Tiszta Forrás
2023. szeptember 30.   
Névnap: Jeromos

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Jelen van

0 felhasználó
28 látogató

Látogatások

- ma: 67
- tegnap: 144
2023.01.12. 19:35 beckerj
Hozzászólások: 0

ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2023

ÖKUMENIKUS IMAHÉT 	2023

 

A Krisztus­hívők egységéért: január 15–22.

 

„Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra” (Ézs/Iz 1,17)  

 

 

 

 

 

 

https://meot.hu/dokumentumok/2022keresztyen/ImahetiFuzet2023.pdf

 

Köszöntő a magyar Kiadáshoz

Az idei ökumenikus imahét anyagát és istentiszteleti rendjét a Minnesotai egyházak Tanácsa állította össze.

Örömmel adjuk a Testvérek kezébe a 2023. évi imahét vezérfonalát.

Ézsaiás/Izajás próféta egyértelművé tette számunkra, hogy Isten mindig tisztességet és igazságot vár el mindannyiunktól az élet valamennyi területén.

Erre a vezérfonalra épül az idei ökumenikus imahét fő üzenete.

Olyan gondolatokat kapunk nap mint nap, amelyek erősítik hitünket és erkölcsi értékrendünket. Mind az igehirdetők, mind pedig a hívek számára áldássá lehetnek ezek a gondolatok.

Az imaheti füzetet összeállító minnesotai keresztény testvéreink az alábbi szentírási szakaszt választották útmutatásul az ökumenikus imahétre:

„Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek igazságra…” (Ézs 1,17)

„Tanuljatok meg jót tenni: keressétek az igazságot…” (Iz 1,17).

Isten elvárja tőlünk, hogy figyeljünk oda a másik emberre, törekedjünk jó kapcsolatokra, egyszóval szeressük a másikat. Isten joggal várja el tőlünk, hogy a teremtett világban azzal a lelkülettel viszonyuljunk egymáshoz, hogy mindannyian az ő teremtményei vagyunk. Így szólít fel minket a béke és az egység építésére.

Az idézett szentírási szakaszban a próféta keményen ostorozza a korabeli vallásosságot, utalva a hazug áldozatokra, amelyek abban a korban sajnálatos módon az emberek képmutató magatartását tükrözték. Felvetődik a kérdés: előfordul-e hasonló képmutató viselkedés a mai keresztény közösségekben?

Vizsgáljuk most úgy ezt az igét (is), hogy önmagunkra vonatkoztatjuk, vagyis: tudok-e ma jót tenni? Igazságos döntéseket hozok-e, tekintettel vagyok-e embertársaimra?

Az imaheti füzet kiemelten foglalkozik a rasszizmus kérdéskörével. A rasszizmus azonban nem csak az Amerikai Egyesült Államokban – ahol a füzetet összeállító Minnesotai egyházak Tanácsa is található – okoz problémákat, hanem szerte a világban. A szerkesztők egységre szólítják a keresztényeket, hogy eredményesebben szálljanak szembe a rasszizmus okozta megosztottsággal és elnyomással is.

Olyan világban élünk, amelyben alapigénk különös hangsúllyal bír.

Szomszédunkban, Ukrajnában háború zajlik. Nap mint nap erőszakos cselekmények hírét halljuk. Testvérnépek harcolnak egymás ellen. E sorok írásakor naponta több mint tízezer ember lépi át határainkat a háború elől menekülve. Emiatt is lehetséges, hogy Magyarországon más hangsúlyokat kap az ige minden körülmények között érvényes mondanivalója, mint a füzetet összeállító minnesotai testvérek számára.

A mostani imahét kiváló alkalom lehet arra, hogy önvizsgálatot tartsunk a rasszizmus és a háború kapcsán. Mindkettő a rosszindulat, sokszor a gyűlölet megnyilvánulása, amelyet az uralkodó körök a maguk javára használnak. Nekünk azonban gondolatainkkal és magatartásunkkal a krisztusi egység értékét kell képviselnünk.

Ezért imádkozva reménységgel kérjük isten szentlelkének segítségét, hogy áldott és békés istentiszteleteken lehessen együtt isten népe az ökumenikus imahéten.

 

 

Steinbach József                                              Dr. Veres András

református püspök,                                           megyéspüspök

a Magyarországi egyházak                               a Magyar Katolikus

ökumenikus Tanácsának                                   püspöki Konferencia

elnöke                                                                elnöke

 

 

 

 

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás