Tiszta Forrás
2020. október 23.   
Névnap: Gyöngyvér, János

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 64.ÉVFORDULÓJA VAN. ~ ~ ♡ ~ ~ VIRGINIS MARIAE, PATRONAE HUNGARIAE, ORA PRO NOBIS! ~ ~ ~ ~ ANGELUS ~ ~ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen.

Jelen van

0 felhasználó
16 látogató

Látogatások

- ma: 129
- tegnap: 135
2015.01.03. 00:00 JóB
Hozzászólások: 0

Képes Krónika - Tartalom

Képes Krónika  - Tartalom

Chronicon pictum

 

TARTALOM

 

 

 

 

 

1.     KEZDŐDIK AZ ELŐBESZÉD A MAGYAROK KRÓNIKÁJÁHOZ
2.     A MAGYAROK EREDETÉRŐL A SZENTÍRÁS SZERINT
3.     A MAGYAROK ELTERJEDÉSÉNEK KEZDETE SZITTYAORSZÁG KELETI RÉSZÉN
4.     A MAGYAROK ELSŐ BEJÖVETELE PANNÓNIÁBA
5.     ATTILA MAGYAR KIRÁLLYÁ VÁLASZTÁSÁRÓL ÉS GYŐZELMEIRŐL
6.     A HISTÓRIA FOLYTATÁSA
7.     MEGFUTAMÍTJA A NEMZETEKET
8.     ATTILA KIRÁLY MEGVÍVJA AQUILEJA VÁROSÁT
9.     A VELENCEIEK SZÁRMAZÁSÁRÓL
10.   FELDÚLJÁK NÉMETORSZÁGOT
11.   ATTILA KIRÁLY MEGNŐSÜL
12.   KEZDŐDIK AZ ELŐBESZÉD A MÁSODIK BEJÖVETELRŐL  
13.   ÉS A MAGYAROK SZERENCSÉS MEG SZERENCSÉTLEN DOLGAIRÓL 
14.   A HÉT VÁLASZTOTT KAPITÁNYRÓL
15.   AZ ELSŐ KAPITÁNY
16.   A MÁSODIK KAPITÁNY
17.   A HARMADIK KAPITÁNY
18.   A NEGYEDIK KAPITÁNY
19.   AZ ÖTÖDIK KAPITÁNY
20.   A HATODIK KAPITÁNY
21.   A HETEDIK KAPITÁNY
22.   TATA NEMZETSÉGÉRŐL
23.   HENRIK FIAINAK NEMZETSÉGÉRŐL
24.   A NÉMETORSZÁGBÓL JÖTT VENCELLIN NEMZETSÉGE
25.   HONT ÉS PÁZMÁNY NEMZETSÉGE
26.   BÓT NEMZETSÉGE
27.   OLIVÉR ÉS RÁTOLD NEMZETSÉGE
28.   A NÉMETORSZÁGI HERMAN NEMZETSÉGE
29.   BUZÁD NEMZETSÉGÉRŐL KELL SZÓLNUNK
30.   KELED NEMZETSÉGÉRŐL
31.   SIMONRÓL ÉS MIHÁLYRÓL
32.   KÜLÖNFÉLE NEMZETSÉGEK BEJÖVETELE
33.   A TAKSONY FEJEDELEM IDEJEBELI ESEMÉNYEK TÖRTÉNETE
34.   A MAGYAROK PUSZTÍTJÁK BULGÁRIÁT
35.   LÉL ÉS BULCSÚ KAPITÁNYOK HALÁLÁRÓL
36.   A MAGYAROK LEGYŐZIK A GÖRÖGÖKET
37.   SZENT ISTVÁN ELSŐ MAGYAR KIRÁLY SZÜLETÉSE
38.   SZENT ISTVÁN KIRÁLY HARCA KOPPÁNY VEZÉR ELLEN
39.   SZENT ISTVÁN KIRÁLY HARCA GYULA ERDÉLYI VEZÉRREL
40.   SZENT ISTVÁN KIRÁLY HARMADIK HÁBORÚJA: KEÁN VEZÉR ELLEN
41.   SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÓBUDÁN TEMPLOMOT ÉPÍT A KANONOKOKNAK
42.   KÖZBEN TÖRTÉNT DOLGOK
43.   SZENT IMRE HERCEG HALÁLÁRÓL ÉS VAZUL SZEMÉNEK KITOLÁSÁRÓL
44.   SZENT ISTVÁN KIRÁLY MEGHAL, ELTEMETIK FEHÉRVÁROTT
45.   PÉTER KIRÁLY KEGYETLENKEDÉSÉRŐL
46.   PÉTER FUTÁSÁRÓL ÉS ABA MEGVÁLASZTÁSÁRÓL
47.   A CSÁSZÁR ABA ELLEN MAGYARORSZÁGBA JÖN
48.   A CSÁSZÁR VISSZATÉR MAGYARORSZÁGBA
49.   BÉLA HERCEGRŐL, AKIT BENINNEK HÍVTAK
50.   PÉTER KIRÁLY HALÁLÁRÓL
51.   ANDRÁS KIRÁLYT A MAGYAROK MEGKORONÁZZÁK
52.   A NÉMETEK KIRÁLYÁRÓL
53.   SALAMON MEGKORONÁZÁSÁRÓL, ATYJA, ANDRÁS KIRÁLY ÉLETÉBEN
54.   BÉLA HERCEGET SZERENCSÉSEN KIRÁLLYÁ KORONÁZZÁK
55.   A CSÁSZÁR ELJÖN VEJÉVEL, SALAMON KIRÁLLYAL
56.   ARRÓL, HOGY SALAMON KIRÁLYNAK ÉS DÁVIDNAK NEM VOLTAK GYERMEKEI
57.   A KUNOK DÚLJÁK MAGYARORSZÁGOT
58.   A BESENYŐKNEK MAGYARORSZÁGRA JÖTTÉRŐL
59.   A KIRÁLY ÉS A HERCEGEK CIVAKODÁSA
60.   KIBÉKÜLÉSÜKRŐL
61.   GÉZA KIRÁLY KORONÁZÁSÁRÓL
62.   A CSÁSZÁR JÖVETELE
63.   SALAMON FUTÁSA
64.   SZENT LÁSZLÓT KIRÁLLYÁ KORONÁZZÁK
65.   A KIRÁLY A RUTÉNOK ELLEN MEGY
66.   A VÁRADI EGYHÁZ ÉPÍTÉSÉRŐL ÉS LÁSZLÓ KIRÁLY HALÁLÁRÓL
67.   SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY HALÁLA UTÁN GÉZA KIRÁLY FIÁT, KÁLMÁNT TÖRVÉNYESEN    
68.   KIRÁLLYÁ KORONÁZTÁK
69.   A DÖMÖSI EGYHÁZ ÉPÍTÉSÉRŐL
70.   ÁLMOS HERCEGET ÉS FIÁT MEGVAKÍTJÁK
71.   KÁLMÁN FIÁT, ISTVÁNT KIRÁLLYÁ KORONÁZZÁK
72.   VAK ÁLMOS HERCEG FIÁT, VAK BÉLÁT TÖRVÉNYES KIRÁLLYÁ KORONÁZZÁK
73.   ITT GÉZÁT KIRÁLLYÁ KORONÁZZÁK
74.   KONRÁD CSÁSZÁR MAGYARORSZÁGON KERESZTÜL MEGY JERUZSÁLEMBE
75.   ISTVÁNT MEGKORONÁZZÁK
76.   ISTVÁN BITOROLJA A KORONÁT
77.   HARMADIK BÉLÁT MEGKORONÁZZÁK
78.   IMRÉT MEGKORONÁZZÁK
79.   MÁSODIK LÁSZLÓT MEGKORONÁZZÁK
80.   SZENT ERZSÉBET ATYJÁT, ANDRÁST KIRÁLLYÁ KORONÁZZÁK
81.   ANDRÁS JERUZSÁLEMBE MEGY
82.   IV. BÉLA KIRÁLYT MEGKORONÁZZÁK
83.   A TATÁROK ELSŐ JÖVETELE
84.   A KIRÁLY OTTOKÁRRAL CSATÁZIK
85.   A NÉP OSTOROZZA MAGÁT
86.   BÉLA FIÁT, ISTVÁNT MEGKORONÁZZÁK
87.   ISTVÁN FIÁT, LÁSZLÓT KIRÁLLYÁ KORONÁZZÁK
88.   MÁSODSZOR IS BEJÖNNEK A TATÁROK
89.   ELJÖN A FERMÓI LEGÁTUS
90.   LÁSZLÓ KIRÁLYT MEGÖLIK
91.   ANDRÁS HERCEGET VELENCÉBŐL MAGYARORSZÁGBA HOZZÁK
92.   A MOSTANI KÁROLY KIRÁLYT NÉMELY BÁRÓK MÉG GYERMEKKORÁBAN BEHOZZÁK  
93.   NÁPOLYBÓL MAGYARORSZÁGBA 
94.   CSEHORSZÁGBÓL BEHOZZÁK VENCEL HERCEGET
95.   LÁSZLÓ KIRÁLY VISSZATÉR HAZÁJÁBA, VAGYIS CSEHORSZÁGBA
96.   A BUDAI PAPOK KIÁTKOZZÁK A PÁPÁT
97.   OTTÓ HERCEGET BEHOZZÁK
98.   A SZENT KORONA MEGTALÁLÁSÁRÓL
99.   GENTILIS FRÁTER BÍBOROS ÚR MAGYARORSZÁGBA JÖN
100. KÁROLY KIRÁLY ÉS HÍVEINEK CSATÁJA KASSA KÖZELÉBEN AMADÉ FIAI ÉS MÁTÉ ELLEN
101. MÁRIA ÚRASSZONY, KÁROLY KIRÁLY ELSŐ FELESÉGÉNEK HALÁLA
102. KÁROLY KIRÁLY FELESÉGÜL VESZI ERZSÉBET ÚRASSZONYT
103. A LIPPAI KOLOSTOR ALAPÍTÁSA
104. LAJOS SZÜLETÉSE
105. ENDRE HERCEG SZÜLETÉSE
106. FELÍCIÁN MEGSEBZI ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚRASSZONYT
107. A KIRÁLY HADDAL MEGY BAZARÁD ELLEN
108. KÁROLY KIRÁLY HALÁLÁRÓL ÉS LAJOS HERCEG MEGKORONÁZÁSÁRÓL

Attila Aquileiát ostromolja – Képes Krónika

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Forrás: internet

Képes Krónika

A MAGYAROK RÉGI ÉS LEGÚJABB TETTEIRŐL, EREDETÜKRŐL ÉS NÖVEKEDÉSÜKRŐL, DIADALAIKRÓL ÉS BÁTORSÁGUKRÓL

Sorozatszerkesztő: TARJÁN TAMÁS  Fordította:  GERÉB LÁSZLÓ

MAGYAR HÍRLAP ÉS MAECENAS KIADÓ, 1993

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás