Tiszta Forrás
2022. május 21.   
Névnap: Konstantin, András

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

VIRGINIS MARIAE, PATRONAE HUNGARIAE, ORA PRO NOBIS! ~ ~ ♡ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen. ○ ○ ○ Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk! ○ ○ ○ Éhínségtől, járványtól, tűzvésztől és háborútól ments meg, Uram, minket! ○ ○ ○

Jelen van

0 felhasználó
20 látogató

Látogatások

- ma: 98
- tegnap: 180
2015.01.23. 22:15 Gabriella
Hozzászólások: 0

Boldog Scheffler János életútja – 2

Boldog Scheffler János életútja – 2

A megpróbáltatások

 

Scheffler János püspökké szentelésekor a történelmi szatmári egyházmegye egésze ismét Magyarországhoz tartozott.

„Szatmári emlékem Scheffler János püspökké szentelése 1942 májusában, Madarász István kassai és Glattfelder Gyula csanádi püspök szentelte. Díszmenetben vonultunk, s emlékszem, ahogy mi, a teológia növendékei, énekeltünk az ebéd alatt. Mindnyájan a kórus tagjai voltunk, elvegyült abban az én fahangom is.” (Scheffler püspök emlékezete – Bodoni Árpád)

A román kormány politikai rendőrsége, ezért is gyűjtötte folyamatosan a rá vonatkozó adatokat. Beszédeit a rendőrségi feljegyzések szerint értelmezik, márpedig a korabeli sajátos nacionalista szemléletmódban.

 

A magyar politikai rendőrség az ÁVH (Államvédelmi Hatóság) kezdeményezte, hogy a katolikus papság román és magyar területen való működése tekintetében hozzanak létre információ cserét.

Az ÁVH fogalmazta meg azt a vádat, hogy Scheffler János biztosan kapcsolatot tart fenn Mindszenty József hercegprímással.

 

A kommunista hatalom János püspök elleni intézkedései, az állam céljaira való felhasználásának terve, a körülötte szőtt háló, az ellene készített koncepciós per mozzanatainak gyökerei ide nyúlnak vissza.

 

János püspök megfigyelésére egyházi embert is felhasználtak. Bulgea Sabin görög katolikus pap a Securitate embere volt, feljegyezte szó szerint, amit neki a püspök mondott.

A román kommunista kormány eldöntötte, hogy felmondja a Szentszékkel kötött konkordátumot, s tervbe vette a Rómától független romániai katolikus egyház létrehozását.

 

A Konkordátum felmondását követően aztán sorra következtek az egyházak életét korlátozó intézkedések. Államosítottak minden felekezeti iskolát, valamint elrendelték a tanügyi célokat szolgáló egyházi, szerzetesi és magánjavak államosítását is. Elrendelték, hogy a szerzetesrendek tagjai vonuljanak vissza kolostoraikba. Két püspökséget ismertek el: a bukaresti-jászvásárit és a gyulafehérvárit.

 

János püspökkel közölték, hogy megszűnt az a funkció, amit betöltött, működését felfüggesztették.

Az állam által felügyelt, irányított egyház létrehozása érdekében Romániában is elindították az un. ”békepapi” mozgalmat.

 

Bukarestben ekkor került a hatalom irányítóinak a látószögébe a 62. életévében járó, püspöki működésétől eltiltott Scheffler János személye, aki szembefordult ugyan a 1948. aug. 4-i kultusztörvénnyel, reményeik szerint mégis a mozgalomba felhasználónak tűnt.

1950. május 1-én behívatták a szatmárnémeti politikai rendőrségre.

A felkésésre miszerint csatlakozzon a mozgalomhoz visszautasította.

Írjon legalább egy békéről szóló cikket- kérték. „Kalandokba nem bocsátkozom! A béke szent dolog, ezt a mozgalmat azonban a kerete miatt nem vállalhatom”- mondta.

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás