Tiszta Forrás
2023. szeptember 26.   
Névnap: Jusztina, Kozma

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Teréz anya imája • • • Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak, • mégis szeresd őket! • • • Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet, • mégis tégy jót! • • • Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket szerzel, • mégis érj célt! • • • A jó, amit ma teszel, holnap már feledésbe megy, • mégis tedd a jót! • • • A becsületesség, s őszinteség sebezhetővé tesz, • mégis légy becsületes és nyílt! • • • AMIT ÉVEK ALATT FELÉPÍTESZ, LEROMBOLHATJÁK EGY NAP ALATT, • MÉGIS ÉPÍTS! • • • Az embereknek szükségük van a segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet, • mégis segíts! • • • A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz cserébe, • mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van! • • •

Jelen van

0 felhasználó
18 látogató

Látogatások

- ma: 27
- tegnap: 162
2015.01.05. 00:00 JóB
Hozzászólások: 0

Képes Krónika - 2

Képes Krónika - 2

Chronicon pictum  -  2

 

A MAGYAROK EREDETÉRŐL A SZENTÍRÁS SZERINT

 

Miként a Teremtés Könyve tizedik fejezetében (lásd legalul) írja a történetírás tanítómestere: "Ezek Noé fiainak nemzetségei: három fiától, nevezetesen Sémtől, Kámtól és Jáfettól a vízözön után hetvenkét nemzetség származott. Jáfettól tizenöt, Kámtól harminc, Sémtől pedig huszonhét."

Szétszóródtak a világ három részébe; Sém Ázsiába, Kám Afrikába, Jáfet Európába került.

 

Josephus (Iosephus Flavius - Antiquitates Judaicae ) szerint ugyanis Jáfet fiai bírták az északi vidéket, Ciliciának és Szíriának hegyeitől, a Taurus (a mai törökország déli részén található) és Amanus hegységtől a Tanais folyóig  (a mai neve Don > Oroszországban), mely Szittyaországban (Szkíta) van.

 

  

Szent Jeromos

Ugyanezt bizonyítja Szent Jeromos  (teljes nevén Eusebius Sophronius Hieronymus) a héber dolgokról írott könyvében: Jákob fiainak birtoka volt Ázsia az Amanus és Taurus hegyeitől a Tanais folyóig, Európában pedig Gadesig (mai neve Cadiz > Délnyugat-spanyolország); helységek és nemzetségek nevei maradtak utánuk; ezekből utóbb sok megváltozott, mások eredeti állapotukban fennmaradtak, vagy csak kissé módosultak, avagy közel járnak eredeti alakjukhoz.

▪ ▪ ▪ Jáfet [III] fiai ezek:

· Gomer [III-1] kiről a galatákat, a későbbi gallokat nevezték el, akik Franciaország népe, Priamos első trójai király fiának, Parisnak fia, Francio után kapták ezt a nevüket; Trója pusztulása után először Pannóniába jöttek, melyet hajdan, Nagy Sándor idejében, Felső-Görögországnak neveztek, erős várost alapítottak Syccan hegye alatt, az Ister folyamánál, melynek német neve Duna. Syccan hegyéről a várost Syccambriának hívták, és négyszáz esztendeig időztek itt Krisztus megtestesülése előtt; végül a keleti népektől való féltükben átköltöztek nyugatra, és a Szajna vidékét foglalták el. Ezt nevezték el említett vezérükről, Francióról, Franciaországnak, fővárosukat pedig Párizsnak, ama Francio apja után.

· ·Jáfet második fia Magóg [III-2]; Jeromos szerint ettől származnak a szittyák;

○ Madairól nevezték el a médeket;

○ Javántól származnak a görögök, ezért nevezik héberül Görögországot máig Janánnak;

○ Tubáltól erednek a spanyolok;

○ Mosochtól a kappadóciaiak - erről nevezik mind a mai napig Mazekab városukat;

○ Thyrasról kapták nevüket a trákok.

· Gomer [III-1] fia: Asszenek [III-11-?], a trójaiak őse;

· · · · Javan [III-4] fiai: Eliza[III-41], akiről előbb az elizeusok kapták nevüket, utóbb az aeolok;

és Tarsis [III-42],  , akitől Cilicia népe ered, ezért nevezik fővárosukat Tharsusnak: ott született Pál apostol, amiképpen meg van írva az Apostolok Cselekedeteinek huszonegyedik fejezetében.

Továbbá: "ezek szigetekké különültek el az egyes vidékeken, mindenik a maga nyelve szerint". Ezt itt előre mondjuk, mert csak később történt, a nyelvzavarodás idején.

▪ ▪ Kám [II.]  fiai:

Kus [II-1], róla nevezték el az etiópokat, mert héberül Etiópiát Kusnak hívják;

Mezarim [II-2 - ?], akiről az egyiptomiakat, mert Egyiptomot héberül Mezarimnak nevezik;

Phuttól [II-3] erednek a sibiek, kiket előbb phutoknak hívtak, onnan mind a mai napig a Phut folyó neve; Kánaánról [II-4] nevezték el a kánaániakat, akiknek földje később Izrael fiainak adatott.

Kus fiai [II-1] azután: Saba [II-11], akiről a sabeusok kapták nevüket;

Evilattól [II-12] származtak a gaetulok; és Sabatha [II-13] , a sabathenusok őse.

Kus nemzette továbbá Nimródot [II-14]. Ő az, aki Noé maradékát az úr ellenében város és torony építésére vezette, amelyről a Teremtés Könyvének tizenegyedik fejezete szól, mondván: "Ő kezdte a hatalmasságot a földön, mert hatalmával másokat maga alá vetett, és akaratuk ellenére az említett munkára kényszerített"; továbbá: "Erős vadász volt, és elnyomója az embereknek az Úr szeme láttára, hiszen semmi előtte rejtve nincs." Innen származik a közmondás, vagyis a szólásmondás: "Olyan, mint Nimród." Később ugyanis, ha valaki az emberek elnyomója volt, azt mondták rá, olyan, mint Nimród, vagy hasonlít Nimródra. Országa kezdetben Babilon volt, maradékainak földje az óceán tengeréig terjedt.

  A Csodaszarvas

Nyilvánvaló ebből mindenkinek, hogy Hunor és Magor, a magyarok ősei [nem] Nimród fiai voltak, aki Kus fia, aki Kám fia volt, akit Noé megátkozott; mert akkor a magyarok nem Jáfet nemzetségéből származnának, miképpen pedig Szent Jeromos mondja; azért sem, mert Nimród sosem lakott a Tanais folyó környékén, mely keleten van, hanem az óceán tengerénél. Miképpen tehát a Szentírás és a szent doktorok mondják, a magyarok Jáfet [III.]  fiától, Magortól [III-2]  származnak, aki - Szent Sigilbert antiochiai püspöknek a keleti nemzetekről szóló krónikája szerint - ötvennyolc esztendővel a vízözön után ment bé Evilat földjére, és feleségétől, Enétől, nemzette Magort [III-21] és Hunort [III-22]; róluk a magyarok és hunok nevezete.

   

                        Attila "Isten ostora"                                                                                        A Hun birodalom

Miután sokasodtak, Hunor leszármazottai lettek a hunok, míg Magor leszármazottai a magyarok népe. Mikor ezen a területen már nem volt elég hely számukra, elhatározták, hogy Hunor és nemzete, a hunok menjenek keletre, Magor és nemzete, a magyarok pedig nyugatra. A monda szerint eredetileg Isten kardját kellett volna egy világtalan embernek hétszer megforgatni, majd eldobnia, és amerre esett volna, arra mentek volna új hazát keresni a hunok. Ám egy rettentő forgószél felkapta a kardot, és vitte nyugat felé. Mindannyian nekieredtek a vén Mandzuk két fiával, Attilával és Budával, míg végül elértek a Duna és a Tisza közé.

Itt megtalálták a kardot, amelyet Attila kézbevett és háromszor vágott vele a négy égtáj felé.

Ettől kezdve társítják Attilát Isten kardjával. (Forrás: Wikipédia)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ter 10.1


Ezek Noé fiainak, Szemnek [I.], Kámnak [II.] és Jáfetnek [III.] az utódai. Fiaik a vízözön után születtek.
 
▪ ▪ ▪ Jáfet fiai: Gómer [III-1], Magóg [III-2], Madai [III-3], Javan [III-4], Tubal [III-5], Mesek [III-6] és Tirasz [III-7].
 
Gómer [III-1] fiai: Askenász, Rifát [III-12] és Togorma [III-13].
 
Javan [III-4] fiai:  Elisa [III-41] és Tarsis [III-42], a kittimek és a dananimok.
 
Ezektől ágaztak ki a népek szigetei. Ezek Jáfet fiai országuk és nyelvük szerint, törzseik és népeik szerint.
 
▪ ▪ Kám [II.] fiai:  Kus [II-1], Micrajim [II-2], Put [II-3] és Kánaán [II-4].
 
Kus [II-1] fiai:  Szeba [II-11], Havila [II-12], Szabata [II-13], Ráma [II-14] és Szabteka [II-15].

Ráma [II-14] fiai:  Szeba [II-141] és Dedán [II-142].
 
Kus [II-1] nemzette Nimródot [II-14]. Ez volt az első uralkodó a földön.
 
Nagy vadász volt az Úr előtt. Innen a szólás: Nagy vadász az Úr előtt, mint Nimród.
 
Erről a földről indult ki Asszur és megépítette Ninivét, Rechobot-Irt,
 
Kalachot és Rezent, Ninive és Kalach között. (Ez a nagy város.)
 
Micrajim [II-2] fiai a luditák, anamiták, lehabiták, naftukiták, patraziták, kaszlukiták és a kaftoriták, akiktől a filiszteusok származnak.
 
Kánaán [II-4] utódai: az elsőszülött, Szidon [II-41], azután Het [II-42], továbbá a jebuziták, amoriták, girgasiták, hivviták, arkiták és sziniták, arvaditák, zemariták és a hamatiták.

Később a kánaániták nemzetségei szétszóródtak.
 
A kánaániták határa Szidontól Gerar irányában Gázáig terjedt; Szodoma, Gomorra, Adma és Cebojim irányában pedig egészen Lesáig.
 
Ezek Kám fiai törzsük, nyelvük, országuk és nemzetségük szerint.
 
▪ Szemnek [I.], Éber fia ősatyjának, Jáfet idősebb testvérének is születtek fiai.
 
Szem  [I.] fiai:  Elám [I-1], Asszur [I-2], Arpachsád [I-3], Lud [I-4] és Árám [I-5].
 
Árám [I-5] fiai:  Uc [I-51], Hul [I-52], Geter [I-53] és Mas [I-54].
 
Arpachsád [I-3], fia : Selak [I-31] , Selaké [I-31] pedig Eber [I-311].
 
Ebernek [I-311]  két fia született. Az egyik neve Peleg [I-3111]., mivel az ő idejében osztották fel a földet.

A testvére neve Joktán [I-3112].
 
Joktán [I-3112] fiai:

Almodád [I-3112-1], Selef [I-3112-2], Hacarmavet [I-3112-3]  és Jerách [I-3112-4], Hadorám [I-3112-5], Usal [I-3112-6] és Dikla [I-3112-7], Obál [I-3112-8], Abimael [I-3112-9], Seba [I-3112-10], Ofir  [I-3112-11], Havila [I-3112-12] és Jobab [I-3112-13].  

Mindezek Joktán fiai.
 
Lakóhelyük Mesától Szefárig, a keleti hegységig terjedt.
 
Ezek Szem fiai törzsük, nyelvük, országuk és nemzetségük szerint.
 
Ezek Noé fiainak törzsei családjuk és nemzetségük szerint. Tőlük származnak a népek a földön a vízözön után.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Forrás:

Képes Krónika

A MAGYAROK RÉGI ÉS LEGÚJABB TETTEIRŐL, EREDETÜKRŐL ÉS NÖVEKEDÉSÜKRŐL, DIADALAIKRÓL ÉS BÁTORSÁGUKRÓL

Sorozatszerkesztő: TARJÁN TAMÁS  Fordította:  GERÉB LÁSZLÓ

MAGYAR HÍRLAP ÉS MAECENAS KIADÓ, 1993

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás