Tiszta Forrás
2020. szeptember 29.   
Névnap: Mihály

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Reggeli imádság ~ ~ ~ ~ ~ A felvirradt új nap reggelén először is hozzád emelem föl elmémet és szívemet kegyes mennyei Atyám, és leborulva köszönöm meg neked azokat az adományokat, melyekben gondviselő jóságod mindez ideig részesített. Különösen pedig hálát adok neked azért a nagy kegyelmedért, hogy az elmúlt éjjel atyai szeretettel őrködtél fölöttem, megőriztél minden bajtól, és testem lelkem épségét sértetlenül megtartottad. De midőn e jótéteményeidért alázatos lélekkel köszönetet mondok, egyszersmind új kegyelmeket is kérek tőled, jóságos Istenem. Add szent malasztodat, hogy a mai napot jámborságban, lelki tisztaságban s istenfélelemben tölthessem, és szent parancsaid megtartása által szeretetedre állandóan méltó lehessek. Jézus áldott anyja, boldogságos Szűz Mária, szent őrangyalom, Istennek minden szentei és különösen te, dicső védőszentem, fogadjatok engem ma ismét hathatós pártfogástokba, imádkozzatok érettem, s óvjátok meg testemet és lelkemet minden veszedelemtől. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. ~ ~ ~ ~

Jelen van

0 felhasználó
5 látogató

Látogatások

- ma: 69
- tegnap: 215
2018.10.04. 23:30 JóB
Hozzászólások: 0

Hagyaték

Hagyaték

holnap - ha vagyok -

egy lap-topot

vagy top-lapot

vagy egy egyszerű

elkezdett ürlapot

itt hagyok  

 

a minta adott

mit valamikor

egy nagy ember

ránk hagyott

 

A -

 • alma  -  és nem aljas
 • aranyos  -  nem alattomos
 • agy -  és nem agyrém

B -

 • béka -  és nem bakó
 • békülő -  nem bűnöző
 • béke -  és nem bomba

C -

 • cinege -  nem céda
 • cincog -  és nem civakodik
 • cél -  és nem céltalan

D -

 • dinnye -  és nem démon
 • dúdoló -  nem dühöngő
 • dalol -  és nem dörömböl

E -

 • eper -  és nem epe
 • eszes -  és nem esztelen
 • ember -  és nem embertelen

F -

 • fagyöngy -  és nem fanyűvő
 • formás -  és nem faragatlan
 • fánk -  és nem falánk

G -

 • gabona -  és nem galád
 • gügyögő -  nem gagyogó
 • gida -  és nem gebe

H -

 • hópehely  - nem hóvihar
 • hithű -  és nem hitszegő
 • hűség -  és nem harag

Í -

 • ír -  és nem irkál
 • így -  és nem irigy 
 • író - és nem irtó

J -

 • jó -  és nem jajszó
 • jános -  és nem júdás
 • jár -  és nem járvány

K -

 • kutya -  és nem kuruzsló
 • kitanít -  nem kitaszít
 • kedves -  és nem keserves

L -

 • lencse -  és nem letargia
 • letisztít -  nem letaszít 
 • lá-ti-dó  - nem lázadó

M -

 • málna -  és nem mágia
 • módos -  és nem modortalan
 • mosoly -  és nem mostoha

N -

 • nap -  és nem naplopó
 • nagy -  és nem nagyzoló
 • nevet -  és nem nevetséges

O -

 • olajfa -  nem olajszag
 • olvas -  és nem ordas
 • orvos -  és nem orvvadász

Ö -

 • öntet -  és nem öntelt
 • örül -  és nem örömtelen
 • ölel  - és nem ölet

P -

 • pálma -  és nem panama
 • párna -  és nem parázna
 • pontos -  és nem parazita

R -

 • rigó -  és nem rigorózus
 • retek -  és nem retkes
 • ragyogó -  nem ragadozó

S -

 • sáska -  és nem sárkány
 • siető -  nem settenkedő
 • serény -  nem semmirekellő

T -

 • tücsök -  és nem tetű
 • torta -  és nem tortúra
 • tudós -  és nem tunya

U -

 • utazó -  nem ugató
 • unos -  és nem untalan
 • ugráló -  nem uszító

Ü -

 • ügyes -  és nem ügyefogyott
 • ülés -  és nem ütés
 • üdv -  és nem üröm

V -

 • virág -  és nem virgács
 • vetés -  és nem vesztés 
 • vetkőző -  nem vétkező

Z -

 • zöldellő -  nem züllesztő
 • zab -  és nem zabál
 • zene -  és nem zivatar

 

a tanítást - meglehet -

mit a mester engedett

megérti egy aprócska

járni tudó kisgyerek

 

A.D.2019.10.03.©JóB

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás