Tiszta Forrás
2018. december 17.   
Névnap: Lázár, Olimpia

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

ANGELUS ~ ~ ♡ ♡ ♡ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen.

Jelen van

1 felhasználó
14 látogató

Látogatások

- ma: 463
- tegnap: 960
2018.08.09. 21:25 beckerj
Hozzászólások: 0

Hogyan győzd le a gonoszt?

Hogyan győzd le a gonoszt?

 

Hogyan győzd le a gonoszt?

Tanácsok Róma fő ördögűzőjétől

 

A 2016-ban elhunyt olasz exorcista, Gabriele Amorth 2015-ben egy hosszú interjúban osztotta meg, hogyan tarthatjuk távol magunktól a sátánt.

 

 

Sok keresztény nem hisz a gonosz létezésében. Egy bíboros magát Amorth atyát, a híres ördögűzőt és mariológust is figyelmeztette, hogy szerinte mindez csupán babonaság. Mások viszont a másik végletbe esnek, és mindenhol az ördögöt látják, egészségtelen mértékű figyelmet fordítanak rá. Amorth atya élete vége felé, 90 évesen megfogalmazott „spirituális testamentumában” a helyes perspektívába kívánta helyezni a dolgokat.

A valóság az, hogy Isten elmondhatatlanul szebb, mint az ördög, sokkal vonzóbb – fogalmazott Amorth atya az interjúkötetben, melyet kollégája, Angelo De Simone készített vele. Szomorú, hogy sok katolikus úgy él, mintha Isten szeretete elkedvetlenítené az embert… Ezzel természetesen a gonosz malmára hajtjuk a vizet.

Isten gyermekei vagyunk – ez az örömhír, amelyet minden kereszténynek sugároznia kellene. Hogyan tudunk evangelizálni, ha nem sugárzik rólunk Isten szeretete? Hogyan tudjuk továbbadni ezt a tüzet, ha pusztán „vallásosak” vagyunk (mindenki az valahol, még a legkeményebb ateista is), de nem simultunk oda Jézus szívéhez?

Mária oltalma alatt

A gonosz valóban létezik, és vannak emberek, akik a hatalma alá kerülnek, bár nem sokan. Amorth atya élete java részét az ő megszabadításuknak szentelte, illetve az ördögnek a társadalomban látszó „ujjlenyomatait és pusztító hatású műveit” is igyekezett eltüntetni.

És mégis, ez a pap, aki Lucifer-szakértőnek mondhatta volna magát, nagyon is óvatos volt: vigyázott, hogy mindez ne váljék megszállottsággá. A keresztények életét is kísérő kísértések és elbukások esetére a következő tanácsokat adja: „Ha van egyetlen biztos módja annak, hogy megmeneküljünk az ördög hatásától, az az, ha engedjük, hogy a jóság és szépség vonzzon magához minket, amely a jóból, az Istenből, a mi Atyánkból árad.” Ő maga a királyi utat választotta: Mária példáját követte, és a Szent Szűz oltalma alá helyezte magát.

Gabriele Amorth, Pio atya tanítványa egyáltalán nem akarta kisebbíteni a bűnt, a gonoszt, a pokolt. Azonban, miként Kis Szent Teréz, tudta jól, hogy a szeretet fog megítélni minket. És mégis, Ádám és Éva bűnbeesése óta „a mélyebb ok, ami újra és újra megakadályozza az Istennel való közösséget, a félelem Istentől; a félelem, amely nem engedi, hogy érezzük: gyermekként szeretnek minket”. Ez a sötétség angyalának rettenetes hazugsága: „Isten nem szeret téged.” Ez a legnagyobb rossz mind közül, és ebből fakad az összes többi: „nem ismerték az Atyát”. Az Atya szeretete nélkül a törvény csak súlyos teher.

Teljes és tökéletes bizalom az Atya szeretetében

Krisztus egész életében, a Golgotáig tanúságot tett róla és példát adott, hogyan kell ellenállni a sátánnak és legyőzni a gonoszt: az Atyára való tökéletes ráhagyatkozással, átengedve magunkat az Ő szeretetének. Ez nem tud megtörténni a mindennapos közreműködésünk, odafigyelésünk nélkül – hogy „átalakítsuk szolgai állapotunkat a fiú identitásává”. Utunk közben az ördög megtesz mindent, hogy akadályozzon: „jelenléte és cselekedetei a világban éberen tartanak minket, hogy készen álljunk a csatára”. A Fiú azt akarja, hogy mi is részesei legyünk az Ő sikeres harcának a sátán ellen, és minden művének, hogy mi is győztesek legyünk Vele együtt, az Atya tenyerén.

A keresztény arra kap meghívást, hogy vegye fel a harcot, mint Krisztus, nem úgy, hogy a gonosztevők ütéseire ütéssel válaszol, hanem azzal, hogy békésen tesz tanúságot az igazságról: „Mi nem hús-vér teremtmények ellen küzdünk, hanem gonosz lelkek ellen, akik ezt a sötét birodalmat lakják.” Nem embereket kell kiszemelnünk, akiknek talán csak „nem volt lehetőségük megismerni az Atyát”, inkább engedelmeskedjünk Krisztusnak, és kövessük az útmutatást, amelyet Szent Pál a római keresztényeknek adott: győzzük le a rosszat jóval, mert „a bosszú bosszút szül, nem töri meg a gonosz láncolatát: állandósítja és súlyosbítja azt”.

Alázat, hit és imádság

És legvégül: a legfélelmetesebb ördögi csapda a kishitűség, a közöny, a lelki dermedtség, mely fokozatosan sötétségbe taszít minket. Hogy tudjuk ezt és a gonosz kísértéseinek sokaságát elkerülni? Ennek eszközei és gyógymódjai már kétezer éve ismertek: „…alázat, hit, imádság (rózsafüzér), a szentségekhez való gyakori járulás (szentmise, kiengesztelődés), keresztény élet, összhangban az evangéliummal, jótékonyság és az ellenségeinknek való megbocsátás”. Valamint Mária példájának követése, az ő védelme, oltalma alá menekülés.

Forrás: Aleteia.orgFotó: Pexels.com

Magyar Kurír

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás