Tiszta Forrás
2019. május 20.   
Névnap: Bernát

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

ZSOLTÁR 113 ~ ~ ~ ~ Amikor Izrael kivonult Egyiptomból, Jákob házanépe az idegen nép közül, Júda lett az ő szentélye, Izrael a birodalma. ~ ~ Látta a tenger és elfutott, a Jordán visszafelé tartott. ~ ~ Ugrándoztak a hegyek, mint a kosok, és a halmok mint juhok bárányai. ~ ~ Mi lelt téged, tenger, hogy elfutottál, és téged, Jordán, hogy visszafordultál? ~ ~ Hegyek, miért ugrándoztatok, mint a kosok, és mint a juhok bárányai, ti halmok? ~ ~ Rendülj meg föld az Úr színe előtt, Jákob Istenének arca előtt, aki a kősziklát vizek tavává változtatta, s a szirtet vizek forrásává. ~ ~ Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget, irgalmad és hűséged szerint. ~ ~ Hogy azt ne mondják a nemzetek: ˝Hol van az ő Istenük?˝ ~ ~ Hisz a mi Istenünk az égben van, mindent megtesz, amit akar. ~ ~ De a nemzetek bálványai ezüstből és aranyból vannak, s emberi kéz alkotásai. ~ ~ Van szájuk, de nem szólnak, van szemük, de nem látnak. ~ ~ Van fülük, de nem hallanak, van orruk, de nem szagolnak. ~ ~ Van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járnak, torkukkal nem kiáltanak. ~ ~ Legyenek hozzájuk hasonlók a készítőik, és mindazok, akik bíznak bennük! ~ ~ Izrael háza az Úrban bízik, ő a segítőjük és oltalmazójuk. ~ ~ Áron háza az Úrban bízik, ő a segítőjük és oltalmazójuk. ~ ~ Akik félik az Urat, az Úrban bíznak, ő a segítőjük és oltalmazójuk. ~ ~ Megemlékezik rólunk az Úr, s áldását adja ránk. ~ ~ Áldását adja Izrael házára, áldását adja Áron házára. ~ ~ Áldását adja mindazokra, akik az Urat félik, kicsinyekre és nagyokra egyaránt. ~ ~ Sokasítson meg titeket az Úr, titeket és fiaitokat. ~ ~ Áldjon meg az Úr titeket, aki az eget és a földet alkotta. ~ ~ Az ég az Úr ege, de a földet az emberek fiainak adta. ~ ~ Nem a holtak dicsérnek téged, Uram, és egy sem azok közül, akik leszálltak a némaság honába, hanem mi, akik élünk, dicsérjük az Urat, most és mindörökké. ~ ~ ~ ~

Jelen van

0 felhasználó
17 látogató

Látogatások

- ma: 143
- tegnap: 318
2019.02.16. 07:25 JóB
Hozzászólások: 0

Székely János püspök Mindszenty József hősies erényeinek elismeréséről

Székely János püspök Mindszenty József hősies erényeinek elismeréséről
 
2019. február 15. péntek, 15:26

Székely János szombathelyi megyéspüspök közleményét adjuk közre Mindszenty József hősies erényeinek elismeréséről.

Hálával és örömmel van tele a szívünk, amiért Mindszenty bíboros boldoggá avatásának első szakasza – hosszú előkészítő munka és sokak kitartó imádsága után – pozitív eredménnyel lezárult, és immár csak a közbenjárására történt és orvosilag nem magyarázható csodálatos gyógyulás hivatalos elismerése van hátra a boldoggá avatásáig.

 

Isten szolgája Mindszenty József bíboros a Szombathelyi Egyházmegye területén található Csehimindszent szülötte. Szombathelyen, a premontrei gimnáziumban tanult, és itt volt szeminarista, Rábapatyon volt káplán, majd Zalaegerszeg apát-plébánosaként szolgálta az egyház és hazánk lelki megújulását. Plébánosként hetente egy napot a legszegényebbek kéréseinek meghallgatására szánt, akiket igyekezett sokfajta módon (például tűzifával, élelemmel, ruhával, cipővel) segíteni. Minden évben körülbelül harmincöt szegény diák taníttatását fizette. Védelmére kelt a kigúnyolt roma gyereknek az iskolában, és néma tüntetésként karon fogva sétált a rabbival Zalaegerszeg főterén.

Szót emelt, kiáltott a szovjet hadsereg által meggyalázott körülbelül 200 ezer magyar lány és nő érdekében, tiltakozott a nyilas fordulat ellen, a kommunista diktatúra kiépítésének éveiben védeni próbálta az egyházi iskolákat. Zalában harmincnégy plébániát, nyolc új katolikus iskolát, három egyházi kollégiumot alapított. Utcaapostolokat bízott meg a hívek látogatásával, 15 ezer hívét szinte kivétel nélkül név szerint ismerte. Adventben és nagyböjtben hetente kétszer kenyéren és vízen böjtölt, igen gyakran a földön aludt, és amíg csak tudott, mindig térden állva gyónt. A világháború utáni óriási szegénységben nem volt hajlandó bőséges ebédeken részt venni, sok esetben tiltakozásként felállt a leves után.

Végtelenül tisztelte és szerette az édesanyját. Esztergomi székfoglalási szentmiséjén úgy akarta, hogy az édesanyja legyen a bevonulási menet élén. Amikor a kirakatper előkészítésének kínzásai és megaláztatásai, majd a börtönévek után az 1956-os forradalom idején kiszabadították, ezt mondta a rádióban: „Senkivel szemben nem őrzök haragot a szívemben.” A hit, a bátor kiállás, a hűség tanúja volt az európai történelem talán legszörnyűbb, legembertelenebb diktatúráinak idején. Isten igaz embere egy nagyon sötét korszakban.

Bárcsak minél többen követnék őt hitében, hűségében, szegények iránti szeretetében! Hálát adunk életének példájáért, és imádkozzunk továbbra is azért, hogy mihamarább a boldogok sorában tisztelhessük Isten szolgáját, Mindszenty atyát, a tiszteletre méltó és mártírsorsú bíborost.

 

Dr. Székely János, szombathelyi megyéspüspök

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás