Tiszta Forrás
2019. július 16.   
Névnap: Valter, Irma

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

OLVASMÁNY: 2019-07-16 ~ ~ ~ ~ Abban az időben, amikor a fáraó megparancsolta Izrael fiainak, hogy ha fiúgyermekük születik, vessék a folyóba, elment egy Lévi törzséből való férfiú, és feleséget vett a saját törzséből. Az asszony fogant, és fiúgyermeket hozott a világra. Mivel látta, hogy szép, három hónapig rejtegette. Amikor aztán már tovább nem titkolhatta, vett egy gyékénykosárkát, bekente aszfalttal és szurokkal, beletette a gyermeket, és kitette a folyó partjára a sás közé. Távolabbra odaállt a gyermek nővére, hogy megfigyelje, mi fog történni. ~ ~ Akkor lejött a fáraó leánya, hogy fürödjék a folyóban. Szolgálóleányai ezalatt a folyó partján sétáltak. Amikor megpillantotta a sás között a kosárkát, odaküldte az egyik szolgálóját, és kihozatta. Kinyitotta, és amikor meglátta, hogy egy síró gyermek van benne, megsajnálta, és azt mondta: ˝Ez a héberek gyermekei közül való.˝ ~ ~ Ekkor a gyermek nővére megszólította a fáraó leányát: ˝Akarod-e, hogy elmenjek, és hívjak egy héber asszonyt, aki táplálni tudja a gyermeket?˝ Azt felelte neki a fáraó leánya: ˝Menj!˝ A kislány elment, és elhívta a gyermek anyját. A fáraó leánya így szólt hozzá: ˝Vidd magaddal ezt a gyermeket, neveld fel nekem! Megjutalmazlak érte.˝ Az asszony fogta a gyermeket, és szoptatta. Amikor aztán a gyermek felnőtt, elvezette a fáraó leányához. Az fiává fogadta, és Mózesnek nevezte el azzal a magyarázattal: ˝Mivel a folyóból húztam ki.˝ ~ ~ Azokban a napokban, amikor Mózes már felnőtt lett, kiment testvéreihez, és látta sanyargatásukat. Észrevette, hogy az egyik egyiptomi egy héber férfiút ütlegel az ő testvérei közül. Körültekintett erre is, arra is; és amikor látta, hogy nincs ott senki, leütötte az egyiptomit, és elrejtette a homokban. ~ ~ Másnap ismét kiment, és látta, hogy két héber ember civakodik. Megkérdezte azt, amelyik igazságtalanul cselekedett: ˝Miért ütöd felebarátodat?˝ Ő azt felelte: ˝Ki tett téged felügyelővé vagy bíróvá fölénk? Talán engem is meg akarsz ölni, ahogyan megölted az egyiptomit?˝ Megijedt erre Mózes, mert azt gondolta: ˝Mégis kiderült a dolog.˝ ~ ~ A fáraó is értesült az esetről, és halálra kerestette Mózest. Mózes azonban elmenekült a fáraó színe elől, és Mádián földjén telepedett le. (Kiv 2,1-15a) ~ ~ ~ ~ Ez az Isten igéje.

Jelen van

0 felhasználó
20 látogató

Látogatások

- ma: 443
- tegnap: 983
2018.12.19. 06:55 JóB
Hozzászólások: 0

Dr. Bábel Balázs érsek Baja díszpolgára lett

Dr. Bábel Balázs érsek Baja díszpolgára lett

December 15-én a bajai városháza dísztermében adták át az elismeréseket azoknak, akik sokat tettek Bajáért.

Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek a várostól díszpolgári címet kapott.

 

 

 

 

 

 

Baja – német nevén Frankenstadt – Bács-Kiskun megye déli részén, a Duna bal partján fekszik. A várost és határát – mint földesúr – a kincstár (kamara) foglalta le magának. I. Lipót császár 1696. december 24-én szabadalmas kamarai mezővárossá nyilvánította. Ezzel a dátummal, Ádám és Éva napjával magyarázható Baja címere, mely az első emberpárt ábrázolja a paradicsomi almafa alatt.

2018 decemberében is kitüntették a Baja városáért tevékenykedőket; olyan példaképeket, akikre fel lehet és fel kell nézni. Baja Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy idén Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érseket a város díszpolgárává avatja.

Az ünnepséget december 15-én tartották a városháza dísztermében, ahol az ünnepi képviselő-testületi ülést a Liszt Ferenc Kórus előadása nyitotta meg. A Himnusz közös eléneklése után Fercsák Róbert polgármester köszöntötte a megjelenteket és ünnepelteket. A polgármester többek között bejelentette, hogy 2019 az ifjúság éve lesz Baja városában.

A köszöntések után következett a díjak átadása. A díszpolgári címet Fercsák Róbert polgármester és Zsigó Róbert államtitkár, valamint Csubákné Besesek Andrea és Vedelek Norbert alpolgármesterek adták át.

A kitüntetettek nevében Bábel Balázs érsek szólt. Több korábbi bajai emlékéről beszélt, és arról, hogy egy elismerés mögött nemcsak a kitüntetett áll, hanem mindazok, akik segítik, segítették őt.

A főpásztor beszélt a közelgő ünnep fontosságáról is, és a képviselő-testület tagjait megajándékozta karácsonyi elmélkedésének egy-egy példányával, melybe bajai emlékeit is belefoglalta.

Ezt követően ünnepi műsorral köszöntötték a kitüntetetteket. A magyarországi németek műsorát a horvát kisebbség képviselőinek előadása követte, majd betlehemes népi játékot mutattak be a Szent László Általános Művelődési Központ gimnazistái és a Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola fuvolásai.

Az ünnepi ülés végén az érsek megáldotta a jelenlévőket, valamint jelképesen Baja városát.

 

Forrás: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Koprivanacz Kristóf

Magyar Kurír

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás