Tiszta Forrás
2022. december 08.   
Névnap: Mária, Emőke

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

ANGELUS ~ ~ ♡ ♡ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen. ○ ○ ○ Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk! ○ ○ ○ Éhínségtől, járványtól, tűzvésztől és háborútól ments meg, Uram, minket! ○ ○ ○

Jelen van

0 felhasználó
36 látogató

Látogatások

- ma: 82
- tegnap: 130
2015.05.22. 11:40 JóB
Hozzászólások: 0

Gondolatok az imádságról

Gondolatok az imádságról

Gondolatok az imádságról

 

A weboldalon Kristóf testvérünk javaslatára létrehoztunk egy imacsoportot, amit Szent Kristófról neveztünk el.

Sokszor felvetődik a kérdés: mi szükség van egy ilyen jellegű közösségre? Hiszen tud mindenki egyénileg is imádkozni. Ez igaz. Lehet reggelizni, ebédelni, és vacsorázni is egyedül. Minek fáradozni a főzéssel, terítéssel, mosogatással, stb. Mégis: mennyire más egy szeretetközösségben, családi körben, terített asztalnál elköltött vasárnapi ebéd, mint a futtában megevett gyorséttermi, gyorsan készült ebédpótló gyorskészítmény.

Jézus mondta: ha ketten, vagy hárman összejönnek a nevemben, én ott vagyok közöttük.

Az ember társas lény: közösségi létre, közösségben megélt szeretetre van teremtve. A mennyei Atya gyermeke, és ez a kötelék ugyanolyan, mint a vérségi kötelék, amely öröktől fogva létezik, és reményeink szerint örökké tart.

Isten ős ellensége, az örökös kísértő, a bukott angyal megpróbálja ezt a köteléket elszakítani. A bűnbeesés óta tart ez harc. Az ember esendő, gyarló, könnyen az ördögi csábítás áldozatává válik. Nem tudjuk magunkat egyedül megvédeni, mert nem egyenlőek az erőviszonyok. A Sátán hatalommal rendelkező gonosz szellemi lény, aki az ember vesztét akarja. Ezért kell az Istennel kötött szövetséget ápolni, és szüntelenül kérni az Ő segítségét. Ezt szolgálja az egyénileg, és a közösségben végzett ima.

 

Nem mindegy azonban, hogyan is imádkozunk. Ha csak a magunk dicsőségét kívánjuk növelni farizeusi módon az ima által, hasonlatosakká válunk a Zebedeus-fiakhoz. Szolgáljuk ugyan Istent, de be is nyújtjuk neki a számlát. Kiemeljük magunkat a gyarló emberi közösségből, és Isten jobbjára képzeljük magunkat. Imaszíjainkat megszélesítjük, és kürtöltetünk magunk előtt, hogy mindenki lássa a kivételezettnek képzelt helyzetünket. Imáink csak kéréseket tartalmaznak. Ostromoljuk Istent naponta különleges kívánságainkkal. Ha nem teljesülnek (lehetőleg azonnal), már nem is tartjuk Istent olyan jóságosnak. Ha teljesül a kérésünk, hajlamosak vagyunk azt a magunk kiváló képességeinek tulajdonítani.

A tíz leprás meggyógyítása jól példázza ezt. Mikor megtisztultak, és a pap az előírásoknak megfelelően visszafogadta őket a közösségbe, a tíz közül kilencen rögtön megfeledkeztek arról, hogy valaki meggyógyította őket ebből a szörnyű betegségből. Csak egy tért vissza Jézushoz hálát adni.

Ma is hasonló a helyzet, az arányok egy fikarcnyit sem változtak. Eszünkbe juthat Jézus mondása a végidőkről: talál-e még az Emberfia hitet a földön, amikor visszatér?

 

„Kérjetek, és adatik nektek!” – mondta az Úr. Kérünk, de csak az adatik meg nekünk, amit Isten is jónak tart. Sokszor nem értjük a logikáját: imádkozó, hitben élő beteg emberek nem gyógyulnak meg, míg az istentagadó, köztörvényes bűnözők tobzódnak a gazdagságban. Hol van Isten igazságossága? – kérdezhetnénk, és kérdezik is sokan. Minek imádkozzunk akkor, ha úgysem változik semmi? – folytathatjuk e logika mentén az érvelésünket.

A kisgyermek is kér a szüleitől. Pontosan tudja, hogy élete, léte és fejlődése a szüleitől függ. A jó szülők sem teljesítik a gyerek minden kérését, mert tudják, mire van szüksége, és mi szolgálja leginkább a gyermek javát. Sokszor halljuk az elkeseredett szülők keserves panaszát, mikor a felnövő gyerek rossz útra tért. „ Pedig mindent megadtunk neki!” Igen, mindent, amit csak óhajtott. Nem kértek tőle semmit, és teljesítették minden kívánságát. Sok mai pedagógus tudna erről beszélni.

 

Isten az embert a saját képmására és hasonlatosságára teremtette. Meghallgatja kéréseinket, óhajainkat, és a legjobb belátása szerint dönt. Ha csak egy ember imádkozik, ott mindig meghatározóan jelen van az „én” központúság, az individum. A közösségi imában már csak a sok egyéni akaratból egységessé formálódott közösségi akarat kerül Isten színe elé.

Az apostolok viselkedésében is megfigyelhető az egyénieskedés. A Nagyhét folyamán a különböző karakterű tanítványok között megfigyelhető bizonyos mértékben a rivalizálás, és az egoizmus sokféle megnyilvánulása. Jézus kovácsolta közösséggé ezt a különböző emberekből álló heterogén társaságot. Feltámadása után olvashatjuk az Evangéliumban: mindnyájan együtt voltak, és egy szívvel, egy lélekkel együtt imádkoztak.

 

Az imának ereje van. A közösségi ima nemcsak az egyének imáinak összessége, hanem megsokszorozódása is. Egy magányos nádszál hamar eltörik a viharban, de egy nádas nádszálait a legnagyobb orkán sem tudja eltörni.

A szerzetesközösségek is azért jöttek létre, hogy az egyének Isten szolgálatába álljanak. „Ora et labora” – mondta Szent Benedek, mikor megalakította közösségét. Imádkozzál és dolgozzál! Nem mindegy a sorrend: eleink is imádsággal kezdték a napot, áldást kérve munkájukra, és imádsággal is fejezték be, hálát adva Istennek.

Mi késztette assisi Szent Ferencet arra, hogy a szerető, gazdag családját, a jólétet, az ígéretes karriert, és mindenét otthagyva nincstelen koldusként éljen. Valami olyat fedezett fel, olyan ismeretnek a birtokába jutott, ami egy átlagember számára felfoghatatlan, és érthetetlen.

Isten megszólította, és meghívta az Ő szolgálatára. És Ferenc igent mondott.

 

Isten minket is hív. Nem kíván tőlünk Szent Ferenc-i önfeláldozást, csak azt kéri, hogy tegyük meg, amit erőnk, képességeink lehetővé tesznek. Ehhez megadja a szükséges kegyelmeket, csak kérni kell.

A weboldal felépítése is olyan, hogy az Evangélium, és az imádság tükre legyen. Mutassa a helyes utat ebben a szövevényes, kusza világban. Isten számon kéri majd tőlünk, hogy tettünk-e valamit.

Isten igazságossága abszolút. Mindenkinek minden cselekedete napvilágra kerül, és a vétkeinkért felelnünk kell. Az isteni Irgalmasság – ami az értünk kereszthalált halt Jézus Krisztusban teljesedett ki – végtelen. Ezért az irgalomért kell imádkoznunk: magunkért, családunkért, nemzetünkért, a világ békéjéért, a bűnösök megtéréséért, az örök üdvösség elnyeréséért.

 

A.D.2015.05.21.©JóB

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás