Tiszta Forrás
2019. június 17.   
Névnap: Laura, Alida

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

ANGELUS ~ ~ ♡ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen.

Jelen van

0 felhasználó
37 látogató

Látogatások

- ma: 804
- tegnap: 826
2015.01.19. 19:00 Gabriella
Hozzászólások: 0

Boldog Scheffler János életútja – 1

Boldog Scheffler János életútja – 1

Tanulmányai

Szatmár megyében, Kálmándon született 1887. október 29-én. A tíz gyerekes család második gyermeke volt.A kisgyermek, majd kisiskolás és gimnazista Scheffler János számára adott volt a vallásos mélyen hívő családi háttér, amelyben biztosan beszédtéma volt a szolgálat szelleme, az egyházi életpálya, hiszen Mária nővére belépett a Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek rendjébe.

 

Szatmár vármegye

Ifjú korában nem tudta, csak később pappá szentelése után tudta meg, hogy plébánosa Soltész Imre már másfél évtizede azért imádkozott, hogy Isten őt az oltár szolgálatára hívja.

Kálmándon végzi az elemi iskolát, majd Szatmárnémetibe kerül, és itt érettségizik. VIII. gimnazista korában belép a szatmári papnevelő intézetbe.

Szatmátnémeti a bombázás után (1944. szeptember 16)

Érettségi után az egyházmegyei hatóság a hittudományi tanulmányok elvégzésére, Budapestre, a Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi karára küldte.

1910. július 6-án pappá szentelték. A csendes, szerény, szorgalmas több nyelvet beszélő teológus eljutott Rómába is a Gregorián Egyetemre, ahol a Kánonjogi Karon egyházjogot tanult.1912-ben egyházjogi doktorrá avatták.

Kezdetben segédlelkész Csomaközön majd Ungváron.

Tanított a Papnevelő Intézetben, a Katolikus Gimnáziumban.

  Nagymajtényi templom

1923-ban lett Nagymajtény plébánosa. A sváb település lakosai mélyen vallásos, dolgos, szorgalmas emberek voltak. Hamar megszerették a papjukat.

Hamarosan nagy tekintélyre tett szert. Esténként végigjárta a falu utcáit mindenkivel beszélgetett, mindenkihez volt egy-két kedves szava.

Lelkipásztori munkájában sok gondot okozott a szőlőtermesztéssel foglalkozó falvakban szinte mindennapos jelensége, az iszákosság. Ebből eredően a faluban jócskán keletkeztek családi bajok, perpatvarok, ezért szentbeszédeiben szóvá is tette.

1942-ben püspökké szentelik a szatmárnémeti Székesegyházban. Majd 3 év múlva XII. Piusz pápa kinevezi a győri Egyházmegye püspökévé. Aláveti magát a pápa akaratának, azonban kéri, hogy egyházmegyéjében maradhasson.

1945. a Groza-kormány beiktatása után püspöki minőségben jelentkezik a román kormánynál.

Papjainak mindenütt előadást tartott a kezdődő új világról, a kommunizmusról.

Elmondta, hogy új világ kezdődik, a kommunizmus világa. Ez nehézségek sorát fogja elhozni, hiszen az új társadalom az ateizmuson alapszik, s emellett egész sor téves elvet hirdet.

Hangsúlyozta: A hatalomnak mindenben engedelmeskedni kell, de a hit dolgaiban megalkudni nem szabad.

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás