Tiszta Forrás
2019. október 18.   
Névnap: Lukács, Jusztusz

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

VIRGINIS MARIAE, PATRONAE HUNGARIAE, ORA PRO NOBIS! ~ ~ ♡ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen. ~ ~ ~ ~

Jelen van

0 felhasználó
17 látogató

Látogatások

- ma: 486
- tegnap: 980
2019.10.07. 00:10 JóB
Hozzászólások: 0

Meddig még Uram? - Habakuk próféta látomása

Meddig még Uram? - Habakuk próféta látomása

1 2Meddig kell még Uram segítségért folyamodnom anélkül, hogy meghallgatnál? Hozzád kiáltanom: „Erőszak!”, anélkül, hogy megszabadítanál? 3Miért feded fel előttem a gonoszságot, és mutatod meg a nyomorúságot? Csupa fosztogatást, csupa rablást látok magam előtt; a vádaskodás és civakodás egyre fokozódik. 4Csorbát szenved a törvény, a jog nem érvényesül. Üldözi a gonosz az igazat, a jogot kicsavarják.

2Az Úr meg is szólalt és ezt mondta: „Írd le a látomást, vésd fel táblára, hogy könnyen olvasható legyen. 3Mert ez a látomás a maga idejében beteljesedik, s nem hiúsul meg; ha késik, csak várj, biztosan bekövetkezik, tévedhetetlenül. 4Akinek nem igaz a lelke, az elbukik, de az igaz élni fog hűségéért.”

 

Habakuk próféta látomását olvashatjuk ezekben az elgondolkodtató sorokban (Napi olvasmány: 2019-10-06).

Mert ez a látomás a maga idejében beteljesedik.” Úgy tűnik, hogy a prófécia napjainkban beteljesedett.

Ha a próféta könyvének első sorait olvassuk, megdöbbentő, hogy e sorok mennyire ráillenek mai világunkra. A világ szinte minden kontinensén háborúk dúlnak, felfegyverzett népcsoportok etnikai alapon gyilkolják egymást, intézményesített keresztényüldözés folyik a világban.

Tömegével telepítik be Európába a nemes egyszerűséggel mindenkit csak „migráns”-nak tituláló, teljesen ismeretlen személyazonosságú, illegális, más kontinensekről ideszállított embereket.

A bűnözés soha nem látott méreteket öltött, a törvény, a jog még a demokratikus jogállamnak mondott országokban sem működik megfelelően. Gyilkosoknak, köztörvényes bűnözőknek milliós kártérítéseket ítélnek meg az Európai Unió tagállamainak bíróságai.

 Habakuk próféta szavai mintha csak ma íródtak volna: Csorbát szenved a törvény, a jog nem érvényesül. Üldözi a gonosz az igazat, a jogot kicsavarják.”

 

Ismét közeleg egy választás. A helyi önkormányzatok képviselőit kell megválasztani. Azokat az embereket, akik a helyi lakosság érdekeit hivatottak képviselni, egy adott településen, vagy kerületben élők ügyeinek intézése a feladatuk.

Mint ahogy azt már megszokhattuk a korábbi választási kampányok során, most is ugyanaz a stratégia és taktika: a hatalmi ambíciókkal rendelkező formációk fő fegyvere a gyűlöletkeltés, egymás jelöltjeinek a lejáratása. Az eszközök tárháza meglehetősen széles: hazugság, rágalmazás, a tények meghamisítása, öntömjénezés. A média mindenféle kontroll nélkül teret ad a legtrágárabb lejárató kampánynak is. A bűnöző, maffia módszereket használó ismeretlenek rejtett kamerás felvételeit propagálja a média szinte kéjes élvezettel. A módszer, és a közzététel módja törvénytelen, és visszataszító.

Egy politikus, vagy közszereplő ilyen módszerekkel történő lejáratása ismét csak Habakuk próféta igazát támasztja alá: „…a vádaskodás és civakodás egyre fokozódik. Csorbát szenved a törvény, a jog nem érvényesül.”

Mert ha érvényesülne a törvény és a jog, akkor aki „fosztogatást, csupa rablást lát maga előtt”, az a nyilvánosság elé kiállva, a megfelelő bizonyítékok bemutatása mellett a törvény paragrafusai alapján fordulhatna az igazságszolgáltató szervekhez. Ez lenne a mindenki számára megnyugtató eljárás.

A médiákon keresztül a nap 24 órájában minden csatornán ömlik a szenny a választókra. Minősíthetetlen, trágár hangnemben uszítanak. Még az átkos kommunizmus propagandistái sem szónokoltak ilyen hangnemben, mint ahogyan azt egyes médiabűnözők megengedik maguknak. Az erkölcs, a tisztesség, a jóérzés, egymás kölcsönös megbecsülése lekerült a napirendről. A gyalázkodóké, a gyűlölködőké a terep. Politikusnak öltözött fizetett bűnözők uszítanak nap, mint nap. A káoszteremtés, a provokáció a teljesítendő feladat.

 

„Írd le a látomást, vésd fel táblára, hogy könnyen olvasható legyen.” - mondja az Úr Habakuk prófétának. Figyelmeztetés ez. Megállásra, önkontrollra és önvizsgálatra figyelmeztet. Az Ördög ugyan jól fizet a szolgálatába szegődőknek, de ez a valuta csak ideig-óráig érvényes.

A gonosz lélek csak addig törődik a benne bízókban, amíg Istentől végleg el nem szakítja őket. De Isten ítéletét senki nem kerülheti el, ezt a próféta így fogalmazza meg:

 „Jaj annak, aki a máséból gyűjtöget… Jaj annak, aki családja javára becstelenül harácsol…  Jaj annak, aki vérrel épít várost, és vétekből vet a városnak alapot… Jaj annak, aki leitatja társát, vegyíti a mérget, míg le nem részegíti, hogy láthassa a meztelenségét…”

 

Amikor Isten a saját képmására és hasonlatosságára megteremtette az embert, szabad akaratot adott neki. Nem szolgának teremtette tehát, hanem szabad embernek. Az édenkertben, a Paradicsomban mindent biztosított számára a boldog, gondtalan élethez. A kert minden fájáról ehetett, egyet kivéve: az pedig a gonosz tudás fája volt.

Az emberi szabadság ma is létezik: az ember szabadon választhat. A jó és a gonosz „fájáról” szabadon ehet.

 

Ebben a világban minden múlandó. Az ember megöregszik, összegyűjtött javai elértéktelenednek. Rádöbben arra, hogy semmit nem vihet magával a túlvilágra. Egy valami azonban örök: az emberi lélek. Emiatt nem mérhető földi javakkal: sem pénzel, sem arannyal, semmivel. Az értéke végtelenül nagy. Ezért a lélekért folyik a harc. A gonosz lélek, a Sátán, Isten legádázabb ellensége meg akarja kaparintani, és tönkre akarja tenni ezt az Isten által teremtett végtelenül nagy értéket - az emberi lelket.

„Ne add el a lelkedet! Egyedül ez, ami csak tied!” - énekelte fénykorában a népszerű Hungária együttes. Az Evangéliumban, az apostoli levelekben, a Zsoltárokban a leglényegesebb mondanivaló az, hogy az ember Isten teremtménye, az emberi lélek Istenhez tartozik, az ember végső soron Isten gyermeke. „Nem szolgák vagytok, hanem fiak!”- mondta az Úr az apostoloknak, és általuk nekünk is.

 

„Akinek nem igaz a lelke, az elbukik, de az igaz élni fog hűségéért.” - mondja az Úr, az Isten Habakuk próféta által. A szentek, a mártírok, a kereszténységet védő hitvalló papok és hívők komolyan vették a Szentírás szavait. Mai világunkban mintha az emberi lélek is árucikké silányodott volna. Még az egyház felszentelt papjai között is egyre nagyobb számban találunk olyanokat, akik veszendő aranyért eladták a lelküket a világuralmi elit gonosz által irányított urainak.

 

Tombol a gonosz, a jó mintha vesztésre állna. A világi (és talán már ez egyházi) vezetők egy jelentős része nem Istent szolgálja. Nem működik a törvény, nincs jog, a bűnözők befurakodtak mindenhová, uralják a vezető pozíciókat. Az egyszerű, becsületes, tisztességes emberek érzik, hogy valami nincs rendben. Ezt a züllött, megalkuvó világot látva egyre gyakrabban kiáltanak fel a próféta szavával:  „Meddig kell még Uram segítségért folyamodnom anélkül, hogy meghallgatnál?”

 

Nem tudjuk, hogy meddig még. De egyet biztosan tudunk: „az igaz élni fog hűségéért!”

Ez a hűség, ez az élet nem más, mint az örök élet Isten országában. Ez az emberi lét, az emberi lélek legfőbb értelme és célja. Minden más csak por, és hamu.

 

A.D.2019.10.07.© JóB

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás