Tiszta Forrás
2023. szeptember 24.   
Névnap: Gellért, Gerda

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Napi intelem: • • • Kerüljétek hát a hasztalan zúgolódást, óvjátok nyelveteket a rágalmazástól, mert a titkos beszéd sem marad büntetlen, s a száj, amely hazudik, megöli a lelket. (Bölcsességek könyve 1.11 ) • • •

Jelen van

0 felhasználó
12 látogató

Látogatások

- ma: 30
- tegnap: 114
2016.06.05. 10:50 JóB
Hozzászólások: 0

Egyházmegyei Családi Nap Kecskeméten

Egyházmegyei Családi Nap Kecskeméten

A szívek találkozásának ünnepe – Egyházmegyei Családi Nap Kecskeméten

2016. június 4. szombat 19:15
 

A Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek által celebrált szentmisével vette kezdetét Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ünnepén az Egyházmegyei Családi Nap, amelyet a kecskeméti arborétumban található Sarlós Boldogasszony-kápolnánál tartottak június 4-én.

 

 

A rendezvénnyel kapcsolatban, amelyet a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület által működtetett Parázs Pasztorális Központ szervezett, Bábel Balázs érsek elmondta, hogy a találkozónak külön hangsúlyt ad Mária Szeplőtelen Szívének ünnepe, valamint Mária látogatása Erzsébetnél, amelynek emlékére szentelték az arborétumban álló Sarlós Boldogasszony-kápolnát. Az érsek kiemelte, hogy a családok közötti találkozás az egész nemzet épülését szolgálja.

A kápolna előtti téren bemutatott szentmisében, amelyen koncelebrált Jeney Gábor családreferens pap, Finta József pasztorális püspöki helynök és Szabó István piarista szerzetestanár, a kecskeméti Piarista Gimnázium 118. cserkészcsapatának egykori vezetője, Bábel Balázs az evangéliumi szakasszal (a 12 éves Jézus a templomban) kapcsolatban felhívta a figyelmet a június 4-i Mária-ünnepre, hangsúlyozva: Mária megőrizte szívében mindazokat a szavakat, amelyeket Jézus mondott neki („De miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?” – Lk 2, 49). Máriának erre a figyelő és „odahallgató” szívére utalva elmondta, hogy ez a készséges, meghalló szív számunkra is példát jelenthet, és a Jézussal való mind teljesebb egységre hív: arra a konkordanciára, a szívek egységére és találkozására, amely a tettekben is meg kell hogy mutatkozzon. Majd a Mária-kápolna oltárképjelenetéből kiindulva, amely Mária és Erzsébet találkozását állítja a hívek elé, hangsúlyozta a családtalálkozó fontosságát, amely az egész nemzetre kihat.

Bábel Balázs kitért a június 4-i trianoni veszteségre is az ezen a napon ünnepelt Nemzeti Összetartozás Napjához kapcsolódóan, majd kifejtette: felül kell emelkednünk a bánaton, és lelkünkben kell erősíteni az egymáshoz való tartozást, amelyre az Egyházmegyei Családi Nap is alkalmat teremt. Az egymás közötti egység nemzeti, hit- és kultúrabeli vonatkozásaira irányítva a hallgatóság figyelmét, kiemelte továbbá a globalizáció negatív hatásait a családi és nemzeti közösségekre, amelyek a gyökerektől fosztják meg az embereket. Kötődés, vallás és kultúra nélkül közömbössé válhatunk a minket körülvevő világ iránt – fogalmazott az érsek. Éppen a közönybe fulladás, az „elveszített szemkontaktus” visszanyerésére ad lehetőséget és teret a családi nap és minden találkozó, amely erősíti a nemzet sejtjei közötti kapcsolatot – hangsúlyozta a továbbiakban Bábel Balázs.

Homíliája végén az érsek egy személyes példát osztott meg a szentmise résztvevőivel: saját családja már két éve szervez családtalálkozót, amely erősíti az egymás közötti kapcsolatot, az addig elfeledett rokoni szálakat. Ennek mintájára szorgalmazta az érsek a családok összetartását, hiszen aki saját családját nem szereti, hogyan szeretheti a nemzetet? – tette fel a kérdést, majd szentbeszédének lezárásaképpen Mária közbenjárását kérte, hogy a Jézussal való szívbéli egység megvalósulhasson a családokban és az egész nemzetben.

A családtalálkozót megnyitó szentmise végén Jeney Gábor kihirdette, hogy Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Pro Familia-díjban részesítette Hortobágyiné Nagy Ágnest, a Parázs Pasztorális Központ szakmai felelősét a házasságra való felkészítés és a családokért végzett munkájának elismeréseképpen.

Az ünnepi szentmisén zenei szolgálatot teljesített Ubornyák Zuzsanna Kecskemétről, Terenyi-Bujdosó Eszter és Bujdosó Ádám Lajosmizséről.

A nap további részében a családok egy 12 állomásból álló kalandpályán vehettek részt az arborétum területén. Az állomások mindegyikén különböző játékos, ügyességi feladatot kellett teljesíteniük a résztvevőknek, amelyekért pontokat lehetett gyűjteni. Legalább hat állomás feladatának sikeres teljesítésekor a versenyzők a regisztrációs pultnál leadhatták teljesítési lapjukat, amely a nyereményjátékban való részvételre jogosított fel. Az állomások között volt gyógynövényes pult, ahol Tóth Andrásné, a Parázs-központ munkatársának vezetésével különböző növényeket kellett felismerni illatuk alapján; Kutasi Gábor és Ubornyák Zsuzsanna éneklési versenyre hívták a vállalkozó szellemű családokat, akik azt is elmondták, hogy a Szentcsalád-plébánián és a Fokolárén keresztül kapcsolódtak be a családi nap szervezésébe. Az arborétum ösvényei mentén megbúvó állomások között lehetőség volt továbbá állatnyomok és állathangok felismerésére, fa játékok kipróbálására és fafaragásra is.

Ez utóbbi foglalkozáson vett részt Gyüre Tamás és Gyüre-Fekete Regina is, szintén a Fokoláré közösség tagjai, akik mindketten a szegedi egyetemen végeztek pszichológia szakon. A Szentcsalád-plébánia közösségéhez is tartozó fiatalok kisfiukkal, Áronnal vettek részt a találkozón. Elmondták, hogy fontos számukra a családközösségbe való tartozás, ők maguk is megosztották a házasságra való tiszta felkészülés szépségeit és nehézségeit egy jegyesek számára tartott kurzus során.

Az Egyházmegyei Családi Nap mellett a 118. sz. Kalazancius Cserkészcsapat is találkozót szervezett, illetve külön állomáson várták a Szeder őrs tagjai a játszani vágyó családokat. Szabó Gréti, Kovács Luca, Szabó Dóri és Cseri Anita elmondták, hogy három éve tagjai az őrsnek, és minden évben részt vesznek az éves táborban, illetve a hasonló rendezvényeken. A cserkészcsapat mindemellett „első próbát” is szervezett tagjai számára (A cserkészeknek három próbát kell teljesítenie három egymást követő évben, amelyek nehézsége is változik. Ez avatja be a kiscserkészeket a további cserkészéletbe – a szerk.), illetve a Csapat Tanácsadói Testülete ülésezett, valamint szülői értekezletet tartottak a nyári táborról.

A családnapon kedvezményes könyvásárra kínált lehetőséget a Korda Könyvkiadó, de a gazdag programkínálat mellett kötetlen beszélgetésre, játékra és pihenésre is szolgált az együtt töltött idő.

Az arborétum bejáratánál a Magyar Szentek-szoborsétány fogadja a belépőt Damaszkuszi Szent János gondolataival: „Istent ugyanis azokkal a dolgokkal tiszteljük, amelyekben szolgái is örömüket találják. (...) [Ennélfogva nekünk, akik hívők vagyunk, a szenteket tisztelnünk kell nemcsak a zsoltárokkal, himnuszokkal és lelki énekekkel, hanem a szív Isten előtti megrendültségével is...] Látható szobrokat és képeket készítünk róluk, de még inkább erényeiket követve igyekezzünk elnyerni, hogy élő szobraik és képeik lehessünk.” A találkozásnak, az egymásra vetett pillantásnak az örömével és megrendültségével gazdagodhattak tehát mindazok, akik ellátogattak a Kalocsa-Kecskeméti Érsekség találkozójára, amely arra is lehetőséget teremtett, hogy a közösséget kereső családok is ismeretségeket köthessenek, valamint bátorítást kapjanak.

Fotó: Lambert Attila

Várkonyi Borbála/Magyar Kurír

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás