Tiszta Forrás
2021. szeptember 26.   
Névnap: Jusztina, Kozma

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

ANGELUS ~ ♡ ~ Богородице Дево, радуйcя, Благодатная Марие, Господь с Тобою: благословенна Ты в же­нах, и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших. ~ ♡ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen. ~ ~ ~ ~

Jelen van

0 felhasználó
17 látogató

Látogatások

- ma: 70
- tegnap: 121
2021.09.09. 20:20 JóB
Hozzászólások: 0

Isten lakóhelye a csend – Robert Sarah bíboros szentmiséje

Isten lakóhelye a csend – Robert Sarah bíboros szentmiséje

Szeptember 8-án, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szerdai napján, Mária születésének ünnepén Budapesten, a gazdagréti Szent Angyalok-plébániatemplomban mutatott be olasz nyelvű szentmisét Robert Sarah guineai bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció volt prefektusa.

 

 

 

 

 

 

Nemcsak a templom, hanem a templom előtti tér is megtelt Kisboldogasszony napján a szentmisére érkező hívekkel. Robert Sarah bíborossal koncelebrált Piero Marini érsek, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságának elnöke, a világeseményre érkezett püspökök, papok, szerzetesek. A szentmise elején Szederkényi Károly plébános köszöntötte Sarah bíborost, majd a híveket, és elmondta, mekkora örömmel készülődtek erre a testvéri együttlétre.

Robert Sarah bíboros megtiszteltetésnek nevezte, hogy bemutathatja ezt a szentmisét az eucharisztikus kongresszuson, amely nagy ünnep, kegyelmi pillanat az egész ország, a világ számára. Homíliájában Szűz Mária születéséről beszélt, amely a keleti és nyugati egyház közös ünnepe.

A bizánci egyházakban Mária a mennyország földje, anyaméh, amelyet az emberiség felajánlott az Úrnak.

Nagy öröm az egész világnak, mert Mária által született Megváltó minden nép és nemzedék számára. Születése tehát Isten üdvtervének a része, arra választotta ki őt az Úr, hogy legyen az új szövetség frigyszekrénye.

Szentnek és szeplőtelennek született, hogy méltó legyen megszülni Isten egyetlen fiát, a szentek szentjét. Gyönyörűnek született, a bűn nem árnyékolta be szépségét.

„Egészen szép vagy” – mondja a liturgia, lélekben és testben is szép. „Biztos, hogy Mária lelke volt a legszebb lélek, amelyet Isten teremtett” – idézte a szentmise szónoka Liguori Szent Alfonzt. – Ha Máriára, az ő ragyogó szüzességére, szeplőtelen tisztaságára tekintünk, emlékeztet minket életszentségre szóló hivatásunkra. Ahogyan Szent Pál írta az efezusiaknak: Isten kiválasztott bennünket „a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte…, hogy fogadott gyermekeivé legyünk”. Ez az ünnep meghívás tehát, hogy növekedjünk életszentségben. Arra hív, hogy örüljünk a születésének, mert megkaptuk vele az utat, amely az Isten gyermekeiként való hivatásunk teljes megvalósításához vezet. Az a sorsunk, hogy Krisztus képmásához hasonlóvá váljunk – hangsúlyozta a bíboros.

Majd arról beszélt, hogy milyen különös, hogy az Úr egy kis názáreti faluban élő szegény lány által jön el; nem egy nagyvárost választ, hanem egy kis barlangot. A zsidók közül sokan nem hitték ezért, hogy ő a Messiás, akit ők hatalmasabb helyről vártak.

Korunkra vetítve Sarah bíboros elmondta: ma is sok ember hiszi, hogy az ember üdvössége a gazdagságon, a képességeken múlik. A szegény, tanulatlan embert haszontalannak tartják globalizált, jóléti társadalmainkban, ahol minden a jólétről szól, ahelyett, hogy engednénk magunkat Isten képmására formálni.

Robert Sarah a pápákra hivatkozott: II. János Pál, XVI. Benedek és Ferenc pápa is hangsúlyozta, hogy a posztmodern korban az ember túlságosan is az anyagi javakra összpontosít, és úgy él, mintha Isten nem is létezne.

A keresztények egyfajta csendes hitehagyásban élnek. Mi vagyunk Isten gyilkosai, elűztük őt a hétköznapjainkból, az abszolút szabadságot keresve tagadjuk Isten törvényeit. Az ember azt hiszi, a teljes szabadságot csak Istentől elszakadva érheti el, holott csak akkor lehet szabad, ha ragaszkodik a parancsaihoz.

A guineai bíboros rámutatott, hogy a társadalom fejlődése nem vezeti el az embert az igazi boldogságra: ha kizárjuk Istent, nem lesz teljes a fejlődés. Szent Pállal együtt hangsúlyozta: nem szabad félni, „akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik”.

Mária a méhében hordozta Jézust, és átadta őt az embereknek mint életük táplálékát.

Eucharisztikus asszony, aki segít minket abban, hogy engedjük, hogy Jézus – aki valóságosan jelen van a kenyérben és a borban – tápláljon.

Isten átadja nekünk önmagát, hirdeti a szeretet evangéliumát a zűrzavarban. Valahányszor magunkhoz vesszük, ámuljunk el ettől a nagy szeretettől, ami lakást vesz bennünk – buzdított Robert Sarah bíboros.

Ez a kenyér nem előjog, nem lehet megvenni. Mi számítgatunk, de Isten szeretetének gyümölcse ingyenes. Jézus bennünk akar lenni, hogy hozzá hasonuljunk, egy legyünk vele: ez a legnagyobb csoda. „Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él” – szól János evangéliuma.

A szentmise szónoka arra buzdította a híveket, hogy a próbatétel idején térdeljenek le az eucharisztikus Jézus elé, és érezzék, hogy újjászületnek általa.

Térjünk vissza a szentségimádáshoz mindennapi életünkben! A csendes, hittel, reménnyel, szeretettel megélt imában megerősödik a keresztény élet. Lehetőséget adunk Istennek, hogy megmutassa nekünk az utat.

A mindennapi imában észrevesszük, hogy Isten lakóhelye a csend. A modern ember zajos élete elpusztítja a csendes életre való képességet.

A csendes szemlélődésben visszanyerjük a kapcsolatunkat Istennel és magunkkal is, felfedezzük, kik vagyunk: Isten szeretett gyermekei, akiket drága áron szerzett meg Jézus. A mai ember, aki megölte Istent, azt hiszi, az imádság időpazarlás, pedig a nagy szentek is bizonyítják, hogy minden az imából, csendből ered. Kérjük Istent, hogy Szűz Máriához hasonlóan lehessünk jelenlétének szentségtartói – zárta prédikációját Sarah bíboros.

A szentmise végén Szederkényi Károly plébános köszönetképpen egy magyar népművészeti alkotást ajándékozott a guineai bíborosnak, amely Szűz Máriát ábrázolja a gyermek Jézussal, valamint a templomot bemutató kiadványt.

Robert Sarah az áldás előtt elmondta, a szentmisét azért ajánlotta fel, hogy Magyarországot a Szűzanya oltalmába ajánlja, mert az országnak szüksége van Mária anyai oltalmára. „Az Úr megígérte, hogy velünk lesz egészen a világ végéig. Nem kell félnünk semmitől. Kérjük a hit erejét!” – buzdított.

A szertartás alatt Dobszay Péter orgonaművész kíséretével gyönyörű gregorián énekek hangzottak el a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium diákjai és a gazdagréti templomi kórus előadásban, Hegedűsné Vancsó Margit karvezetésével; szólót énekelt Szakács Ildikó operaénekes. A szentmise után a kórus koncertet adott Ludmány Emil vezényletével.

 

Forrás: Magyar Kurír      Szerző: Thullner Zsuzsanna     Fotó: Lambert Attila

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás