Tiszta Forrás
2018. december 17.   
Névnap: Lázár, Olimpia

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

ANGELUS ~ ~ ♡ ♡ ♡ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen.

Jelen van

0 felhasználó
12 látogató

Látogatások

- ma: 483
- tegnap: 960
2015.12.07. 10:20 JóB
Hozzászólások: 0

A Béke Fejedelme

A Béke Fejedelme

Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme. (Iz 9.5)

Izaiás próféta Jézus Krisztusról, a Messiásról, az Üdvözítőről, a Megváltóról jövendöl. Eljön az idő, mikor Isten elküldi egyszülött Fiát a világba.

Jól ismerték ezt az izaiási próféciát a választott nép tagjai. Az „Írástudók”, mint ahogy a nevük is mutatja, az ószövetségi Írások tanulmányozásával foglalkoztak.

 

A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál országának árnyékában laknak, azoknak világosság támad. (Mt 22.35-40)

 

Ezt az evangéliumi szakaszt halljuk minden évben Karácsonykor, az éjféli misén. A várva várt Messiás megszületett, de nem úgy, ahogy az akkori vallási, és világi elit várta. A „Béke Fejedelme” nem ragadott fegyvert, nem űzte el a megszálló rómaiakat, nem tette a heródeseket és farizeusokat a világ uraivá. Egészen más békét hozott: a lelkek békéjét, a szereteten, egymás kölcsönös tiszteletén, megbecsülésén alapuló békét. Nem az uralkodó réteg öröklődő hatalmát szilárdította meg, és emelte törvényerőre, hanem a lelkeket szabadította meg a bűn rabságából.

 

Az Isten által Mózesnek átadott, kőtáblába vésett törvények (a Tízparancsolat) egyértelmű eligazítást adtak a zsidó nép számára. A probléma akkor kezdődött, amikor ezeket a teljesen egyszerű, világos, mindenki által érthető parancsolatokat elkezdték magyarázni, sajátos módon értelmezni. Végül teljesen kiforgatták eredeti jelentésükből, és a tíz egyszerű mondatból több, mint hatszáz, ember fabrikálta parancs lett. Paradox módon a „törvényalkotó” kérdezi Jézust:

 

Hogy próbára tegye, az egyik törvénytudó kérdéssel fordult hozzá: "Mester, melyik a főparancs a törvényben?" Jézus ezt felelte: "Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló hozzá: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a próféták." (Mt 22.35-40)

 

Jézus válasza határozott, és egyértelmű volt.

A törvény önmagában holt betű. Ha nem tartják be, mit sem ér. Mai világunkban a törvényhozásra, és annak végrehajtására egy állam, vagy szervezet nagy létszámú szakapparátust tart fenn. A gond ugyanaz, mint Jézus korában: éppen a törvényhozó, és végrehajtó hatalom legfőbb birtokosai nem tartják be az általuk hozott törvényeket.

 

Botrányoktól hangos szűkebb, és tágabb környezetünk. A világon talán a legnépszerűbb sportág a labdarúgás. Ma már ezt a nézők millióit vonzó sportágat is a pénz uralja. Kiderült, hogy a FIFA (Nemzetközi Labdarúgó Szövetség) már régóta bűzlik a gátlástalan korrupciótól. Azok a vezetők, akiknek a törvényes fizetése, jövedelme is a csillagos egekig ért, gátlástalanul loptak, csaltak, hazudtak. Nem ismertek mértéket, nem volt felső határ a számukra. De ha egy kis focicsapatot egy apró szabálytalanságon értek, a törvényre, jogszabályokra hivatkozva kíméletlenül megbüntették.

 

A brókerbotrányok bűnözői egy törvényekkel szabályozott, és ellenőrző apparátussal rendelkező országban milliárdokat tudtak ellopni. A politikusi paletta hirtelen meggazdagodott, médiaháttérrel népet oktató figurái vígan folytatják eddigi életüket, mert a „törvény” szerint az általuk elkövetett bűncselekmények elévültek.

 

Háború dúl a világban. A törvényre hivatkozva, hangzatos varázsszavakkal bűvölik az alapvetően békére vágyó, jóakaratú többséget.

Demokrácia, tolerancia, rasszizmus, terrorizmus, menekültek, stb. Ezek a kulcsszavak: hogy mi van mögötte, mi az igazi szándék, az nem tartozik a nagy nyilvánosságra. A lényeg a megfelelő, állandó jelleggel sulykolt propaganda.

Így volt ez a kommunizmus idején is: a „törvényt” a „nép” alkotta. A „nép nevében” ítélték el a koncepciós perek ártatlan áldozatait. A gazemberek nem vállaltak egyéni felelősséget semmiért. Nem ők ítéltek, nem ők gyilkoltak, ők mosták kezeiket. A „nép” tette, meg a „párt”. Ez a jogilag értelmezhetetlen, megfoghatatlan kategória volt hivatva a sunyi politika palástolására.

 

Ma, Európa muszlimokkal, és egyéb Európától idegen népekkel történő betelepítése idején is hasonló a helyzet. Az illegális, minden törvényt felrúgó, fenyegetőző, zöldhatáron okmányok nélkül benyomuló embertömeget az EU jól fizetett vezetői „menekülteknek” nevezik. Az Európai Unió alkotmányának minden paragrafusát, és az ide vonatkozó törvényeket, jogszabályokat figyelmen kívül hagyva, kötelezni akarják az EU tagállamokat ezeknek az ismeretlen tömegeknek a letelepítésére, és eltartására. Közben pedig Európa népei ellen szankciókat foganatosítanak. Európa ezen sírásói nem hajlandóak tudomásul venni, hogy elvesztették a nép bizalmát. A volt román diktátor, Nicolae Ceaușescu is addig bitorolta a hatalmat, míg a népharag el nem söpörte.

 

A történelem során oly sokszor tragikus módon bebizonyosodott, hogy fegyverekkel nem lehet békét teremteni.

Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. (Jn.14.27) - mondotta Jézus búcsúbeszédében. Isten törvényeinek betartása nélkül nincs, és nem is lehet béke.

A világ urai ismét széttörték a mózesi kőtáblákat, és Isten helyett bálványt imádnak. Michelangelo, ez a zseniális művész drámai erővel ábrázolja a Mózes szoborban a félelmetes dühöt. Azt a pillanatot, mikor Mózes lángoló arccal, és Isten szeretetétől lángoló lélekkel sietve hozza a Tízparancsolat kőtábláit. Leérve a hegyről döbbenten látja meg az aranyborjú körül tobzódó népét. A haragvó Isten arckifejezése ez.

 

A háború, a terror, az Isten, és emberellenes hatalmaskodók láttán egyre többen választják a Béke Fejedelmét, a szeretet megtestesítőjét. Az ember Isten képmására, és hasonlatosságára, békességre, és szeretetre lett teremtve. Ez az igazi lényege, ez létének alapja. Isten választottai azok, akik hisznek benne, betartják az Ő törvényeit, Istent, és embertársaikat szolgálják.

Ezért élünk ezen a földön, és ez a reménységünk az örök életre: odaát, Isten országában.

 

A.D.2015.12.07.©JóB

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás