Tiszta Forrás
2023. december 10.   
Névnap: Judit, Loretta

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Jelen van

0 felhasználó
15 látogató

Látogatások

- ma: 114
- tegnap: 148
2017.04.10. 23:30 JóB
Hozzászólások: 0

Istenem, Istenem, miért hagytál el engem!?

Istenem, Istenem, miért hagytál el engem!?

„Eloi, Eloi lama sabaktani!?”  Istenem, Istenem, miért hagytál el engem!? – kiáltott fel jézus Nagypénteken, szenvedésének végső stádiumában a keresztfán.

Ma a világ keresztényei ugyanígy kiáltanak: Istenem, Istenem, miért hagytál el minket!?

A virágvasárnapi önfeledt ünneplést Egyiptomban a Sátán vérfürdővé változtatta. Egy ilyen – ártatlan emberek ellen elkövetett – szörnyű bűntettet nem lehet észérvekkel megmagyarázni. Miként azt sem, hogy Júdás – aki jól ismerte Jézust, hiszen a tanítványa volt – miért árulta el mesterét.

 

A Jeruzsálembe diadalmasan bevonuló Messiásról az önfeledten ünneplő tömegből aligha gondolta volna bárki is, hogy pár nap múlva brutális kegyetlenséggel végzik ki a betegeket gyógyító, halottakat feltámasztó, Isten országának örömhírét hirdető, az ószövetségi próféták által szabadítóként megjövendölt Megváltót. Érthetetlen, és felfoghatatlan volt ez a nép számára, sőt még a tanítványok is teljesen összezavarodtak. „Isten ments, Uram, ez nem történhet meg veled!” – tiltakozott Simon Péter, midőn Jézus a rá váró szenvedésről, és a kereszthaláláról beszélt.

Ma sem értjük igazán Virágvasárnap és a Nagyhét eseményeit. Az isteni hatalommal rendelkező Emberfia miért hagyta, hogy elfogják? Miért hagyta, hogy megkorbácsolják, kínozzák, megalázzák? Miért hagyta, hogy köztörvényes bűnöző módjára keresztre feszítsék?

 

A mai világ sok tekintetben hasonlít a Jézus korabeli világhoz. Az uralkodó elit csak azt fogadja el Isten törvényeiből, Jézus tanításából, ami az érdekeit szolgálja. Az egyszerűen megfogalmazott, mindenki számára jól érthető 10 parancsolatból a körmönfont vallási vezetők több mint hatszáz parancsot kreáltak. Az Evangélium tiszta, érthető Igéit teológusok, mindenféle bizottság magyarázza és értelmezi, esetenként a világ uralkodó elitjének igényei szerint. A korszellem, a mindent revizionálni szándékozó reformtörekvések mögött valamilyen ki nem mondott szándék húzódik meg.

 

A Sátán tombol a világban – azért, mert szabad teret engedett neki a bűneiben megátalkodott ember. A gonosz a teremtés kezdete óta jelen van a világban: a célja nem más, mint Isten művének a lerombolása. Isten, miután megteremtette az embert a föld porából (saját képmására és hasonlatosságára), szabad akaratot adott neki. Ellátta jótanácsokkal, felhívta a figyelmét a rá leselkedő veszélyekre. Az őskígyó, a Sátán csak azért tudta Évát bűnre csábítani, mert Éva nem hallgatott Isten szavára.

Napjainkban sincs ez másképp. Isten védelme nélkül az ember tehetetlen a gonosszal szemben. Még magát Jézust is megkísértette a Sátán a pusztában a negyvennapos böjt során. Az Isten Fia azonban hű maradt az Atyához mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.

 

A mai kor embere száműzte Istent mindenhonnan. Európa a pogányság legsötétebb posványába süllyedt. Isten neve vörös posztó a globál-liberális, önmagát istenítő, felfuvalkodott emberek számára. Isten helyett a pénz az úr: minden és szinte mindenki megvehető. Ezáltal irányítható, uralható, manipulálható. Ennek vagyunk tanúi nap, mint nap a médiában, a politikai, gazdasági, társadalmi életben. Pénzen vett bohócok játsszák el a rájuk osztott szerepeket az utcai tüntetéseken, az európai és honi parlamentben, a pártokban, az állami intézményekben. Sajnos az egyház berkeibe is behatolt a „Sátán füstje”, miként azt már VI. Pál pápa is megállapította.

 

Egyetlen kivétel létezik csupán: az Istenben hívők tábora. Azok a krisztusi lelkületű hívők, akik nem vehetők meg veszendő aranyon, nem zsarolhatóak, nem hisznek a gonosz lélek csábításainak.

Ezért üldözik a keresztényeket világszerte. Ezért hoznak létre és pénzelnek terrorista hálózatokat, civil és humanitárius szervezeteknek álcázott káoszteremtő csoportosulásokat.

A hazugság, a képmutatás, a színjátszás világában a tiszta evangéliumi hang jelenti az egyedüli eligazodást a manipulált emberiség számára.

 

A világ ma rohamléptekkel halad a nagypénteki golgota felé. A meggyötört, keresztet hordozó ember egyre hangosabban kiált segítségért: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem!?”

A nagypénteki gyötrődés, a vaksötét éjszaka után Húsvét vasárnap hajnalán adta meg Isten a választ.

„Et resurrexit tertia die!” És feltámadott a harmadik napon!

Miként Isten feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanúgy támasztja fel a benne hívő igaz lelkeket is.

Miként megújította a Szentlélek által a tanítványok lelkét, úgy fogja megújítani a benne hívők lelkét most is.

Új eget, és új földet teremt. A régi, bűnös világ elmúlik, a gonosz, a bűn eltűnik.

Eljön az idő, az Igazság pillanata. Az a pillanat, mikor mindenki megkapja, amit élete során a tetteivel kiérdemelt.

 

Isten soha nem hagy el bennünket. Ha az Ő oldaláról vizsgálnánk meg ezt a kérdést, akkor így hangzana:

„Te bűnös ember, miért hagytál el Engem!?”

Isten lehajolt hozzánk, megbocsátotta megbánt bűneinket, és az örök élet zálogát adta nekünk Jézus Krisztus által.

„Mondom néked, még ma velem leszel a Paradicsomban!” – mondta a kereszten szenvedő Isten báránya a bűnös, de bűneit megbánó jobb latornak.

Nekünk is ugyanezt mondja. Nekünk is ugyanezt kell tenni: megbánni vétkeinket, és hittel feltekinteni az Üdvözítőre.

„Jézus, add, hogy hozzád térjek,

veled haljak, veled éljek…

mindörökké!

 

A.D.2017.04.10.©JóB

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás