Tiszta Forrás
2019. december 16.   
Névnap: Etelka, Aletta

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

ZSOLTÁR 24 ~ ~ ~ ~ Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, tebenned remélek; ne hagyd, hogy megszégyenüljek, és ellenségeim ujjongjanak fölöttem! ~ ~ Hisz senki, aki tebenned bízik, meg nem szégyenül. ~ ~ De szégyen éri mindazokat, akik hiábavalóságok miatt hűtlenek lesznek. ~ ~ Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, és ösvényeidre taníts meg engem! ~ ~ Vezess és oktass engem igazságodra, mert te vagy az én üdvözítő Istenem, és én tebenned bízom szüntelen! ~ ~ Emlékezzél meg, Uram, könyörületedről, és irgalmadról, hisz azok öröktől valók! ~ ~ Ifjúkorom bűneire s botlásaira ne gondolj vissza; Irgalmad szerint emlékezzél meg rólam, hiszen te jó vagy, én Uram! ~ ~ Édes az Úr és igazságos, ezért útbaigazítja a vétkeseket. ~ ~ Végzésével vezérli az alázatosakat, megtanítja útjaira a szelídeket. ~ ~ Az Úr minden útja irgalom és igazság azok iránt, akik szövetségét és törvényeit megtartják. ~ ~ A te saját nevedért, Uram, bocsásd meg bűnömet, mert sok az! ~ ~ Ki az, aki féli az Urat? ~ ~ Annak megmutatja, milyen utat válasszon. ~ ~ Annak boldogságot élvez majd a lelke, és utóda örökli a földet. ~ ~ Barátja az Úr azoknak, akik őt félik, és szövetségét megmutatja nekik. ~ ~ Állandóan az Úrra tekint szemem, mert ő húzza ki lábamat a tőrből. ~ ~ Tekints rám és irgalmazz nekem, mert elhagyatott és szegény vagyok. ~ ~ Szívem szorongatásai megsokasodtak, vezess ki ínségemből engem. ~ ~ Nézd megalázottságomat és szenvedésemet, bocsásd meg minden vétkemet! ~ ~ Nézd, milyen sokan vannak ellenségeim, milyen ádáz gyűlölettel gyűlölnek engem! ~ ~ Oltalmazz és szabadíts meg engem, ne hagyd, hogy megszégyenüljek, hiszen benned remélek! ~ ~ Álljanak mellém az ártatlanok és az igazak, mert beléd vetem bizalmamat. ~ ~ Szabadítsd meg Isten, Izraelt minden szorongatásából! ~ ~ ~ ~

Jelen van

0 felhasználó
14 látogató

Látogatások

- ma: 636
- tegnap: 1140
2017.09.01. 00:00 Kristóf
Hozzászólások: 0

Szeptember 1 - Évközi 21. hét péntekje, a tanév kezdő napja

 

 

Egy tanár imája


Segíts, Uram, hogy meg tudjam érteni diákjaimat. 
Add, hogy végighallgassam őket türelmesen, 
és kérdéseikre szeretettel válaszoljak. 
Ne engedd, hogy szavukba vágjak, 
vagy letorkoljam őket minden ok nélkül. 
Add, hogy mindig tapintatos és udvarias legyek velük szemben, 
minthogy én is elvárom ezt tőlük magammal szemben. 
Adj erőt, hogy soha se takargassam előttük hibáimat feleslegesen, 
s hogy tudjak tőlük bocsánatot kérni, 
ha valamit rosszul tettem vagy megbántottam őket. 
Ne engedd, hogy tetteimmel valaha is sebeket ejtsek érzelmi világukban. 
Ne engedd, hogy nevessek hibáikon. 
Nem akarok úgy büntetni, 
hogy megszégyenítem vagy nevetségessé teszem őket a többiek előtt. 
Mindenekelőtt azt kérem, Uram, 
hogy soha ne töltsem ki rajtuk mérgemet 
pusztán csak azért,hogy önzésemnek eleget tegyek. 
Tégy engem napról napra alázatosabbá, 
és segíts, hogy hagyjak fel diákjaim szüntelen szidásával és fejmosásával. 
Vezess, hogy minden órán szavaimmal és tetteimmel is 
erősítsem bennük azt a meggyőződést, 
hogy a becsületesség a boldogság alapja. 
Tégy elnézővé diákjaim apró hibáival szemben, 
és segíts, hogy észrevegyem a legkisebb jót is bennük. 
Adj ajkamra megfelelő szavakat, ha valamelyik dicséretet érdemel. 
Ne engedd azt várnom tőlük, hogy felnőtt módjára érveljenek, 
s hogy olyan ítélőképességük legyen, 
amelyet csak az élet hosszú tapasztalata adhat. 
Add, hogy minden kérésüknek engedjek, 
ha azok ésszerűek és erkölcsileg megengedhetők, 
és adj kellő határozottságot, hogy tudjak nemet mondani, 
ha valami – megítélésem szerint – ártalmukra lenne. 
Ne engedd, Uram, hogy elvegyem tőlük annak lehetőségét, 
hogy önállóan gondolkodjanak, 
hogy ők hozzák meg saját döntéseiket, 
és ők gondoskodjanak magukról. 
Add, hogy ne legyek személyválogató, 
hanem igazságos és szeretetteljes legyek mindegyikükkel, 
s így tiszteletük őszinte lehessen irántam. 
Tégy méltóvá, Uram, hogy diákjaim szerethessenek, 
és általam közelebb kerüljenek Hozzád.

Ámen 

Képtalálat a következőre: „jézus szíve”

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás