Tiszta Forrás
2023. szeptember 30.   
Névnap: Jeromos

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Jelen van

0 felhasználó
19 látogató

Látogatások

- ma: 71
- tegnap: 144
2020.01.15. 11:30 JóB
Hozzászólások: 0

Ökumenikus imahét - 2020. 01. 19-26.

Ökumenikus imahét - 2020. 01. 19-26.

(Az ökumenikus imahét programjait lásd a cikk végén!)

Az idén is megrendezésre kerül az immár hagyományossá vált januári ökumenikus imahét. A Krisztus-hívők egységéért imádkoznak ilyenkor a keresztény egyházak papjai, lelkészei és hívei. A közös templomban, vagy imaházban tartott közös imádság és evangelizáció emlékezteti a megjelenteket a valamikori egységre, Krisztus Egy-házára, a közös Evangéliumra és az egy és oszthatatlan Istenre.

Az idén hazánkban megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus különös jelentőséggel bír: az Oltáriszentség, a Jézus által az utolsó vacsorán megalapított Eucharisztia kerül a középpontba.

 Az emberi bűnök miatt szétszakadt Egyház egyik legfájóbb sebe az Oltáriszentség eltérő értelmezéséből fakadó ellentét.

 

Isten csak egyféle embert teremtett a saját képmására és hasonlatosságára. Az Istentől elszakadt, bűnbeesett emberiséget csak, és kizárólag a megtestesült Isten Fia, Jézus Krisztus volt képes kiengesztelni az Atyával, a széttört szövetség helyett Új-szövetséget kötni. Halandó ember erre soha nem képes, minden erre irányuló törekvés hiábavaló.

 

Az utóbbi időkben, a globalizáció felgyorsulásával olyan tendenciák érvényesülnek, melyek megpróbálják közös nevezőre hozni a különböző egyházak és felekezetek eltérő tanításait és vallási gyakorlatát. Ez nemritkán a krisztusi kinyilatkoztatás, és az erre épült dogmarendszer felülbírálatát, és megváltoztatását jelenti. Ezek a törekvések nem a Krisztus akarata szerinti, szeretetből fakadó egység helyreállítását szolgálják, sokkal inkább egy világi befolyás következményei. Az egyedüli üdvözítő és követendő isteni tanítást, az egyedüli kinyilatkoztatást az Evangélium tartalmazza. Mindenfajta egységtörekvést csak ehhez lehet igazítani. Az isteni szeretet, mely Jézus Krisztusban bontakozott ki a maga teljességében, csak az Evangélium tanítása által válhat életté egy ember számára.

 

Ezt a szeretetet kell továbbadni minden népnek és nemzetnek a Krisztus parancsát követő missziók során:

„Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt. 28, 19-20.)

 

Isten a teremtés során végtelenül sokszínű világot hozott létre. Ez vonatkozik a Föld bolygó élővilágára, és az Isten képmására teremtett emberre is. Minden élettelennek és élőnek kijelölte a maga helyét. Az élők számára bőkezűen biztosította az élethez szükséges feltételeket. Ez az isteni rend, - amely az emberi élet legalapvetőbb feltétele - globalizált világunkban támadások kereszttüzében áll. A fajok mesterséges keverése, és különböző fejlett biológiai technológiákkal történő manipulálása, az életterek drasztikus megváltoztatása katasztrofális következményekkel jár. Ez már nem az egység szereteten alapuló megvalósításának az útja, hanem éppen ellenkezőleg: az ember istengyermeki méltóságának a megszüntetése, végső soron állati sorba taszításának az útja.

 

Ez ellen a tendencia ellen kell küzdeni minden jóakaratú embernek felekezeti, és vallási hovatartozástól függetlenül. A megtestesült Isten Fiának betlehemi jászla fölött az angyalok kara ezt énekelte:

„Dicsőség a mennyben az Istennek, békesség a Földön a jóakaratú embereknek!”

Ez lehet minden egységtörekvés legfőbb célja, minden jóakaratú ember közös szándéka: a békesség, a békés, szeretetben történő egymás mellett élés megvalósítása ezen a földön. De ez csak akkor valósulhat meg, ha ez az akarat a szeretet, és a békesség forrásából táplálkozik. Ez a soha el nem apadó forrás pedig a mindeneket teremtő és fenntartó mennyei Atya.

 

A.D.2020.01.15.©JóB

--------------------------------------------------------------------------------------

Kapcsolódó anyagok:

 

Az ökumenikus imahét anyaga letölthető: itt.

Az ökumenikus imahét plakátja letölthető itt.

---------------------------------------------------------------------------------------

Az ökumenikus imahét kecskeméti programja:

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás