Tiszta Forrás
2022. december 08.   
Névnap: Mária, Emőke

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

ANGELUS ~ ~ ♡ ♡ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen. ○ ○ ○ Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk! ○ ○ ○ Éhínségtől, járványtól, tűzvésztől és háborútól ments meg, Uram, minket! ○ ○ ○

Jelen van

0 felhasználó
19 látogató

Látogatások

- ma: 80
- tegnap: 130
2021.05.28. 00:05 Kristóf
Hozzászólások: 0

Május 28 - Évközi 8. hét péntek

Szentlélek Úristen!

Nálad nélkül nem vagyok alkalmas semmi jóra; ha Te nem éleszted, hitem holt, szívem hiú, vigasztalásom gyönge, reményem életben és halálban ingadozó és bizonytalan. Ezek az igazságok emlékeztetnek arra a jótéteményedre, melyekkel eddig lelkemet elhalmoztad. Hitetlenségben és lelki vakságban tétováznék, ha az isteni Ige világosságával elmémet fel nem világosítottad, s az üdvözítő igazság ismeretére nem vezetted volna. A Te szent sugallataidnak köszönhetem, hogy látom tehetetlenségemet és vétkes voltomat, hogy a bűn elkerülése és az Isten szent parancsai iránt engedelmességre tökéltem el magamat. Te akaratomat megtörted, Isten iránti hálátlanságomat szívemből kiirtottad, s jó szándékokra és föltételekre gyullasztottad. Segítsége nélkül semmi sértést, semmi gonosz hajlandóságot le nem győzhetek.
Te isteni parancsaidra emlékeztetve óvtál, kétségeimben az igaz útra vezettél, gyöngeségemet erősítetted, botlásomból fölsegítettél. Kétségbeesésemben vigasztalást nyújtottál, kicsinyhitűségemben reményre és bizalomra gerjesztettél. Dicséret, hála és magasztalás ezért Neked, Szentlélek! Óh, bárcsak mindig engedelmeskedtem volna sugallataidnak, óh, bárcsak soha meg ne hiúsítottam volna lustaságom által szent befolyásodat!Meg ne szűnj szívemben addig kopogni, míg az meg nem nyílik. Teremts bennem új, s hozzád hajló szívet. Szent nevedben kereszteltek meg, tiszteletedre voltam elsőáldozó, vedd most szívemet, s változtasd az élő Isten templomává. Bővítsd bennem az Anyaszentegyház tanításának ismeretét; ismertesd meg velem tehetetlenségemet, hogy Krisztusban éhezem és szomjúhozom az igazságot. Semmisítsd meg minden kétségemet, és erősíts bűneim bocsánatának reményében, öntsd szívembe szeretetedet, hogy akaratodat mindenekelőtt teljesítsem, s Téged óhajtsalak és kívánjalak. Indítsd és kormányozd szándékaimat az égiek felé, oktass Teremtőm dicső műveinek csodálatára, hogy tiszta és Megváltómmal egységben legyek e Földön. Erősíts kötelességeim teljesítésében, s a vágyaim elleni harcban. Tégy szeretetteljessé embertársaimhoz, tégy engedékennyé felebarátaim iránt, köss hozzájuk a békesség feloldhatatlan kötelékével. Óh, Szentlélek! Mennyei örökségünk záloga, töltsd be utánad vágyódó szívemet, válassz lakást nálam most és mindig. Könyörögj érettem akkor is, amikor én már nem könyöröghetek. Erősíts akkor is, amikor végső fohászomat küldöm Hozzád; tégy alkalmassá arra, hogy Istenemmel örökké egyesülhessek.

Amen.

 
Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás