Tiszta Forrás
2023. december 10.   
Névnap: Judit, Loretta

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Jelen van

0 felhasználó
17 látogató

Látogatások

- ma: 29
- tegnap: 148
2016.08.28. 19:05 JóB
Hozzászólások: 0

Az Úr csodásan működik - de útja rejtve van.

Az Úr csodásan működik - de útja rejtve van.

„Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van…” – csodálatosan szép keresztény énekünk kezdő sorai ezek. Feltehetné az olvasó a kérdést: ebben a züllött, értékvesztett, globalizálódó világban hogy lehet ilyet leírni. Hogyan engedhette meg az Isten, hogy idáig süllyedjen Európa, idáig alacsonyodjon le az ember?

 

Igen: az Úr csodásan működik ma is, de útja rejtve van! Mit is jelent ez a mondat a XXI. századi ember számára? Mit jelent a mai keresztény ember számára?

 

A „rejtett út” kifejezésekkel többnyire a szentek írásaiban, és a szentek életében találkozunk.

Gondoljunk csak avilai nagy szent Terézre, vagy Keresztes szent Jánosra, vagy a szinte kortársunknak mondható lisieux-i kis szent Terézre. A népi bölcsesség a való élet egy-egy frappáns sűrítménye: „Isten útjai kifürkészhetetlenek”, „Ember tervez, Isten végez”, „A szél (a Szentlélek szele) ott fúj, ahol akar”, stb.

 

Hogyan is működik az Úr? Honnan lehet ezt egyáltalán megtudni?

 

Ezer, és ezer filozófiai elmélet, ember alkotta ideológia és „vallás” igyekszik megmagyarázni a lét nagy kérdéseit. Az un. „nagy francia forradalom” idején az Isten ellen fellázadó , az abszurditást valósággá transzformáló liberálisok minden emberi értéket és józan észen alapuló tradíciót megszüntettek. A végletekig tagadták Isten létét, de paradox módon mégis fogvicsorgatva harcoltak ellene. Ez a Sátán, a bukott angyal Istenellenes harcának egyik felvonása volt csupán. Egy vértől csepegő színpadi felvonás, amely nélkülözött minden emberi humánumot.

Nitsche, a filozófus öntelten, és magabiztosan jelentette ki: „Isten halott!” Beszélték, hogy Nitsche temetése után egy cetlit találtak a sírhantján a következő felirattal: „Tévedtél barátom: Isten ma is él, te vagy a halott.”

 

Az 1789-es francia ámokfutást még számos egyéb követte. A kommunizmus hangzatos eszméi mögött is az Isten, és keresztényellenes szándék húzódott meg a háttérben. Lenin elvtárs a cári „burzsujok” ellen meghirdetett felkelését a nyugati (Svájc, Németország) „mecénásoktól” kapott, meglehetősen magas fejpénzzel támogatta meg. Ez a jól bevált gyakorlat napjainkban is dívik. Az ukrajnai „népfelkelés” idején a kijevi tüntetők „napidíjáról” annak idején vezető napilapok cikkeztek. A még kereszténynek mondható országok kormány ellenzékének a bankszámlái furcsa módon igen magas egyenleget mutatnak. Egy bohóc pártnak (akiknek a kutyáktól bocsánatot kellene kérni) Magyarországon van elég pénze idióta óriásplakátok nyomtatására, és az azzal járó költségek fedezésére.

 

A nagy francia forradalom megbukott, a kommunizmus megbukott. A kommunista internacionalizmus vörös zászlaját már csak a közutálatnak örvendő legifjabb családi vállalkozó lobogtatja Észak-Koreában.

 

Isten csodásan működik, de útja rejtve van: ki gondolta volna pár évtizeddel ezelőtt, hogy a kommunista Szovjetunió utódállamában a legfontosabb nemzeti ünnepen a Vörös téren megálljt vezényel a hadsereg díszalakulatának a parancsnoka: Imádságra!

 

Jézus Krisztus megjelenése, és egész élete tele van rejtélyekkel. Na, nem megfejthetetlen rejtélyek ezek.  A megfejtéshez egyetlen dolog szükséges csupán: Isten kegyelme. Lehet, hogy egy magát műveltnek, okosnak, tévedhetetlennek gondoló ember számára a rejtély megfejthetetlen, vagy legalábbis annak tűnik. Lehet, hogy egy egyszerű, de hívő ember számára mindez teljesen világos, és egyértelmű.

 

Honnan is kellene megközelíteni Istent, hogyan is lehetne megfejteni a működését? Ezen töprengenek már évszázadok óta hívők, és nem hívők, a lét nagy kérdésein gondolkozók. Isten saját képmására és hasonlatosságára teremtette az embert. Ez a megértés egyik fontos kulcsmomentuma. A család az az isteni minta, ami alapján megközelíthetjük ezt a kérdést.

 

Isten férfinek és nőnek teremtette az embert. A föld porából (anyagból) formálta meg, és lelket lehelt belé (a saját lelkét!). Az ember tehát nemcsak anyagi természetű élőlény, hanem Isten lelkének hordozója is. Szent Pál apostol a testet a lélek templomának nevezi. Az anyagi test magán hordozza az anyagra jellemző tulajdonságokat: öregszik, külső erőkkel történő kölcsönhatás során változik. Ezzel szemben a lélek hallhatatlan.

Amikor az ószövetségi próféciákban megjósolt Messiás megjelent ezen a földön, nem dicső királyként érkezett, hanem gyámoltalan kisdedként született a világra, mint mindenki más.

 

Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van.

Rejtetten élt közöttünk Isten Fia. Nem uralkodni jött, hanem szolgálni. Szolgálatával megszabadította a bűn rabságából a gyarló embereket, reményt adott a reményvesztetteknek.

 

Az Istentől fogant gyermek egy egyszerű názáreti szűztől született. A szűzi születés ismét egy rejtett misztérium. Az Atya – Fiú – Szentlélek hármas egységének mintegy földi lenyomata a család. Ezért szentség a házasság. Nem csupán egy ideig-óráig fennálló szerződés, amit már sokan elavultnak tartanak, hanem az Isten által teremtett világ fundamentuma.

 

Az Úr csodásan működik, és remekművet alkotott. Ide értve a világegyetem máig megfejthetetlen rejtelmeit, az élővilág sokszínűségét, benne az Isten-gyermeki kiváltságokkal rendelkező embert.

 

Ezért szent az élet. Az ötödik parancsolat egyértelműen fogalmaz: ne ölj! Ma ennek éppen az ellenkezőjét tapasztaljuk. Gyilkolnak naponta: gondolattal, szóval és cselekedettel egyaránt. De nemcsak a Sátán által megszállott fanatikusok terrorakcióiban halnak meg az ártatlan emberek. A saját, megfogant gyermekek megölése (abortusz) is iparszerű méreteket öltött. Ennek az okát egyszerűen nem lehet megfejteni.  Jézus kereszten mondott szavai vonatkoznak ezekre az esetekre is: „Bocsáss meg nekik Uram, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek!” Bocsáss meg nekünk, Urunk, mert nagyon sokszor nem tudjuk, mit is cselekszünk!

 

Egyszer egy hívő katolikus nőgyógyász professzor előadást tartott a leendő orvosoknak. Elmondott egy tipikusnak mondható esetet: az apa alkoholista, az anya sokféle betegségben szenved, a lakás, és higiéniai körülmények is meglehetősen rosszak. Az asszony áldott állapotba kerül. Feltette a kérdést a hallgatóinak: Önök mit javasolnának ebben az esetben? Egy cetlire, névtelenül kellett felírni a választ. A válaszadók 90 %-a azt írta a papírra, hogy abortusz. A professzor a válaszok értékelése után ezekkel a szavakkal fordult a leendő orvosokhoz: Gratulálok Önöknek uraim! Önök meggyilkolták Beethovent! A teremben döbbent csend támadt: a professzor ugyanis Beethoven szüleinek a körülményeit vázolta.

 Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van.

 

Egy fiatal család új, szép kertes házba költözött. Az első gyermekük nem sokkal a költözés után született. Ahogy cseperedett, kiderült, hogy beszédhibás. Az orvosok és logopédusok nyugtatták a szülőket: ma már ez a fajta beszédhiba gyógyítható. Nem sokkal később a fiúcska mellé született egy kislány is. Mikor járni kezdett, bizonytalanok voltak a léptei. Ez a fajta bizonytalanság nem akart elmúlni. A szakorvos megállapította, hogy enyhe fokú mozgás koordinációs problémával született a gyerek. Ez az orvos is biztatta a szülőket: lehet segíteni a gyereken.

A fiúcska már iskolás volt, mikor egy „véletlen” folyamán egy nem várt terhesség jelentkezett.  A férj és feleség megbeszélte a dolgot, és döntöttek. Van már egy fiúnk és egy lányunk, ki tudja, milyen problémával születne meg a harmadik gyerek. Abortusz.

Az asszony felkereste az orvost, és megbeszélték az időpontot. A jelzett időpontban a rendelő várójában meg is jelent a fiatal anya. Az idő telt, de csak nem akarták szólítani. Egyre türelmetlenebbül várakozott, mikor kilépett az asszisztensnő, és közölte, hogy a doktor úr csúszásban van, legyen türelemmel. Az anyuka annyira felbosszantotta magát, hogy mérgében felállt, és hazament. Telt-múlt az idő. Egyszer eszébe jutott a fiatalasszonynak az abortusz. Felhívta a doktort, hogy új időpontot kérjen. Az orvos megnézte a kartonját, és közölte, hogy már kifutott az időből.

 

A gyerek megszületett. Kislány lett. Teljesen egészségesen, komplikáció nélkül jött a világra. Isten „jókedvében” teremthette a kis csöppséget, mert olyan szép volt, mint egy angyalka. Az iskolában kitűnt a többiek közül. Kitűnő tanuló lett, és emellett aktívan sportolni kezdett. Szép leánnyá cseperedett, és a sportágában is kiváló eredményeket ért el. Megnyerte a magyar ifjúsági bajnokságot, az iskolában megkapta a kiváló tanuló, kiváló sportoló megtisztelő címet.

Ma már mindhárom gyermek önálló lett. A fiú beszédhibája nyomtalanul eltűnt, a nagyobbik leány mozgása is rendeződött. Nagyobb ünnepek alkalmával, amikor hazalátogatnak a gyerekek, a szülők büszkén mennek be velük a szentmisére.

 

Az Úr csodásan működik - de útja rejtve van.

 

Ha az Úr működik életünkben, minden a javunkra válik. Isten gyermekeiként tekint ránk, és úgy bánik velünk, mint egy jó szülő. Az Ő képmásai vagyunk, az Ő lelke lakik bennünk, Ő készít nekünk helyet maga mellett az örök hazában. Letöröl majd minden könnyet a szemünkről, és bőségesen kárpótol az elszenvedett sérelmeinkért. Ezért élünk, ez földi létünk legfőbb reménysége.

 

A.D.2016.08.28.©JóB

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás