Tiszta Forrás
2022. május 21.   
Névnap: Konstantin, András

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

VIRGINIS MARIAE, PATRONAE HUNGARIAE, ORA PRO NOBIS! ~ ~ ♡ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen. ○ ○ ○ Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk! ○ ○ ○ Éhínségtől, járványtól, tűzvésztől és háborútól ments meg, Uram, minket! ○ ○ ○

Jelen van

0 felhasználó
21 látogató

Látogatások

- ma: 96
- tegnap: 180
2020.02.10. 11:45 JóB
Hozzászólások: 0

A föld sója

A föld sója

„Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek.” (Mt 5,13)

„Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz” - ezzel a mondattal kezdődik a fenti evangéliumi idézet.

Ez a bevezető nemcsak azt jelenti, hogy csak akkor, abban az időben és helyen, csak a tanítványoknak szólt.

Ma is, most is szól, hozzánk is szól Jézus az igéje által.

 

 

 

 

 

A só életünk nélkülözhetetlen eleme (ha kémia órán lennénk, akkor azt mondanánk: vegyülete). Nemcsak az ételeink ízesítésére használható, hanem fontos tartósítószer is. A régebbi korok emberei, akik még nem ismerték a hűtőszekrényt, szinte kizárólagosan a sót használták a húsféleségek tartósítására. Az egyik legfontosabb bevételi forrást jelentette a sóban gazdag országok, királyságok számára. A só az egyik legdrágább árucikkek egyike volt az elmúlt évszázadokban. Értékét az is jelzi, hogy a sókereskedőknek jelentős vámot kellett fizetni az eladásra szánt sómennyiség után.

Bizonyára mindenki számára ismerős a sóról (és a szeretetről) szóló tanulságos népmese. Az öreg király tudni szeretné, hogy a három leánya közül ki szereti őt a legjobban. A két idősebbik leány egymást túllicitálva szuper lativuszokban dicséri a királyt (nem minden hátsó szándék nélkül). A legifjabb leány válasza egyszerű: „Úgy szeretlek édesapám, mint a sót!”. A mesék őszinte igazsága érhető tetten ebben a gyönyörű történetben.

 

Mit jelent a Jézus által a tanítványoknak mondott ige?

A só minden egyes ember létszükséglete. Az emberi szervezet egészséges működéséhez az un. só-víz háztartásnak egyensúlyban kell lennie. Ha felborul ez az egyensúly, az ember megbetegszik.

Isten igéje olyan, mint a föld sója. Nélküle nem lehet teljes életet élni. Ezt az igét Isten megtestesült Fia, Jézus közölte tanítványaival. A tanítványok feladata pedig ennek az Isteni-Szónak a hűséges továbbadása volt. Az Úristen nem szedett vámot, mint a sóbányák egykori tulajdonosai. Ingyen ruházta fel az apostolokat, a tanítványokat az isteni hatalom kegyelmi eszközeivel. „Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!” - így küldte el őket az Úr, hogy tegyenek tanítványokká minden embert.

„Én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt 28,19)

 

A só ereje tartós, íze változatlan. Isten ereje és hatalma is fogyhatatlan, szeretete az idők kezdetétől változatlan. Ezt ízlelték meg a tanítványok, akik lelkesedve tértek vissza missziós útjukról. Még az ördögök is megtértek az Isteni-Szó hallatán.

 

Ez a lelkület jellemezte az üldöztetések korában is a keresztényeket. Isten országáért vállalták a gyötrelmeket, állhatatosak maradtak, vállalva még a vértanúságot is. Szentté avatott hitvalló püspökök és egyszerű, névtelen keresztények egész sora áldozta életét keresztény hitéért.

 

Azt gondolná az ember, hogy az üldöztetések megszűnése után, a kereszténység állami elismerésével a hit majd mély gyökeret ereszt minden ember szívében. A vértanú apostolok és követőik lelkülete a békeidőben is ugyanolyan lángoló marad, és megvalósul Krisztus missziós parancsa. Megtérnek a pogány népek, és a szeretet uralkodik majd ezen a földön. A „föld sója” minden ember éltető elemévé válik.

 

„De ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg?” 

Mintha az Úr előre látta volna, hogy ez a kezdeti lelkesedés sokak szívében kihűl. Látta az egyház sorsát: a krisztusi szegénység kolostorainak apostoli lelkületű szerzeteseit, és a püspöki paloták, pápai rezidenciák időnként bűnben tobzódó főpapjait. Látta a szentéletű - az egyház és a világ bűneiért vezeklő - apácákat, a világtól elvonult, imádkozó szerzeteseket, remetéket. És látta a fényűző udvartartások simóniáit, szodomita tivornyáit is. A pénz- és hataloméhség, a „világgal” való osztozkodás több ízben is az egyház szakadásához vezetett.

 

Kétpólusú világban élünk: a jó és a gonosz küzd egymás ellen. A világban, az egyházban, és minden egyes ember lelkében is. A Krisztust követő, megkeresztelt ember - az igazi keresztény - ellene mond a Sátánnak, és minden cselvetésének. Hitet tesz teremtője, megváltója, üdvözítője mellett. Eskü ez, mely egy életre szól.

Az esküszegőkről mondja Jézus, hogy olyanok, mint az ízét vesztett só: „Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek.”

Nem más ez a kijelentés, mint ítélet. Isten Fia itt ítéletet mond az Őt eláruló, a lelkét a Sátánnak eladó, esküszegő ember felett. A régi időkben a leghitványabb ember felett ítéltek így: „eltaposták, mint egy kutyát.” A kínai császárok a hűtlen, áruló alattvalókat ítélték ilyen halálra: lovaik patáival taposták el őket.

 

Az Úr figyelmeztetése korunkban aktuálisabb, mint valaha. Az alapvető emberi értékeket gyalázzák, a törvényeket semmibe veszik, a deviancia, a rombolás, a káoszteremtés napjaink szomorú valóságává vált. A hazaárulás, a kereszténység elárulása, a hit bizományba adása soha nem látott méreteket öltött. Az ízét vesztett só korszakát éljük.

Vannak-e még a kolostorokban apostoli lelkületű emberek?

Vannak-e még a névtelenség homályában élő hitvalló papok?

Vannak-e még szentéletű, a nyájukért aggódó püspökök?

Vannak-e még a krisztusi igazságért bátran szót emelő bíborosok?

Vannak-e még tiszta szívű, esküjükhöz mindhalálig hűséges egyszerű keresztények?

Van-e még, ahol ízes a só?

 

Bizonyára igen. Hogy mennyien, azt csak az Isten tudja. De Ő pontosan tudja, és számon tartja őket. Akik ma is a föld sója, akik ma is Isten hűséges gyermekei, azok az örök mennyei otthon várományosai.

 

A.D.2020.02.09.©JóB

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás