Tiszta Forrás
2020. szeptember 18.   
Névnap: Diána, József

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

VIRGINIS MARIAE, PATRONAE HUNGARIAE, ORA PRO NOBIS! ~ ~ ♡ ~ ~ ANGELUS ~ ~ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen.

Jelen van

0 felhasználó
14 látogató

Látogatások

- ma: 89
- tegnap: 146
2017.06.18. 23:05 JóB
Hozzászólások: 0

Úrnapi gondolatok

Úrnapi gondolatok

„Ez az én Testem, mely értetek adatik!” – mondotta Jézus az Utolsó Vacsora termében, midőn megtörte a kenyeret, és tanítványainak adta. Ez a mondat azóta is elhangzik minden szentmisében.

A tanítványok akkor még nem értettek semmit ezekből a szavakból. Jézus szenvedése, kereszthalála és feltámadása vezette el őket ennek a kijelentésnek a megértéséhez.

 

Jézus önmagát adta áldozatul a világ bűneiért, a bűnös ember megváltásáért. Mindenét odaadta: szent (bűntelen, egyedül Isten számára elkülönített) testét és vérét. Misztikus, - a kortársak számára felfoghatatlan – módon  örök érvényűvé tette ezt a cselekedetét.

Az Oltáriszentség megalapításával a nagypénteki áldozati Bárány a Feltámadás után átlényegült a keresztény embert tápláló, és éltető eledellé.

 

„Ez az én lelkem, mely értetek adatik”- mondhatta volna a teremtő Isten is az embernek, akit a föld porából alkotott és életet lehelt belé. Azt a „Szent” lelket, amely elindította az embert – mint Isten gyermekét – az útjára.

A boldog paradicsomi „gyermekkor” után a teremtmény nem hallgatott teremtője intelmeire, és a gonosz lélek ösztönzésére evett a tiltott fa gyümölcséből. Kiűzetett a paradicsomból, és a gyötrelmes, fárasztó, öregedést, és halált hozó földi lét korlátai közé szorult.

Megszűnt az idilli paradicsomi állapot, az ember megtapasztalhatta a bűn következményeit.

 

 

Az őskígyó, a Sátán (már akkor is) alapos munkát végzett. A gonoszság elhatalmasodott a Földön. Szodoma és Gomora lakói tobzódtak a bűnben. Isten kénköves esővel pusztította el a perverz városokat. Noé idejében vízözönnel árasztotta el a Földet, és csak a kiválasztottak menekültek meg.

 

A vízözön után szövetséget kötött a megmaradt néppel, melynek látható jele az eső után felragyogó szivárvány (cinikus módon a megrontó, a hazugság atyja, a gonosz lélek a szivárvány színeit lobogtatja a szodomiták késői utódainak a randalírozásai alkalmával).

 

Isten az ember megmentése érdekében prófétákat küldött, akik figyelmeztették a bűnre hajló népet az Istennel kötött szövetség megtartására. Az utolsó időkben egyszülött Fiát küldte el („talán azt jobban megbecsülik majd”). A „gonosz szőlőmunkások” megölték az „örököst”, hogy övék legyen az „örökség”.

 

A történet itt folytatódik: az „örökséget” bitorlók tort ülnek. Már nem Isten törvényeit tartják követendőnek, hanem a saját maguk alkotta szabályok szerint élnek. Ami azt jelenti, hogy nincs semmiféle szabály, nincs semmilyen törvény, ami rájuk vonatkozna. Mindenki azt csinálhat, amit akar. Az Isten szövetségét elutasítók a Sátánnal kötöttek szövetséget. Szabadon lehet lopni, rabolni, gyilkolni. Nincs erkölcs, nincsenek szabályok. A köztörvényes bűnözőnek magas kártérítéseket ítélnek meg a bíróságok. Az okmányok nélkül, illegálisan egy ország területére behatoló, randalírozó bűnözőket fizetett „jogvédő civil szervezetek” védik a kötelességüket teljesítő rendőrökkel szemben. A szuverén európai államok belügyeibe durván – az állam területén élő népek rovására – avatkoznak be a magukat törvények felettinek tartó uniós vezetők.

 

Az úrnapi körmenet szép, és felemelő keresztény tradíció. Az egyház népe kivonul a templom falai közül a város forgatagába, és felmutatja a világnak, hogy valójában kihez is tartozunk. Krisztus Teste és Vére, az isteni misztérium, és tanítás megjelenik a mindennapi élet terein.

 

A virágszőnyeg, a virágszirmot szóró gyerekek, a körmenetben énekelve vonuló tömeg Jézus dicsőséges jeruzsálemi bevonulására emlékeztet. Arra a virágvasárnapra, amit a Nagyhét, a nagypénteki szenvedés, és keresztre feszítés követett. Talán ma is nagypénteket élünk: a világban tombol az erőszak, a júdások háttérben kötött különalkui irányítják az eseményeket. Krisztus követőit üldözik, gyilkolják naponta a világ minden részén. Meddig tart, meddig tarthat ez még? – kérdezi minden józanul gondolkodó ember.

 

Ma már tudjuk, hogy a nagypénteki tragédiát a húsvéti Feltámadás követte. Jézus dicsőséges testben tért vissza övéi közé. Eljött és el fog jönni ismét, hogy ítéletet mondjon a világ felett. A gonosz és követői el fognak pusztulni: amit másokkal tettek, az lesz az ő osztályrészük is.

Valóra válnak Jézus Tábor hegyi mondatai: „boldogok, akik sírnak, boldogok, akiket üldöznek…”

Eljön a nap, mikor Isten „letöröl majd a szemünkről minden könnyet…”. Eljön az Úr, hogy a benne hívőket felemelje a mennyek országába, az örök élet boldogságába.

 

A.D.2017.06.18.©JóB

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás