Tiszta Forrás
2019. április 26.   
Névnap: Ervin, Klétusz

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

NAPI EVANGÉLIUM: 2019-04-26 ~ ~ ~ ~ Ezek után Jézus ismét megjelent a tanítványoknak a Tibériási tengernél. ~ ~ Így jelent meg: Együtt volt Simon Péter, Tamás, akit Ikernek hívnak, a galileai Kánából való Natanael, Zebedeus fiai, és még másik kettő a tanítványai közül. ~ ~ Simon Péter azt mondta nekik: ˝Megyek halászni.˝ ~ ~ Azok azt felelték: ˝Megyünk veled mi is.˝ ~ ~ Elindultak tehát, és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. ~ ~ Amikor már megvirradt, Jézus a parton állt, de a tanítványok nem tudták, hogy Jézus az. ~ ~ Jézus azt mondta nekik: ˝Fiaim, nincs valami ennivalótok?˝ ~ ~ Azt felelték: ˝Nincsen!˝ ~ ~ Ő ekkor azt mondta nekik: ˝Vessétek a hálót a hajó jobb oldalára, és találni fogtok!˝ ~ ~ Kivetették, de kihúzni már nem tudták a tömérdek hal miatt. ~ ~ Akkor az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez: \\\\\\\"Az Úr az!\\\\\\\" Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét - mert neki volt vetkőzve -, és beugrott a vízbe.~ ~ A többi tanítvány pedig tovább hajózott, mert nem voltak messze a szárazföldtől, csak mintegy kétszáz könyöknyire, és vonták magukkal a halakkal telt hálót. ~ ~ Amikor partot értek, izzó parazsat láttak s rajta halat, mellette meg kenyeret. ~ ~ Jézus azt mondta nekik: ˝Hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok!˝ ~ ~ Erre Simon Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely meg volt tömve százötvenhárom nagy hallal. ~ ~ És bár ennyi volt, nem szakadozott a háló. ~ ~ Jézus azt mondta nekik: ˝Gyertek, egyetek!˝ ~ ~ A tanítványok közül senki sem merte őt megkérdezni: ˝Ki vagy te?˝ ~ ~ Tudták ugyanis, hogy az Úr az. ~ ~ Jézus odament, fogta a kenyeret, és odaadta nekik, ugyanígy a halat is. ~ ~ Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent nekik./ Jn 21,1-14/ ~ ~ ~ ~ Ezek az evangélium igéi.

Jelen van

0 felhasználó
21 látogató

Látogatások

- ma: 100
- tegnap: 293
2014.12.11. 20:10 JóB
Hozzászólások: 0

weblap témák

weblap témák

A weblap témái

 

Mint azt a kedves olvasó tapasztalhatta, a weblapnak vannak állandó (napi) rovatai, és vannak nem napi aktualitással rendelkező témákat feldolgozó rovatai (bár ezek a témák is kapcsolódnak mindennapi életünkhöz, de a világunkban zajló folyamatok mozgatórugóit, hátterét, és ez által annak jobb megértését hivatottak elősegíteni). 

 

 

 

 

Állandó rovatok:  ( kattints a rovatcímre)

Napi evangélium:

A liturgiai naptár szerinti napi evangéliumi szakaszt, és az ahhoz kapcsolódó elmélkedést, ill. imádságot tartalmazza. Útravaló a napi élethez, a mindennapi „kenyerünk” (mert „…nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, mely Isten szájából származik”).

Napi olvasmány (Szentlecke):

A Napi evangélium bevezető szakasza, és kiegészítője. Az ószövetségi előképek, és az evangéliumi szakaszok összevetése megvilágítja előttünk a Biblia összefüggéseit ( „…kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige … és az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék …”).

A nap szentje:

Az Egyház minden nap elénk állít egy példaképet, aki az isteni erényeket hősies fokon gyakorolta. Jézus azon követőiről van itt szó, akik leginkább meg tudták valósítani életükben az evangélium tanítását, és a krisztusi lelkület vezette őket minden cselekedetükben.

Napi imádság:

Miként a kisgyermek beszélget szüleivel (gondjairól, bajáról, szükségleteiről, örömeiről), nekünk, mint Isten gyermekeinek is beszélgetnünk kell a mi mennyei Atyánkkal. Ennek ad keretet ez a rovat. Naponta háromszor, reggel, délben, és este imádkozzuk el az őseink által is elmondott imádságokat.

Ezt színesíti az énekes imádság, ami a rögzített videón látható, vagy az ima szövegébe hiperhivatkozásként van beágyazva (kék kijelölés).

 

Nem állandó napi rovatok:

Napi aktuális:

A kereszténységgel, hittel, vallással, napi politikai és egyéb aktuális eseményekkel foglalkozó rovat.

Tájékoztatást kíván nyújtani magáról az eseményről, és annak esetleges hátteréről is.

Napi  gondjaink:

Tágabb, és szűkebb környezetünk gondjaival, problémáival foglalkozó rovat. Itt kaphatnak helyett az egyetemes egyház gondjai, a magyarságot érintő események, és a személyes problémák is.

Közösségi tér:

A weblap regisztrált tagjainak fenntartott virtuális terület. A felhasználók itt fejthetik ki bővebben gondolataikat, oszthatják meg írásaikat, fejthetik ki véleményüket. Itt közöljük az olvasók észrevételeit, javaslatait, írásait.

Fórum:

A regisztrált olvasók egymás közötti online beszélgetéseinek, vélemény nyilvánításának a helye. (Regisztrálás menete: leírás az Impresszum rovatban /legalul/)

A hozzászólások képpel is illusztrálhatóak. A kép kicsinyítve jelenik meg, de a képre kattintva eredeti méretében látható.

 

Sorozatok részére fenntartott rovatok:

Mária Országa:

Szent István államalapító királyunk a Szent Koronát, és ezzel az országot Szűz Máriának ajánlotta fel.

Ennek a felajánlásnak a tényleges szertartáson (de facto) túlmenően jogi vonatkozása, és jelentősége is van (de jure).

A rovatban a jelenlegi határainkon belül élő, a trianoni diktátum miatt az elszakított területeken élő, valamint a világ minden táján szórványban élő magyarok sorsáról, életéről, mindennapjairól szóló írásokat tervezünk megjelentetni.

Eddig megjelent írások:

- Regnum Marianum  I – IX. rész

- Képes Krónika (Chronicum Pictum)

Hitünk alapjai:

A keresztény hittel, az Egyházzal, az alapvető hittételekkel, és hitünk megélésével foglalkozó témák kerülnek ebbe a rovatba.

Eddig megjelent írások:

- Mi végett élünk  I – XII. rész

- A Jézus-ima, a szív szüntelen imája  1 – 8. rész

- Zarándok elbeszélése

   - Az “Erények szépségének szeretete”   (jelenleg folytatásokban)

   - Boldog Scheffler János élete

Végső idők:

Ebben a rovatban jelennek meg az Evangélium végső időkre vonatkozó kijelentéseivel foglalkozó írások. Itt kapnak helyett a Mária – jelenések, a misztikusok életével, és próféciáival kapcsolatos témák. E helyen csak, és kizárólag az Egyház által nem kifogásolt, az evangéliummal összhangban lévő jelenésekkel foglalkozunk. A mai kor, és a végidőkre vonatkozó kijelentések összefüggéseinek kérdései is ebbe a rovatba kerülnek.

Eddig megjelent írások:

- Az Egyház jövője  1 – 8. rész

- Adventi, és karácsonyi elmélkedések (jelenleg folytatásokban)

Tervezett sorozatok:

            

- A Katolikus Egyház Katekizmusa

- A guadalupei csoda története

- Paul Jakobius: Utolsó harc a fény és sötétség között

- A globalizált világ és a bibliai próféciák végidőkre vonatkozó összefüggései

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás