Tiszta Forrás
2019. december 11.   
Névnap: Árpád, Árpádina

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

~ ~ ♡ ~ ~ Áldjad, én lelkem, az Urat! Uram, én Istenem, te mindennél magasztosabb vagy! ~ ~ Fenségbe és ékességbe öltöztél, a fényességet, mint köntöst vetted magadra. ~ ~ Kifeszíted az égboltozatot, mint a sátorponyvát, és az égi vizek fölé építed hajlékodat. ~ ~ Szekereddé teszed a fellegeket, a szelek szárnyain jársz. ~ ~ Követeiddé teszed a szeleket, szolgáiddá a perzselő tüzet. ~ ~ Biztos alapra állítottad a földet, hogy meg ne inogjon sohasem. ~ ~ Az örvénylő mélység, mint ruha takarta, vizek borították a hegyeket. ~ ~ De a te fenyegetésedre megfutamodtak, szerteriadtak mennydörgésed szavától. ~ ~ A hegyek fölemelkedtek, a völgyek leereszkedtek arra a helyre, ahol alapjukat megvetetted. ~ ~ Határt szabtál a vizeknek, amelyet nem léphetnek át, hogy el ne borítsák ismét a földet. ~ ~ A forrásokat a völgyekbe ereszted, hogy folyjanak a hegyek között. ~ ~ Belőlük iszik a mező minden vadja, s oltják szomjukat a vadszamarak. ~ ~ Fölöttük tanyáznak az égi madarak, és az ágak közül hallatják hangjukat. ~ ~ Hajlékaidból megöntözöd a hegyeket, és műveid gyümölcséből táplálod a földet. ~ ~ Füvet sarjasztasz az állatoknak, és növényeket az ember szolgálatára, kenyeret adsz a földből, és bort, hogy vidámítsa az ember szívét; hogy ragyogjon arca az olajtól, és a kenyér erősítse az ember szívét. ~ ~ Jóllaknak az Úr fái, s a Libanon cédrusai, amelyeket ő ültetett. ~ ~ Fészket raknak rajtuk a verebek, és fölöttük tanyázik a gólya. ~ ~ A magas hegyek a szarvasok, a szirtek a borzok menedéke. ~ ~ Megalkottad a holdat az idő mérésére, a napot, amely tudja, mikor kell lenyugodnia. ~ ~ Sötétséget rendelsz és leszáll az éjszaka: ebben mozognak az erdő vadjai, prédáért ordítanak az oroszlánkölykök, s eledelt kérnek maguknak Istentől. ~ ~ Ha felkél a nap, összegyűlnek, nyugalomra térnek tanyájukon. ~ ~ Az ember kimegy dolgozni, és munkáját végzi egészen estig. ~ ~ Uram, milyen nagyok a te műveid! ~ ~ Bölcsességgel teremtetted valamennyit, és alkotásaid betöltötték a földet. ~ ~ Itt a tenger: nagy és tágas, nyüzsög benne a számtalan hüllő, apró és nagy állat egyaránt. ~ ~ Itt hajók szelik át, amott a Leviatán, amelyet arra alkottál, hogy játékát űzze benne. ~ ~ Mindezek tőled várják, hogy idejében megadd nekik eledelüket. ~ ~ Ha adsz nekik, felszedik, ha megnyitod kezedet, jóllaknak javaiddal. ~ ~ De ha elfordítod arcodat, megrémülnek, ha lélegzetüket megvonod, elenyésznek, és porrá lesznek ismét. ~ ~ Kiárasztod lelkedet, s ők életre kelnek, és megújítod a föld színét. ~ ~ Dicsőség az Úrnak mindörökké, örvendezzen műveinek az Úr, akinek a tekintetére megremeg a föld, s érintésére füstöt vetnek a hegyek. Énekelek az Úrnak, amíg élek, amíg leszek, zsoltárt zengek Istenemnek. Beszédem legyen kedves előtte, én pedig az Úrban leljem gyönyörűségem. ~ ~ Vesszenek el a bűnösök a földről, és ne legyenek többé az istentelenek! Áldjad, én lelkem, az Urat! ~ ~ ♡ ~ ~ (103. zsoltár)

Jelen van

0 felhasználó
14 látogató

Látogatások

- ma: 559
- tegnap: 1724
2016.06.15. 00:00 Kristóf
Hozzászólások: 0

Június 15- Árpád-házi Boldog Jolán

Június 15- Árpád-házi Boldog Jolán

Árpádházi Boldog Jolán királyi és szent család sarja. Apja IV. Béla, anyja a konstantinápolyi császári családból való Laszkarisz Mária. Nagynénje Árpádházi Szent Erzsébet és Prágai Boldog Ágnes, nővére Boldog Kinga, húga Szent Margit, unokatestvére Boldog Gertrúd és Boldog Szalóme.

A szülői házban mindössze öt évet tölthetett, amely öt évbe beleesik a tatárjárás is. Szülei ekkor Krakkóba vitték, és nővére, Kinga, Boleszláv lengyel király felesége gondjaira bízták. Szent életű nővérében Jolán megtalálta példaképét és a keresztény nő eszményét.

1256-ban felesége lett a kaliszi és gnieznói hercegnek, Boleszlávnak, akit a nép a Jámbor névvel illetett. A krakkói székesegyházban tartott esküvői szertartás után a fiatal pár a férj hazájába, Nyugat-Lengyelországba költözött.

Jolán 23 évet élt példás keresztény házasságban. Nemcsak származása, hanem erényei szerint is királyi lélek volt, ezért nem esett nehezére, hogy úgy engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak, tudván, hogy ,,a férfi éppúgy feje az asszonynak, mint Krisztus az Egyháznak'' (Ef 5,22). Véleményét, akaratát soha nem akarta ráerőszakolni urára. Nem vitatkozott és nem védekezett akkor sem, amikor a rossz tanácsadók férjét ellene és az Egyház ellen hangolták. Imádkozott, tűrt és várt. Isten pedig -- aki csak azért engedte meg egy időre férje elhidegülését, hogy próbára tegye és megtisztítsa szeretetét -- amikor a hamis tanácsadók gonoszságára fény derült, kétszeresen visszaadott neki mindent: ura szeretetét, tiszteletét, elismerését.

Jolán napjai a három gyermek (Hedvig, Anna, Erzsébet) nevelése mellett állandó imádságban, vezeklésben és jó cselekedetekben teltek. Segített a templomokban, kórházakban, saját kezűleg gondozta a betegeket, árvákat, szegényeket nagynénje, Árpádházi Szent Erzsébet példája szerint.

Abban a nyughatatlan korban a lengyel fejedelem sokszor volt kénytelen harcba indulni hol a németek, hol a litvánok ellen. Jolán ilyenkor megsokszorozta imádságait; férje-ura testi és lelki épségéért egyaránt könyörgött. Nemcsak azt kérte Istentől, hogy hozza haza hitvesét és gyermekei atyját, hanem azt is, hogy a csatában is őrizze meg férje szívét a kegyetlenkedés és a bosszú indulatától, hogy csak hazája java vezesse. S amikor Boleszláv az egyik csatából halálos sebbel tért vissza, Jolán -- éjjel és nappal el nem távozva a betegágytól -- egyszerre tartotta önmagában is, és férjében is a reményt, s készítette hitvesét az elköltözésre, arra ,,a kis időre'' amíg nem látják egymást (Jn 16,16).

1279-ben halt meg Boleszláv. Jolán ekkor fölosztotta vagyonát az Egyház és a rokonai között, s visszatért a krakkói udvarba, Kingához. Hamarosan azonban Kinga is özvegy lett, s ekkor a két nővér az ószandeci klarissza kolostorba vonult, ahol 12 évet töltöttek egészen Istennek szentelt életben. Kinga halála után, 1292-ben Jolán átment a gnieznói kolostorba, melyet férje alapított. Apátnővé választották, de úgy élt, mint mindenki szolgálója. Alázata, rejtetten viselt szenvedései tökéletesen egyesítették a megfeszített Krisztussal, aki gyakran megjelent neki és kinyilatkoztatásokban részesítette. Így halála napját is előre megmondta.

Árpádházi Boldog Jolánt a gnieznói klarissza kolostor kápolnájában temették el. Tisztelete a halála után azonnal megindult, sírját zarándokok látogatták, és sokan nyertek rendkívüli kegyelmeket. Boldoggá avatását 1631-ben indították el. XII. Leó 1827. szeptember 22- én engedélyezte ünnepét a konventuális minoriták és a klarisszák számára. XIII. Leó kiterjesztette egész Lengyelországra.

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás