Tiszta Forrás
2019. augusztus 24.   
Névnap: Bertalan, Aliz

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

VIRGINIS MARIAE, PATRONAE HUNGARIAE, ORA PRO NOBIS! ~ ~ ♡ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen. ~ ~

Jelen van

0 felhasználó
38 látogató

Látogatások

- ma: 677
- tegnap: 1157
2016.08.25. 06:20 JóB
Hozzászólások: 0

A Gyermek Jézus napja

A Gyermek Jézus napja
 
2016. augusztus 24. szerda 11:50

Böjte Csaba levélben fordult a pápához azzal a javaslattal, legyen június elseje a Gyermek Jézus napja. A Mária Út Egyesület minden év augusztus végén zarándoknapot szervez különböző célokért. Idén a gyermekáldásért zarándokolnak, s az út során Böjte Csaba szándékát aláírással lehet támogatni.

 

Mostanában nagyon sokan írnak nyílt levelet Ferenc pápának, én is bátorkodtam megfogalmazni néhány gondolatot gyermekeink, barátaim nevében! Olyan kérést fogalmaztam meg, mely senkit nem bánt, de mégis hiszem, hogy a világunkat szebbé, jobbá, emberibbé teheti! Kisebb testvéredként szeretettel kérlek, olvasd el e pár sort, s ha jónak látod, írd alá! A gyermek Jézus vidám, szép vonásait ragyogtassuk fel világunk megfáradt, aggódó arcán!

Bizakodó hittel, Csaba testvér

 

* * *

Kedves Ferenc Pápa!

A Nemzetközi Zarándoknap szervezői, 2016. augusztus 27-re zarándoklatot szerveznek a gyermekáldásért. Útra kelünk jelképesen e szép célért, mert világosan érezzük, hogy népünk, Európa gondjára, bajára az egyetlen gyógyszer a GYERMEKÁLDÁS! Elindulunk egy úton, Mária útján, imádkozva zarándokolni, mert mindannyian világosan érezzük Szent II. János Pál pápa sürgető felhívását, hogy az élettelen dolgok kultuszát, az élet kultúrájára cseréljük, másképpen elveszünk!

Kétezer évvel ezelőtt, adventi várakozásunkra a karácsonyi kisded volt Teremtőnk válasza! Világunk minden fájó gondjára, zaklató kérdésére Isten válasza a Gyermek Jézus volt. A nagy Isten gyermekké lett, és mielőtt csodákat tett volna vagy egyetlen beszédet is tartott volna, elment játszani pajtásaival Názáret poros utcáin! Isten fia kergetőzik, kipirulva, kacagva játszik az emberek fiaival, az Ő testvéreivel! Megváltónk életének minden mozzanata prófétai tett, tanítás. Ő nem véletlenül született Betlehemben egy istállóban, és nem véletlenül lett gyermekké hosszú éveken keresztül Názáretben! Jézus élete maga az evangélium, minden tette tanítás számunkra! A világ megváltásának nagy művébe nemcsak belefér az önfeledt gyermeki kacagás, jókedvű játék, hanem az, aki értünk gyermekké vált, arra figyelmeztet: „Bizony mondom nektek, ha nem változtok meg, s nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem mentek be a mennyek országába.” (Mt 18,3)

A kommunizmus összeomlása után országainkban sok gyermek került az útra, számukra az egyházunk létrehozott egy gyermekvédelmi hálózatot. A gyermekek között, az elmúlt huszonöt év alatt született meg a Gyermek Jézus tisztelete, kultusza. E kultusz számunkra két nagyon fontos üzenetet hordoz:

1. A Gyermek Jézus szobra körül összegyűlve mindenekelőtt tudatosítsuk magunkban, hogy Isten az áldását gyermekbőrbe csomagolva adja a világunknak, s így minden egyes gyermek Isten drága ajándéka. Az életet elfogadva Istent fogadjuk be a családunkba, a gyermeket elutasítva, Teremtőnk áldó kezét lökjük el magunktól! A Szépszeretet Anyja Mária, számunkra nem sokat jelentene, ha ellökte volna Isten áldó kezét, ha nemet mondott volna az életre! Létünk, a tudatosan vállalt apaságban, anyaságban teljesedik ki, e döntés nélkül terméketlen fák, be nem fejezett torzók leszünk. A gyerektelen felnőttek sem kell, hogy elkeseredjenek, mert Istennek mindannyiunk számára van válasza, mindenki lehet felelős apa vagy anya. Szent József nem a test és a vér kívánságából lett apja Jézusnak, hanem Isten akaratából. József nem félt befogadni az életet, a gyermeket, és döntése által megszentelte a „józsefi apaságot”, az örökbefogadás általi szülővé válás útját. Népünk, Európa áldott lesz, ha mi az élet mellett döntünk, életben marad, ha vállaljuk a gyermekáldást, de elveszik, ha elutasítjuk az életet, a gyermeket. Légüres tér nincs, ha mi nem tudjuk élettel betölteni szülőföldünket, akkor messziről jönnek ide mások, s az élettől elfordult, halott tárgyak gyűjtögetésébe belefáradt társadalmunkat joggal eltakarítják.

2. A Gyermek Jézus kultusz azt is jelenti, hogy az értünk gyermekké lett Istent tisztelve mi magunk is tanulunk Mesterünktől, ki világunk megváltásának nagy, nehéz feladatához gyermeki pajkos jókedvvel fogott neki, és ezzel arra biztat, hogy a mennyei Atya kezét fogva mi is merjük feladatainkat gyermeki jókedvvel, bizalommal felvállalni, és örömteli nyugalommal jó végre vinni. Sötét, komor, már félelembe hajló világunknak szüksége van a gyógyító Gyermek Jézus pajkos lelkületére, lelkiségére, erre az egyházunkban mindig is meglévő, búvópatakként meg-megjelenő gyermeki lelkületre, mely a mennyei Atyában bízva, kacagva vállalkozik a legnehezebb dolgokra is.

Székelyhídi gyermekvédelmi központunkat a Gyermek Jézus tiszteletére szenteltük fel. A búcsús szentmisénkre eljött Boldog Batthyány-Strattmann László unokája, a kedves Krisztina hercegnő, Ferenc pápa személyes orvosa. Általa küldtünk egy közel ezer gyermek által aláírt levelet, melyben arra kértük Ferenc pápát, hogy június elsejét szentelje a Gyermek Jézus ünnepének, hogy ezen a szép napon a Gyermek Jézust és a világ valamennyi gyermekét és gyermeket vállaló szülőt tudjuk együtt megünnepelni. Hisszük, ahogyan jó döntésnek bizonyult május elsejét a családjáért fáradó Szent József ünnepének szentelni, ugyanúgy lehetne június elsejét a Gyermek Jézus tiszteletére szentelni.

Úgy tudjuk, hogy Ferenc pápa örömmel vette a kezdeményezést, és arra biztatott, hogy e szép gondolatot imádságos szeretettel terjesszük el, és ha sokaknak ez lesz az akarata, akkor egészen biztos, hogy az egyház is áldását adja kérésünkre. Ezért a Nemzetközi Zarándoknap szervezőivel egyeztetve úgy döntöttünk, hogy e levelet eljuttatjuk 2016. augusztus 27-én a zarándokút minden állomására, ott felolvassuk, s a levélben foglaltakkal egyetértők aláírásával megannyi templomból, helységből bizalommal fordulunk Ferenc pápához a kérésünkkel. Nagy tisztelettel kérjük, hogy szentelje június elsejét a Gyermek Jézus ünnepének, főpásztori bölcsességgel állítsa példaképként elénk az értünk gyermekké lett Jézus Krisztust!

Kisebb testvéri szeretettel, Szent József szellemében, több, mint 5 ezer gyermek apja, Csaba testvér


Forrás és fotó: magnificat.ro; Vatikáni Rádió

Magyar Kurír

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás