Tiszta Forrás
2019. december 11.   
Névnap: Árpád, Árpádina

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

~ ~ ♡ ~ ~ Áldjad, én lelkem, az Urat! Uram, én Istenem, te mindennél magasztosabb vagy! ~ ~ Fenségbe és ékességbe öltöztél, a fényességet, mint köntöst vetted magadra. ~ ~ Kifeszíted az égboltozatot, mint a sátorponyvát, és az égi vizek fölé építed hajlékodat. ~ ~ Szekereddé teszed a fellegeket, a szelek szárnyain jársz. ~ ~ Követeiddé teszed a szeleket, szolgáiddá a perzselő tüzet. ~ ~ Biztos alapra állítottad a földet, hogy meg ne inogjon sohasem. ~ ~ Az örvénylő mélység, mint ruha takarta, vizek borították a hegyeket. ~ ~ De a te fenyegetésedre megfutamodtak, szerteriadtak mennydörgésed szavától. ~ ~ A hegyek fölemelkedtek, a völgyek leereszkedtek arra a helyre, ahol alapjukat megvetetted. ~ ~ Határt szabtál a vizeknek, amelyet nem léphetnek át, hogy el ne borítsák ismét a földet. ~ ~ A forrásokat a völgyekbe ereszted, hogy folyjanak a hegyek között. ~ ~ Belőlük iszik a mező minden vadja, s oltják szomjukat a vadszamarak. ~ ~ Fölöttük tanyáznak az égi madarak, és az ágak közül hallatják hangjukat. ~ ~ Hajlékaidból megöntözöd a hegyeket, és műveid gyümölcséből táplálod a földet. ~ ~ Füvet sarjasztasz az állatoknak, és növényeket az ember szolgálatára, kenyeret adsz a földből, és bort, hogy vidámítsa az ember szívét; hogy ragyogjon arca az olajtól, és a kenyér erősítse az ember szívét. ~ ~ Jóllaknak az Úr fái, s a Libanon cédrusai, amelyeket ő ültetett. ~ ~ Fészket raknak rajtuk a verebek, és fölöttük tanyázik a gólya. ~ ~ A magas hegyek a szarvasok, a szirtek a borzok menedéke. ~ ~ Megalkottad a holdat az idő mérésére, a napot, amely tudja, mikor kell lenyugodnia. ~ ~ Sötétséget rendelsz és leszáll az éjszaka: ebben mozognak az erdő vadjai, prédáért ordítanak az oroszlánkölykök, s eledelt kérnek maguknak Istentől. ~ ~ Ha felkél a nap, összegyűlnek, nyugalomra térnek tanyájukon. ~ ~ Az ember kimegy dolgozni, és munkáját végzi egészen estig. ~ ~ Uram, milyen nagyok a te műveid! ~ ~ Bölcsességgel teremtetted valamennyit, és alkotásaid betöltötték a földet. ~ ~ Itt a tenger: nagy és tágas, nyüzsög benne a számtalan hüllő, apró és nagy állat egyaránt. ~ ~ Itt hajók szelik át, amott a Leviatán, amelyet arra alkottál, hogy játékát űzze benne. ~ ~ Mindezek tőled várják, hogy idejében megadd nekik eledelüket. ~ ~ Ha adsz nekik, felszedik, ha megnyitod kezedet, jóllaknak javaiddal. ~ ~ De ha elfordítod arcodat, megrémülnek, ha lélegzetüket megvonod, elenyésznek, és porrá lesznek ismét. ~ ~ Kiárasztod lelkedet, s ők életre kelnek, és megújítod a föld színét. ~ ~ Dicsőség az Úrnak mindörökké, örvendezzen műveinek az Úr, akinek a tekintetére megremeg a föld, s érintésére füstöt vetnek a hegyek. Énekelek az Úrnak, amíg élek, amíg leszek, zsoltárt zengek Istenemnek. Beszédem legyen kedves előtte, én pedig az Úrban leljem gyönyörűségem. ~ ~ Vesszenek el a bűnösök a földről, és ne legyenek többé az istentelenek! Áldjad, én lelkem, az Urat! ~ ~ ♡ ~ ~ (103. zsoltár)

Jelen van

0 felhasználó
19 látogató

Látogatások

- ma: 573
- tegnap: 1724
2019.06.29. 00:00 Kristóf
Hozzászólások: 0

Június 29 - Szent Péter és Pál apostolok (Főünnep)

Június 29 - Szent Péter  és Pál apostolok (Főünnep)

Péter-Pál a magyar kalendáriumban jeles nap: az aratás (más néven takarás) kezdetének egyik leggyakoribb időpontja. A magyar nyelvterületen általában úgy tartották, hogy ezen a napon hasad meg a búza töve, jelezvén, hogy aratható a búza, s kezdődhet az aratás. A népi megfigyeléA hagyomány szerint Péter és Pál apostol különböző években, de ugyanazon a napon, június 29-én szenvedett vértanúhalált Rómában, Krisztus után 67-ben Pétert keresztre feszítették, kérésére fejjel lefelé; Pált lefejezték. Az üldözések idején mindkettejük ereklyéit a Szent Sebestyén katakombába menekítették. A két apostol sírja fölé épült a vatikáni Szent Péter-bazilika és a falakon kívüli Szent Pál-bazilika – szerepel a Katolikus Lexikonban.

Az egyház már a III. század közepétől megülte tiszteletüket június 29-én. Az V. században Nagy Szent Leó  már az egész földkerekségen elterjedt ünnepről beszél.

A két apostol közös ünnepének egykor vigíliája és nyolcada is volt.sek szerint e napot követően vette kezdetét az igazi nyár.

Szent Pál, eredeti nevén Saul, Saulus szülei révén római polgárjoggal rendelkezett, ami különleges előnyöket biztosított számára: római állampolgárt nem volt szabad bírósági tárgyalás nélkül bebörtönözni, sem megkorbácsolni vagy keresztre feszíteni, így római polgárjoga Pál apostolt többször is megmentette. A keresztény hitre tért Pál a pogányok között teljesítette apostoli küldetését: Listrában egy bénát meggyógyított, feltámasztott egy ifjút, aki kiesett az ablakból és meghalt, és sok más csoda fűződik nevéhez. Málta szigetén vipera marta meg a kezét, de nem ártott neki, sőt: lerázta magáról a tűzbe – olvasható Jacobus de Voragine Legenda Aurea című művében.

 

Szent Péter a tizenkét apostol egyike, Róma első püspöke volt. Eredeti nevén Simon (héberül: figyelő, hallgató) Jézustól kapta a Péter nevet. Az apostolok közt mindnél lángolóbb volt: meg akarta tudni, hogy ki az Úr árulója, mert – ahogy Ágoston írja – ha ezt megtudta volna, fogával tépte volna szét. Az Úr ezért nem akarta árulóját megnevezni, mert ha megnevezi, Péter tüstént felugrott volna, hogy megölje. Ő ment az Úrhoz a tengeren; színeváltozásakor is őt választotta ki az Úr; a mennyország kulcsait bízta rá Isten; bárányokat kapott Krisztustól, hogy legeltesse őket; pünkösdkor háromezer embert térített meg beszédével; meggyógyította a béna Aeneast, feltámasztotta Tabitát, testének árnyékával gyógyította a betegeket; Heródes tömlöcbe záratta, ám egy angyal kiszabadította – írja róla Jacobus de Voragine. Péter apostol a pápák, a halászok és Róma védőszentje.

Képtalálat a következőre: „szent péter és pál”

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás