Tiszta Forrás
2023. december 03.   
Névnap: Ferenc, Olívia

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Jelen van

0 felhasználó
17 látogató

Látogatások

- ma: 15
- tegnap: 131
2017.01.29. 00:00 JóB
Hozzászólások: 0

Kik a boldogok?

Kik a boldogok?

A napi Evangélium margójára

 

Jézus, látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:

 

Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.

Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.

Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.

Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek.

 

Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent.

Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.

Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.

Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket.

 Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben.  (Mt 5,1-12)

 

A boldogság minden ember elemi vágya. Sokszor, és sokan fogalmazták már meg, hogy mi is a boldogság, ki tekinthető boldog embernek – de minden megfogalmazás hiányos.

„(Mert) minden ember boldog akar lenni, a szívünk előtt száll a kékmadár.” –  az idősebbek talán még emlékeznek a korabeli slágerre.

Jézusnak a Tábor-hegyen a boldogokról elmondott beszéde első olvasásra kissé meghökkentő. A nyolc boldogságnak nevezett evangéliumi szakasz első két mondata a normál emberi értelmezés szerint éppen a boldogtalanságról szól. A szegényeket, az egyszerű, vagyon nélküli embereket, a sírókat nevezi Jézus boldogoknak. Az üldözés, a keresztények gyalázása az egyház fennállása óta folyamatos, napjainkban pedig már világméretűvé vált.

 

A boldogság jézusi értelmezése merőbben más, mint a „világ” szerinti értelmezés.

 

Mit is ért a ma embere boldogság alatt?

 

Sokan a vagyonszerzésben látják a boldogság titkát.

Minél nagyobb a jólét, annál gondtalanabb, és biztonságosabb az élet. A statisztikai adatok mégis azt mutatják, hogy a boldogság érzése nem nő arányosan a vagyon növekedésével. A dúsgazdag emberek – legyenek ünnepelt sztárok, üzletemberek, politikai vezetők – az idő múlásával egyre fásultabbakká, kiábrándultakká, közönyösekké válnak. A boldogságot pótcselekvésekkel, különböző stimuláló szerekkel próbálják maguknak biztosítani. Szinte naponta olvashatunk arról, hogy híres színpadi sztárok hirtelen elhaláloznak. A halál oka többnyire túlzott alkohol, vagy drogfogyasztás miatt következik be. De nem ritka a depresszió miatti öngyilkosság sem.

 

Sokan gondolják, hogy a szerelem jelenti a boldogságot.

Egy fiatalkori, mindent elsöprő lángoló érzés a „mennybe” tudja repíteni a szerelmeseket. Öröknek, változatlannak gondolják ezt az erős vonzerőt. Ha megnézzük az egyszerű, hideg matematikán alapuló statisztikát, akkor megdöbbentő adatokat olvashatunk. A megkötött házasságoknak – a legoptimistább elemzések szerint is – 60 %-a válással végződik. Ez az adat önmagában is riasztó. Ha figyelembe vesszük azt, hogy az együtt élő párok jelentős része nem is köt házasságot, a tönkrement kapcsolatok számát még megbecsülni sem lehet. Az okokat firtatva eljutunk arra a felismerésre, hogy valamilyen alapvető belső emberi érték hiányzik, ami tartóssá tudná tenni az együttélést.

 

Sokan az önmegvalósításban, a karrier építésben vélik megtalálni boldogságukat.

A hatalommal járó vezető beosztásokért folyó ádáz harc napjainkban ugyanúgy dúl, mint a régi korokban. Egy-egy királyi, vagy fejedelmi udvarban dúló intrikákról regényeket írtak. A Biblia is szép számmal ír le ilyen eseményeket. A trónért vívott – sokszor véres - küzdelem győztese mégsem volt mindig boldog. A paranoiás királyok időnként a saját családtagjaikat is meggyilkoltatták. Gondolhatunk itt Néróra, a római birodalom véreskezű diktátorára, Heródesre, aki Jézust is meg akarta öletni, vagy Rettegett Iván orosz cárra, és így tovább. De napjaink „mindenható” uralkodói is hasonló módszereket alkalmaznak.

Munkahelyek (gyárak, üzemek, kereskedelmi egységek) falán olvasható helyenként a következő felirat: „Légy kedves az emberekkel, amikor felfelé mész. Találkozhatsz velük lefelé is. ...”

Az egyszer fent, máskor lent igazsága már sokszor bebizonyosodott a történelem során.  A hatalom, a dicsfény múlandó. A tartósnak hitt boldogság egy pillanat alatt szertefoszlik. Nem marad utána semmi, csak a nagy üresség.

 

Hát akkor kik a boldogok? – kérdezhetnénk. Van-e egyáltalán olyan ember, aki boldognak mondhatja magát?

 

Jézus azt mondja, hogy boldogok a szegények, a sírók, a szelídek, az igazságszeretők, a tiszta szívűek, a békességszerzők, az igazság miatti üldözöttek.  Joggal kérdezhetjük, hogy miért kellene ezeknek az embereknek boldognak lenniük.

A választ is megadja Jézus: „Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben.”

 

A földi boldogság csak illúzió. A Sátán, a hazugság atyja, a gonosz lélek boldogságot ígér – mindenkinek. Ha elolvassuk Jézus működésének kezdetét, a felkészülést a tanításra, a negyven napos pusztai böjtölést, választ kapunk erre a kérdésre.

 

A Mt.4:1-11-es szakaszban ezt olvashatjuk:

 "Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett.

 Ekkor odament hozzá a kísértő és ezt mondta: „Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré.”

Ő így válaszolt: „Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.”

Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozza: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat, mert meg van írva: „Angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe.”

Jézus ezt mondta neki: „Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!”

Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok minden dicsőségét, és ezt mondta neki: „Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem.” Ekkor így szólt hozzá Jézus: „Távozz tőlem, sátán, mert meg van írva: Az Urat a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!”

Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki."

 

Napjainkban elterjedt kifejezés a „fogyasztói”  társadalom. Jól jellemzi ez egy társadalom, egy emberi közösség arculatát.  Fogyasztani minél többet, mindenáron. Mindegy hogy mit, a lényeg, hogy el lehessen adni a terméket. Minél többet, minél drágábban, mert a profitszerzés a legfőbb cél. A mindenhol jelen lévő tolakodó reklámok már behatoltak a legintimebb szférákba is. A piramis rendszerű, direkt marketing (MLM) mérgezi a normális életre vágyó emberek, közösségek testét-lelkét. Az emberi kapcsolatok üzleti kapcsolatokká silányodtak.

A test kívánságainak kielégítése a legfőbb cél. A pszichológiai hadviselést folytató direkt marketing cégek agymosó tevékenysége a gondolkodó embert fogyasztó emberré silányította.

Jézus válasza máig ható érvényű: „Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.”

A test „boldogsága” a lélek boldogsága nélkül nem lehet tartós. Ha megvonják ennek a boldogságnak a kellékeit, rögtön jelentkeznek az „elvonási tünetek”.

 

„Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat, mert meg van írva: „Angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe.”

Az Istenkísértés esetével találkozunk – nem először. A gonosz lélek, az Őskígyó a paradicsomban, a valódi boldogság paradicsomában ugyanezzel csalta lépre az első emberpárt.

Ha… ez a kezdőszó. Ma is ugyanez a mondat első szava. Ha… szép akarsz lenni, fiatalodni szeretnél, meg akarsz tanulni egy idegen nyelvet egy hét alatt, egészséges szeretnél lenni, sokáig akarsz élni, meg szeretnél gazdagodni, le szeretnél fogyni, stb… Akkor tedd azt, amit én tanácsolok neked – ezt mondja a hazugság atyja ma is. Ne Istenre hallgassatok! – ez a lényeg. A globalizált liberális világnak ez a stratégiája. A boldogság receptje mindenki számára meg van írva – az ár meglepően magas: a pénzén kívül a lelkét is oda kell adnia a hiszékeny vevőnek.

 

„…megmutatta neki a világ minden országát és azok minden dicsőségét, és ezt mondta neki: „Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem.”

Talán ez a legnagyobb kísértés: uralkodni a világ felett. Ez a kérdés válaszút elé állít minden embert. A kérdés valójában így hangzik: kit szolgálsz – Istent, vagy a Sátánt? Mert nem szolgálhatsz egyszerre két urat. Vagy az egyiket szolgálod, vagy a másikat! Nincs más lehetőség.

A Sátán azt hazudja: ha engem szolgálsz, mindent megadok neked ezen a földön, és boldog lehetsz itt. Pénz nem számít, hatalmat kapsz – de az életed az én kezemben van. Azt teszed, amit én parancsolok, bármi legyen is az – különben véged van.

Hány, és hány ilyen lelkét eladó szolga sínylődik a gonosz fogságában. Nemtől, bőrszíntől, iskolai végzettségtől, beosztástól függetlenül. Isten szolgálatából hányan léptek a Sátán szolgálatába? – nem tudni.

A választ Jézus adta meg: „Távozz tőlem, sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!”

 

Nem baj, ha szegény vagy, nem baj, ha sírnod kell: csak szelíd legyél és tiszta szívű, az igazságot keresd, és csak Istent szolgáld! Ha így van, Isten azt a boldogságot adja meg, amit senki más nem adhat. Az örök élet boldogságát, a mennyek országában.

 

Sokan szegények lélekben, és sokan sírnak most is. A veronai buszbalesetben tragikus körülmények között meghalt szeretteiket gyászolók támaszt, és vigaszt keresnek. Az egyetlen vigasz az lehetne, ha a szülők visszakaphatnák elvesztett gyermekeiket, a testvérek a testvérüket, a barátok a barátjukat. 

 

Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. – mondta az Úr. Isten majd letöröl a szemükről minden könnyet, és ismét viszontláthatják egymást a mennyben.

Ez jelenti a boldogságot, ezt adja nekünk az Isten. Ezért élünk itt a földön, és ezért halunk meg – hogy boldogságban élhessünk tovább odaát.

 

A.D.2017.01.28.©JóB

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás