Tiszta Forrás
2018. december 13.   
Névnap: Luca, Otília

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

ANGELUS ~ ~ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen.

Jelen van

0 felhasználó
16 látogató

Látogatások

- ma: 400
- tegnap: 828
2017.04.10. 23:30 JóB
Hozzászólások: 0

Istenem, Istenem, miért hagytál el engem!?

Istenem, Istenem, miért hagytál el engem!?

„Eloi, Eloi lama sabaktani!?”  Istenem, Istenem, miért hagytál el engem!? – kiáltott fel jézus Nagypénteken, szenvedésének végső stádiumában a keresztfán.

Ma a világ keresztényei ugyanígy kiáltanak: Istenem, Istenem, miért hagytál el minket!?

A virágvasárnapi önfeledt ünneplést Egyiptomban a Sátán vérfürdővé változtatta. Egy ilyen – ártatlan emberek ellen elkövetett – szörnyű bűntettet nem lehet észérvekkel megmagyarázni. Miként azt sem, hogy Júdás – aki jól ismerte Jézust, hiszen a tanítványa volt – miért árulta el mesterét.

 

A Jeruzsálembe diadalmasan bevonuló Messiásról az önfeledten ünneplő tömegből aligha gondolta volna bárki is, hogy pár nap múlva brutális kegyetlenséggel végzik ki a betegeket gyógyító, halottakat feltámasztó, Isten országának örömhírét hirdető, az ószövetségi próféták által szabadítóként megjövendölt Megváltót. Érthetetlen, és felfoghatatlan volt ez a nép számára, sőt még a tanítványok is teljesen összezavarodtak. „Isten ments, Uram, ez nem történhet meg veled!” – tiltakozott Simon Péter, midőn Jézus a rá váró szenvedésről, és a kereszthaláláról beszélt.

Ma sem értjük igazán Virágvasárnap és a Nagyhét eseményeit. Az isteni hatalommal rendelkező Emberfia miért hagyta, hogy elfogják? Miért hagyta, hogy megkorbácsolják, kínozzák, megalázzák? Miért hagyta, hogy köztörvényes bűnöző módjára keresztre feszítsék?

 

A mai világ sok tekintetben hasonlít a Jézus korabeli világhoz. Az uralkodó elit csak azt fogadja el Isten törvényeiből, Jézus tanításából, ami az érdekeit szolgálja. Az egyszerűen megfogalmazott, mindenki számára jól érthető 10 parancsolatból a körmönfont vallási vezetők több mint hatszáz parancsot kreáltak. Az Evangélium tiszta, érthető Igéit teológusok, mindenféle bizottság magyarázza és értelmezi, esetenként a világ uralkodó elitjének igényei szerint. A korszellem, a mindent revizionálni szándékozó reformtörekvések mögött valamilyen ki nem mondott szándék húzódik meg.

 

A Sátán tombol a világban – azért, mert szabad teret engedett neki a bűneiben megátalkodott ember. A gonosz a teremtés kezdete óta jelen van a világban: a célja nem más, mint Isten művének a lerombolása. Isten, miután megteremtette az embert a föld porából (saját képmására és hasonlatosságára), szabad akaratot adott neki. Ellátta jótanácsokkal, felhívta a figyelmét a rá leselkedő veszélyekre. Az őskígyó, a Sátán csak azért tudta Évát bűnre csábítani, mert Éva nem hallgatott Isten szavára.

Napjainkban sincs ez másképp. Isten védelme nélkül az ember tehetetlen a gonosszal szemben. Még magát Jézust is megkísértette a Sátán a pusztában a negyvennapos böjt során. Az Isten Fia azonban hű maradt az Atyához mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.

 

A mai kor embere száműzte Istent mindenhonnan. Európa a pogányság legsötétebb posványába süllyedt. Isten neve vörös posztó a globál-liberális, önmagát istenítő, felfuvalkodott emberek számára. Isten helyett a pénz az úr: minden és szinte mindenki megvehető. Ezáltal irányítható, uralható, manipulálható. Ennek vagyunk tanúi nap, mint nap a médiában, a politikai, gazdasági, társadalmi életben. Pénzen vett bohócok játsszák el a rájuk osztott szerepeket az utcai tüntetéseken, az európai és honi parlamentben, a pártokban, az állami intézményekben. Sajnos az egyház berkeibe is behatolt a „Sátán füstje”, miként azt már VI. Pál pápa is megállapította.

 

Egyetlen kivétel létezik csupán: az Istenben hívők tábora. Azok a krisztusi lelkületű hívők, akik nem vehetők meg veszendő aranyon, nem zsarolhatóak, nem hisznek a gonosz lélek csábításainak.

Ezért üldözik a keresztényeket világszerte. Ezért hoznak létre és pénzelnek terrorista hálózatokat, civil és humanitárius szervezeteknek álcázott káoszteremtő csoportosulásokat.

A hazugság, a képmutatás, a színjátszás világában a tiszta evangéliumi hang jelenti az egyedüli eligazodást a manipulált emberiség számára.

 

A világ ma rohamléptekkel halad a nagypénteki golgota felé. A meggyötört, keresztet hordozó ember egyre hangosabban kiált segítségért: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem!?”

A nagypénteki gyötrődés, a vaksötét éjszaka után Húsvét vasárnap hajnalán adta meg Isten a választ.

„Et resurrexit tertia die!” És feltámadott a harmadik napon!

Miként Isten feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanúgy támasztja fel a benne hívő igaz lelkeket is.

Miként megújította a Szentlélek által a tanítványok lelkét, úgy fogja megújítani a benne hívők lelkét most is.

Új eget, és új földet teremt. A régi, bűnös világ elmúlik, a gonosz, a bűn eltűnik.

Eljön az idő, az Igazság pillanata. Az a pillanat, mikor mindenki megkapja, amit élete során a tetteivel kiérdemelt.

 

Isten soha nem hagy el bennünket. Ha az Ő oldaláról vizsgálnánk meg ezt a kérdést, akkor így hangzana:

„Te bűnös ember, miért hagytál el Engem!?”

Isten lehajolt hozzánk, megbocsátotta megbánt bűneinket, és az örök élet zálogát adta nekünk Jézus Krisztus által.

„Mondom néked, még ma velem leszel a Paradicsomban!” – mondta a kereszten szenvedő Isten báránya a bűnös, de bűneit megbánó jobb latornak.

Nekünk is ugyanezt mondja. Nekünk is ugyanezt kell tenni: megbánni vétkeinket, és hittel feltekinteni az Üdvözítőre.

„Jézus, add, hogy hozzád térjek,

veled haljak, veled éljek…

mindörökké!

 

A.D.2017.04.10.©JóB

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás