Tiszta Forrás
2021. január 23.   
Névnap: Zelma, Rajmund

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

ANGELUS ~ ~ ♡ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen. ○ ○ ○ Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk! ○ ○ ○ Éhínségtől, járványtól, tűzvésztől és háborútól ments meg, Uram, minket! ○ ○ ○

Jelen van

0 felhasználó
14 látogató

Látogatások

- ma: 121
- tegnap: 216
2017.04.17. 11:05 JóB
Hozzászólások: 0

Világok harca

Világok harca

(A cikk tavaly Húsvétkor került fel a weboldalra, de mondanivalója ma is aktuális).

Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük. A Messiásét, az élő Isten Fiát, aki megtestesült a Szentlélek erejétől, és Szűz Máriától emberré lett. A Húsvét ragyogó fényessége világítja meg a lelkeket.

Sajnos nem mindenkiét.

 

A sötétség, a Gonosz is jelen van a világunkban, és teljes erejével tombol. Szinte naponta halljuk, hogy nyíltan, előre megtervezett gonoszsággal gyilkolják a keresztényeket: Pakisztánban, Irakban, Szíriában és újabban már Európában is.

Azokat az embereket kiáltják ki elpusztítandó ellenségnek, akik Isten szeretetét és békességét hirdetik. Akik felebarátjuknak tartanak minden embert, hiszen mindnyájan Isten teremtményei vagyunk. Azokat üldözik, akik válogatás nélkül fogadják be a más vallású, más kultúrájú bevándorlókat: etetik őket, fedelet biztosítanak a fejük fölé, és sokszor olyan pénzügyi juttatásokat kapnak, ami még az őslakosoknak sem jár.

 

Mintha Káin átka kísértené az emberiséget. Azé a Káiné, aki irigykedett saját testvérére, és elvakult féltékenységében brutálisan meggyilkolta. Mintha ezer, meg ezer káin járná be keresztül-kasul a világot, hogy gyűlöletet szítson, hogy robbantson, hogy káoszt teremtsen, hogy félelmet keltsen, hogy lerombolja Isten művét.

Ártatlan férfiak, nők, gyerekek, fiatalok, öregek esnek áldozatul ennek a féktelen terrornak. Mindezt Allah (Isten) nevében, Allah akbar csatakiáltás kíséretében teszik. Pedig Isten nem a terror, a gyűlölet, a gyilkolás Istene, hanem a szereteté, és a békéjéé. A Sátán, Isten ősi ellensége, aki levettetett a mennyből, az okozója, és szellemi vezére a gyilkosságoknak, a terrornak. A Sátán gátlástalan szolgái azok, akik pénzelik, irányítják, szervezik, és végrehajtják ezeket a gyalázatos bűncselekményeket.

 

Olyan világban élünk, ahol egyidejűleg van jelen a Jó és a Gonosz. Isten, és a Sátán. Ez a két világ harcban áll egymással már a teremtés óta. Ennek a harcnak az oka, a „tárgya” és szenvedő alanya nem más, mint maga az ember. Az ember, Isten teremtménye. A Sátán célja az ember Isten ellen fordítása, bűnre csábítása, szolgasorsba taszítása, végül pedig elpusztítása.

Ne legyenek illúzióink: ez folyik ma is a világban. Minden törekvés, minden háttérből irányított folyamat ezt a célt szolgálja.

 

Az ember kiszolgáltatott: a gonosz lélek képességei, ereje és hatalma magasan az ember felett áll, könnyen legyőzheti a törékeny embert. Ennek megvalósítására olyan eszköztárral rendelkezik, amely képes a testet-lelket tönkretenni. Az ember egymaga képtelen megküzdeni ezzel a gonosz erővel. Egyetlen mód kínálkozik csak arra, hogy megvédhesse önmagát: ha van egy olyan szövetségese, aki erősebb ettől a gonosz lélektől. Ez az erő a mindenható Isten, az ember teremtője, a világmindenség ura.

 

Isten, a mindenható, az ellene elkövetett bűnöket nem hagyhatja büntetlenül. Azért nem, mert Ő Szent, és a szentség olyan végtelenül nagy tisztaságot jelent, ahol egy parányi folt, szennyeződés sem lehet. Hasonlíthatjuk egy hófehér, makulátlan tisztaságú menyasszonyi ruhához, melyben a menyasszony belép a megszentelt templomba, hogy Isten színe előtt frigyre lépjen választottjával.

 

Kérdezhetnénk: miért engedi meg mégis az Isten, hogy a gyermekei, az emberek vétkezzenek ellene?

Miért engedi meg, hogy a gonosz lélek, a Sátán ellene, és a teremtményei ellen harcoljon?

Nehéz erre válaszolni. Az első emberpár büntetése az Isten elleni lázadás után – melyet az Őskígyó, a Sátán sugallatára követett el – a Paradicsomból való kiűzetés volt. Ennek a következményei máig hatóak: az ember fáradságos munkával keresheti meg a kenyerét, az asszony fájdalmak közepette szüli meg gyermekét. Az ember megöregszik, végül pedig meghal. A paradicsomi, idilli öröklétből az ember a Sátán által bitorolt világba száműzetett. Oda, ahol mindenféle kísértésnek, gyötrelemnek, testi és lelki megpróbáltatásnak van kitéve.

 

Ki ezért a felelős? Ki a hibás?

Ezekre a kérdésekre egyértelmű választ lehet adni. Isten szabad akaratot adott a teremtett embernek. Az Ő szabadságát adta. Egy feltételt szabott mindössze: ne egyenek a rossz tudás fájáról. De az ember Isten figyelmeztetése ellenére a gonoszra hallgatott, és evett a tiltott fáról. Ennek következményei ismeretesek.

 

A harc a sötétség és világosság között Isten büntetése után sem szűnt meg. A bűn annyira elhatalmasodott, hogy Isten özönvizet bocsájtott a földre, és (Noé családjának kivételével) elpusztította a bűnös emberiséget.

Hányszor, de hányszor figyelmeztetett az Úristen! Mózes idejében kőtáblára véste (mindössze 10 mondatban) azokat a parancsolatokat, amelyeket meg kell tartani az újabbnál újabb bűnbeesés elkerülésére. Ismeretes, hogy a Hóreb hegyéről Isten parancsolataival visszatérő Mózest milyen kép fogadta. Tobzódott a nép az általa épített, és istenként imádott aranyborjú előtt. De említhetnénk Szodomát, és Gomorrát is, ezeket az erkölcsi posványba süllyedt, züllött városokat, melyeket Isten kénköves tűzesővel pusztított el. Mindössze Lót menekült meg, mert igaznak bizonyult Isten előtt.

 

Mit tehetett volna még Isten az emberrel?

Elpusztíthatta volna végleg, és visszavonhatatlanul, de nem ezt tette. Elküldte Jézus Krisztust: az Isten emberré lett, köztünk élt, de nem uralkodni jött, hanem szolgálni. Nem büntetni jött, hanem bűnhődni. Bűnhődni az emberek vétkeiért, magára vállalva a bűneinkért járó jogos büntetést.

Felfoghatatlan misztérium ez. Megközelíteni csak úgy lehet, ha Isten Szentségéből eredő igazságosságát összevetjük végtelen szeretetével és irgalmával. Csak így tudjuk megérteni Jézus kereszthalálát és feltámadását. A Húsvét titka a logika érvrendszerével nem érthető meg. A végtelen isteni szeretetet szemlélve sejthetjük meg ezt a titkot.

 

Ez a világ ma is csatatér: a jó, és a gonosz küzdelme. Keresztényüldözéssel, mártírokkal, ártatlan véráldozatokkal. Jézus elszenvedve a világ, és a bűnös ember összes gonoszságát, feláldozta magát a kereszten. De harmadnapra feltámadt, és immár megdicsőült testben megjelent az Őt szeretőknek.

Meghívott bennünket egy gonoszság, és gyűlölet nélküli világba, ahol az örök isteni szeretet uralkodik.

 

A harc eldőlt: a jó győzött a gonosz felett. Nem hadsereggel, nem karddal, nem lőfegyverekkel, nem atombombával, hanem szeretettel.

 

Mi is csak így győzhetünk a bűn felett, és foglalhatjuk el az öröktől fogva nekünk elkészített isteni országot. Ezért élünk itt a földön, ezért küzdünk, ezért szenvedünk.

A krisztusi szeretet, Jézus Krisztus feltétlen, hűséges követése megnyitja előttünk a Mennyország kapuját, ahol majd „Isten letöröl a szemünkről minden könnyet…”

 

A.D.2016.03.28.©JóB

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás