Tiszta Forrás
2019. december 11.   
Névnap: Árpád, Árpádina

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

~ ~ ♡ ~ ~ Áldjad, én lelkem, az Urat! Uram, én Istenem, te mindennél magasztosabb vagy! ~ ~ Fenségbe és ékességbe öltöztél, a fényességet, mint köntöst vetted magadra. ~ ~ Kifeszíted az égboltozatot, mint a sátorponyvát, és az égi vizek fölé építed hajlékodat. ~ ~ Szekereddé teszed a fellegeket, a szelek szárnyain jársz. ~ ~ Követeiddé teszed a szeleket, szolgáiddá a perzselő tüzet. ~ ~ Biztos alapra állítottad a földet, hogy meg ne inogjon sohasem. ~ ~ Az örvénylő mélység, mint ruha takarta, vizek borították a hegyeket. ~ ~ De a te fenyegetésedre megfutamodtak, szerteriadtak mennydörgésed szavától. ~ ~ A hegyek fölemelkedtek, a völgyek leereszkedtek arra a helyre, ahol alapjukat megvetetted. ~ ~ Határt szabtál a vizeknek, amelyet nem léphetnek át, hogy el ne borítsák ismét a földet. ~ ~ A forrásokat a völgyekbe ereszted, hogy folyjanak a hegyek között. ~ ~ Belőlük iszik a mező minden vadja, s oltják szomjukat a vadszamarak. ~ ~ Fölöttük tanyáznak az égi madarak, és az ágak közül hallatják hangjukat. ~ ~ Hajlékaidból megöntözöd a hegyeket, és műveid gyümölcséből táplálod a földet. ~ ~ Füvet sarjasztasz az állatoknak, és növényeket az ember szolgálatára, kenyeret adsz a földből, és bort, hogy vidámítsa az ember szívét; hogy ragyogjon arca az olajtól, és a kenyér erősítse az ember szívét. ~ ~ Jóllaknak az Úr fái, s a Libanon cédrusai, amelyeket ő ültetett. ~ ~ Fészket raknak rajtuk a verebek, és fölöttük tanyázik a gólya. ~ ~ A magas hegyek a szarvasok, a szirtek a borzok menedéke. ~ ~ Megalkottad a holdat az idő mérésére, a napot, amely tudja, mikor kell lenyugodnia. ~ ~ Sötétséget rendelsz és leszáll az éjszaka: ebben mozognak az erdő vadjai, prédáért ordítanak az oroszlánkölykök, s eledelt kérnek maguknak Istentől. ~ ~ Ha felkél a nap, összegyűlnek, nyugalomra térnek tanyájukon. ~ ~ Az ember kimegy dolgozni, és munkáját végzi egészen estig. ~ ~ Uram, milyen nagyok a te műveid! ~ ~ Bölcsességgel teremtetted valamennyit, és alkotásaid betöltötték a földet. ~ ~ Itt a tenger: nagy és tágas, nyüzsög benne a számtalan hüllő, apró és nagy állat egyaránt. ~ ~ Itt hajók szelik át, amott a Leviatán, amelyet arra alkottál, hogy játékát űzze benne. ~ ~ Mindezek tőled várják, hogy idejében megadd nekik eledelüket. ~ ~ Ha adsz nekik, felszedik, ha megnyitod kezedet, jóllaknak javaiddal. ~ ~ De ha elfordítod arcodat, megrémülnek, ha lélegzetüket megvonod, elenyésznek, és porrá lesznek ismét. ~ ~ Kiárasztod lelkedet, s ők életre kelnek, és megújítod a föld színét. ~ ~ Dicsőség az Úrnak mindörökké, örvendezzen műveinek az Úr, akinek a tekintetére megremeg a föld, s érintésére füstöt vetnek a hegyek. Énekelek az Úrnak, amíg élek, amíg leszek, zsoltárt zengek Istenemnek. Beszédem legyen kedves előtte, én pedig az Úrban leljem gyönyörűségem. ~ ~ Vesszenek el a bűnösök a földről, és ne legyenek többé az istentelenek! Áldjad, én lelkem, az Urat! ~ ~ ♡ ~ ~ (103. zsoltár)

Jelen van

0 felhasználó
12 látogató

Látogatások

- ma: 553
- tegnap: 1724
2016.08.09. 00:00 Kristóf
Hozzászólások: 0

Augusztus 9- A keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta (Edith Stein), Európa társvédőszentje

Augusztus 9- A keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta (Edith Stein), Európa társvédőszentje

Edith Stein 1891-ben született Breslauban ortodox zsidó családban. 1904-ben elhagyta a judaizmust, és ateista lett. Nagy érdeklődéssel fordult a filozófia felé; a Göttingeni Egyetemen Edmund Husserl asszisztense volt, és nála szerzett diplomát. 1921-ben a kezébe került Avilai Szent Teréz misztikus önéletrajza, amely nagy hatással volt rá. Miután 1922. január 1-jén megkeresztelkedett, lemondott a Husserl melletti asszisztensi állásáról, és a speyeri domonkos nővérek leányiskolájában lett tanár. 1923 és 1933 között tanított, előadásokat tartott. 1934-ben belépett a kölni karmeliták kolostorába, ahol a Keresztről nevezett Terézia Benedikta nevet kapta.

A zsidóüldözés kiéleződésekor felkínáltak neki egy menekülési lehetőséget: tanítói állást egy latin-amerikai egyetemen. Alapvetően két okból utasította vissza: az igazságkeresés és a népéhez való hűség miatt. 1939. június 6-án ezt írta: „már mostantól elfogadom azt a halált, amelyet Isten elgondolt számomra, teljes engedelmességben, örömmel átadom magam az Ő szent akaratának”.

A holland püspöki konferencia 1942. július 20-án nyilvánosan elítélte a náci fajelméletet; az állásfoglalást az ország összes templomában felolvasták. Válaszként 1942. július 26-án Hitler elrendelte Hollandiában is az áttért zsidók letartóztatását. Ekkor hurcolták el Edithet és testvérét, Rosát is. 1942. augusztus 9-én érkezett meg Auschwitzba, ahol még aznap megölték.

1987. május 1-jén avatta boldoggá Szent II. János Pál pápa Kölnben. 1998. október 11-én szintén a lengyel pápa avatta szentté, majd 1999. október 1-jén Európa társvédőszentjévé nyilvánította Sziénai Szent Katalinnal, Avilai Nagy Szent Terézzel és Szent Brigittával együtt. Tanítását példaként állította a keresztény hívek elé: „A Keresztről nevezett Terézia Benedikta nővér mindnyájunknak mondja: Ne fogadj el semmit igazságnak, ami szeretet nélkül van! És ne fogadj el semmit szeretetnek, ami igazság nélkül van!”

Edith Stein, aki a kereszténységben újra felfedezte zsidó gyökereit, „egy olyan egység példaképe, amely a minden ember szívében ott lévő egyetemes erkölcsi törvényen alapszik. Az európaiaknak véglegesen maguk mögött kell hagyniuk a történelmi rivalizálásokat, amelyek a kontinenset gyakran pusztító háborúk színterévé tették. Egyúttal törekedniük kell arra, hogy megteremtsék a feltételeit a népek közötti nagyobb összetartó erőnek és együttműködésnek. Előttük áll a kihívás, hogy megteremtsék az egység kultúráját és etikáját, amely nélkül bármilyen egységpolitika előbb vagy utóbb zátonyra fut” – írta Szent II. János Pál.

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás