Tiszta Forrás
2023. szeptember 27.   
Névnap: Adalbert, Vince

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Jelen van

0 felhasználó
16 látogató

Látogatások

- ma: 11
- tegnap: 161
2019.10.07. 00:10 JóB
Hozzászólások: 0

Meddig még Uram? - Habakuk próféta látomása

Meddig még Uram? - Habakuk próféta látomása

1 2Meddig kell még Uram segítségért folyamodnom anélkül, hogy meghallgatnál? Hozzád kiáltanom: „Erőszak!”, anélkül, hogy megszabadítanál? 3Miért feded fel előttem a gonoszságot, és mutatod meg a nyomorúságot? Csupa fosztogatást, csupa rablást látok magam előtt; a vádaskodás és civakodás egyre fokozódik. 4Csorbát szenved a törvény, a jog nem érvényesül. Üldözi a gonosz az igazat, a jogot kicsavarják.

2Az Úr meg is szólalt és ezt mondta: „Írd le a látomást, vésd fel táblára, hogy könnyen olvasható legyen. 3Mert ez a látomás a maga idejében beteljesedik, s nem hiúsul meg; ha késik, csak várj, biztosan bekövetkezik, tévedhetetlenül. 4Akinek nem igaz a lelke, az elbukik, de az igaz élni fog hűségéért.”

 

Habakuk próféta látomását olvashatjuk ezekben az elgondolkodtató sorokban (Napi olvasmány: 2019-10-06).

Mert ez a látomás a maga idejében beteljesedik.” Úgy tűnik, hogy a prófécia napjainkban beteljesedett.

Ha a próféta könyvének első sorait olvassuk, megdöbbentő, hogy e sorok mennyire ráillenek mai világunkra. A világ szinte minden kontinensén háborúk dúlnak, felfegyverzett népcsoportok etnikai alapon gyilkolják egymást, intézményesített keresztényüldözés folyik a világban.

Tömegével telepítik be Európába a nemes egyszerűséggel mindenkit csak „migráns”-nak tituláló, teljesen ismeretlen személyazonosságú, illegális, más kontinensekről ideszállított embereket.

A bűnözés soha nem látott méreteket öltött, a törvény, a jog még a demokratikus jogállamnak mondott országokban sem működik megfelelően. Gyilkosoknak, köztörvényes bűnözőknek milliós kártérítéseket ítélnek meg az Európai Unió tagállamainak bíróságai.

 Habakuk próféta szavai mintha csak ma íródtak volna: Csorbát szenved a törvény, a jog nem érvényesül. Üldözi a gonosz az igazat, a jogot kicsavarják.”

 

Ismét közeleg egy választás. A helyi önkormányzatok képviselőit kell megválasztani. Azokat az embereket, akik a helyi lakosság érdekeit hivatottak képviselni, egy adott településen, vagy kerületben élők ügyeinek intézése a feladatuk.

Mint ahogy azt már megszokhattuk a korábbi választási kampányok során, most is ugyanaz a stratégia és taktika: a hatalmi ambíciókkal rendelkező formációk fő fegyvere a gyűlöletkeltés, egymás jelöltjeinek a lejáratása. Az eszközök tárháza meglehetősen széles: hazugság, rágalmazás, a tények meghamisítása, öntömjénezés. A média mindenféle kontroll nélkül teret ad a legtrágárabb lejárató kampánynak is. A bűnöző, maffia módszereket használó ismeretlenek rejtett kamerás felvételeit propagálja a média szinte kéjes élvezettel. A módszer, és a közzététel módja törvénytelen, és visszataszító.

Egy politikus, vagy közszereplő ilyen módszerekkel történő lejáratása ismét csak Habakuk próféta igazát támasztja alá: „…a vádaskodás és civakodás egyre fokozódik. Csorbát szenved a törvény, a jog nem érvényesül.”

Mert ha érvényesülne a törvény és a jog, akkor aki „fosztogatást, csupa rablást lát maga előtt”, az a nyilvánosság elé kiállva, a megfelelő bizonyítékok bemutatása mellett a törvény paragrafusai alapján fordulhatna az igazságszolgáltató szervekhez. Ez lenne a mindenki számára megnyugtató eljárás.

A médiákon keresztül a nap 24 órájában minden csatornán ömlik a szenny a választókra. Minősíthetetlen, trágár hangnemben uszítanak. Még az átkos kommunizmus propagandistái sem szónokoltak ilyen hangnemben, mint ahogyan azt egyes médiabűnözők megengedik maguknak. Az erkölcs, a tisztesség, a jóérzés, egymás kölcsönös megbecsülése lekerült a napirendről. A gyalázkodóké, a gyűlölködőké a terep. Politikusnak öltözött fizetett bűnözők uszítanak nap, mint nap. A káoszteremtés, a provokáció a teljesítendő feladat.

 

„Írd le a látomást, vésd fel táblára, hogy könnyen olvasható legyen.” - mondja az Úr Habakuk prófétának. Figyelmeztetés ez. Megállásra, önkontrollra és önvizsgálatra figyelmeztet. Az Ördög ugyan jól fizet a szolgálatába szegődőknek, de ez a valuta csak ideig-óráig érvényes.

A gonosz lélek csak addig törődik a benne bízókban, amíg Istentől végleg el nem szakítja őket. De Isten ítéletét senki nem kerülheti el, ezt a próféta így fogalmazza meg:

 „Jaj annak, aki a máséból gyűjtöget… Jaj annak, aki családja javára becstelenül harácsol…  Jaj annak, aki vérrel épít várost, és vétekből vet a városnak alapot… Jaj annak, aki leitatja társát, vegyíti a mérget, míg le nem részegíti, hogy láthassa a meztelenségét…”

 

Amikor Isten a saját képmására és hasonlatosságára megteremtette az embert, szabad akaratot adott neki. Nem szolgának teremtette tehát, hanem szabad embernek. Az édenkertben, a Paradicsomban mindent biztosított számára a boldog, gondtalan élethez. A kert minden fájáról ehetett, egyet kivéve: az pedig a gonosz tudás fája volt.

Az emberi szabadság ma is létezik: az ember szabadon választhat. A jó és a gonosz „fájáról” szabadon ehet.

 

Ebben a világban minden múlandó. Az ember megöregszik, összegyűjtött javai elértéktelenednek. Rádöbben arra, hogy semmit nem vihet magával a túlvilágra. Egy valami azonban örök: az emberi lélek. Emiatt nem mérhető földi javakkal: sem pénzel, sem arannyal, semmivel. Az értéke végtelenül nagy. Ezért a lélekért folyik a harc. A gonosz lélek, a Sátán, Isten legádázabb ellensége meg akarja kaparintani, és tönkre akarja tenni ezt az Isten által teremtett végtelenül nagy értéket - az emberi lelket.

„Ne add el a lelkedet! Egyedül ez, ami csak tied!” - énekelte fénykorában a népszerű Hungária együttes. Az Evangéliumban, az apostoli levelekben, a Zsoltárokban a leglényegesebb mondanivaló az, hogy az ember Isten teremtménye, az emberi lélek Istenhez tartozik, az ember végső soron Isten gyermeke. „Nem szolgák vagytok, hanem fiak!”- mondta az Úr az apostoloknak, és általuk nekünk is.

 

„Akinek nem igaz a lelke, az elbukik, de az igaz élni fog hűségéért.” - mondja az Úr, az Isten Habakuk próféta által. A szentek, a mártírok, a kereszténységet védő hitvalló papok és hívők komolyan vették a Szentírás szavait. Mai világunkban mintha az emberi lélek is árucikké silányodott volna. Még az egyház felszentelt papjai között is egyre nagyobb számban találunk olyanokat, akik veszendő aranyért eladták a lelküket a világuralmi elit gonosz által irányított urainak.

 

Tombol a gonosz, a jó mintha vesztésre állna. A világi (és talán már ez egyházi) vezetők egy jelentős része nem Istent szolgálja. Nem működik a törvény, nincs jog, a bűnözők befurakodtak mindenhová, uralják a vezető pozíciókat. Az egyszerű, becsületes, tisztességes emberek érzik, hogy valami nincs rendben. Ezt a züllött, megalkuvó világot látva egyre gyakrabban kiáltanak fel a próféta szavával:  „Meddig kell még Uram segítségért folyamodnom anélkül, hogy meghallgatnál?”

 

Nem tudjuk, hogy meddig még. De egyet biztosan tudunk: „az igaz élni fog hűségéért!”

Ez a hűség, ez az élet nem más, mint az örök élet Isten országában. Ez az emberi lét, az emberi lélek legfőbb értelme és célja. Minden más csak por, és hamu.

 

A.D.2019.10.07.© JóB

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás