Tiszta Forrás
2019. június 26.   
Névnap: János, Pál

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Reggeli imádság ~ ~ ~ ~ Istenem, kora reggel hozzád kiáltok, segíts imádkozni és összeszedni a gondolataimat. ~ ~ Egyedül ez nem megy. ~ ~ Bennem sötétség van, nálad azonban világosság van; ~ ~ én egymagam vagyok, de te nem hagysz el engem; ~ ~ én csüggedő vagyok, de nálad van a segítség; ~ ~ én nyugtalan vagyok, de nálad van a békesség; ~ ~ bennem keserűség van, de nálad van a türelem; ~ ~ én nem értem a te utaidat, de te ismered a helyes utat számomra. ~ ~ Mennyei Atyám, dícséret és hála neked az éjszaka nyugalmáért, ~ ~ dícséret és hála neked az új napért. ~ ~ Dícséret és hála neked minden jóságodért és hűségedért eddigi életemben. ~ ~ Sok jóval ajándékoztál meg, segíts, hogy a rosszat is elfogadjam a te kezedből. ~ ~ Nem raksz rám több terhet, mint amennyit hordozni tudok. ~ ~ Gondoskodsz arról, hogy gyermekeidnek minden a javára váljon. ~ ~ Uram mindazért, amit csak ez a nap is hoz, a te neved legyen áldott. Ámen. ~ ~ ~ ~

Jelen van

0 felhasználó
21 látogató

Látogatások

- ma: 353
- tegnap: 1249
2015.01.23. 22:15 Gabriella
Hozzászólások: 0

Boldog Scheffler János életútja – 2

Boldog Scheffler János életútja – 2

A megpróbáltatások

 

Scheffler János püspökké szentelésekor a történelmi szatmári egyházmegye egésze ismét Magyarországhoz tartozott.

„Szatmári emlékem Scheffler János püspökké szentelése 1942 májusában, Madarász István kassai és Glattfelder Gyula csanádi püspök szentelte. Díszmenetben vonultunk, s emlékszem, ahogy mi, a teológia növendékei, énekeltünk az ebéd alatt. Mindnyájan a kórus tagjai voltunk, elvegyült abban az én fahangom is.” (Scheffler püspök emlékezete – Bodoni Árpád)

A román kormány politikai rendőrsége, ezért is gyűjtötte folyamatosan a rá vonatkozó adatokat. Beszédeit a rendőrségi feljegyzések szerint értelmezik, márpedig a korabeli sajátos nacionalista szemléletmódban.

 

A magyar politikai rendőrség az ÁVH (Államvédelmi Hatóság) kezdeményezte, hogy a katolikus papság román és magyar területen való működése tekintetében hozzanak létre információ cserét.

Az ÁVH fogalmazta meg azt a vádat, hogy Scheffler János biztosan kapcsolatot tart fenn Mindszenty József hercegprímással.

 

A kommunista hatalom János püspök elleni intézkedései, az állam céljaira való felhasználásának terve, a körülötte szőtt háló, az ellene készített koncepciós per mozzanatainak gyökerei ide nyúlnak vissza.

 

János püspök megfigyelésére egyházi embert is felhasználtak. Bulgea Sabin görög katolikus pap a Securitate embere volt, feljegyezte szó szerint, amit neki a püspök mondott.

A román kommunista kormány eldöntötte, hogy felmondja a Szentszékkel kötött konkordátumot, s tervbe vette a Rómától független romániai katolikus egyház létrehozását.

 

A Konkordátum felmondását követően aztán sorra következtek az egyházak életét korlátozó intézkedések. Államosítottak minden felekezeti iskolát, valamint elrendelték a tanügyi célokat szolgáló egyházi, szerzetesi és magánjavak államosítását is. Elrendelték, hogy a szerzetesrendek tagjai vonuljanak vissza kolostoraikba. Két püspökséget ismertek el: a bukaresti-jászvásárit és a gyulafehérvárit.

 

János püspökkel közölték, hogy megszűnt az a funkció, amit betöltött, működését felfüggesztették.

Az állam által felügyelt, irányított egyház létrehozása érdekében Romániában is elindították az un. ”békepapi” mozgalmat.

 

Bukarestben ekkor került a hatalom irányítóinak a látószögébe a 62. életévében járó, püspöki működésétől eltiltott Scheffler János személye, aki szembefordult ugyan a 1948. aug. 4-i kultusztörvénnyel, reményeik szerint mégis a mozgalomba felhasználónak tűnt.

1950. május 1-én behívatták a szatmárnémeti politikai rendőrségre.

A felkésésre miszerint csatlakozzon a mozgalomhoz visszautasította.

Írjon legalább egy békéről szóló cikket- kérték. „Kalandokba nem bocsátkozom! A béke szent dolog, ezt a mozgalmat azonban a kerete miatt nem vállalhatom”- mondta.

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás