Tiszta Forrás
2023. november 28.   
Névnap: Stefánia, Jakab

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

ESTI IMA: ~ ~ ~ ~ Istenem, ahová tettél, ott szolgállak. ~ ~ Ahol megsejtelek, megcsodállak! ~ ~ Amim van, azért magasztallak, ~ ~ Amim nincs, azért nem zaklatlak. ~ ~ Ami a munkám, azt csinálom! ~ ~ A jó szót érte sose várom. ~ ~ Ha nem sikerül, nem kesergek, ~ ~ Jézus nevében mindjárt mindent újra kezdek. ~ ~ Csak egyet kérek tőled mindenáron: ~ ~ Jöjj el értem, ha jön halálom, ~ ~ Atyám, Megváltóm, Királyom! ~ ~ Ámen. ~ ~ ~ ~

Jelen van

0 felhasználó
6 látogató

Látogatások

- ma: 106
- tegnap: 142
2019.05.09. 14:50 JóB
Hozzászólások: 0

Lelkigyakorlat - Ocsovai Grácián ferences atyával

Lelkigyakorlat - Ocsovai Grácián ferences atyával

Már az ókori görögök is azt vallották: „Ép testben ép lélek!” Mai világunkban a test ápolására, karbantartására, edzésére, szépítésére, fiatalítására ezernyi szolgáltató kínálja a jobbnál jobbnak reklámozott termékeit. Egész iparágak jöttek létre az idők során az igények kielégítésére. Mindez csak pénz kérdése. Hogy az eredmény arányban áll-e a befektetéssel, az persze más kérdés. Teljesen ismeretlen, és ellenőrizhetetlen - szépen csomagolt - vegyi anyagok hivatottak kielégíteni az egyre növekvő igényeket. Az emberek hiszékenyek, könnyen befolyásolhatóak. Régen nagyszüleink és dédszüleink a természet patikáját használták. Ennek ellenére (vagy éppen ezért) sokkal kevésbé voltak törékenyek, mint mai kortársaik.

 

 

De mi van a lélekkel? Mintha erről megfeledkezne a kor modern, de inkább modernista embere. A hivatásos lélekgyógyászat csak tüneti kezeléseket tud alkalmazni. A lélek betegségének okai, gyökerei még fehér foltok a tudomány ezen területén. Vannak persze szép számmal önjelölt lélekgyógyászok, guruk, mindenféle mesterek, ezernyi „garantált” eredményt ígérő könyv és tanfolyam. A lelki békéjüket kereső, gyanútlan emberek a „biztos” módszer kipróbálása során a még meglevő önállóságukat, lelki egyensúlyuk maradványait is elvesztik.

Isten - mikor megteremtette az embert a föld porából - lelket lehelt belé. Ez azt jelenti, hogy Isten lelke lakik bennünk! Ha ez a lélek sérül, az a bűn következménye. A bűnt a gonosz lélek, a bukott angyal, Lucifer, a Sátán hozta a világba. A gyanútlan ember hitt az Ős-kígyó hazugságának, és megszegte Isten parancsát. Ma is ez történik: a Sátán betegít, de Isten gyógyít!

Ennek a gyógyításnak lehetünk a tanúi, ha elolvassuk az Evangéliumot. Jézus Krisztus, Isten megtestesült Fia gyógyította időnként a test betegségeit is, de elsősorban a bűn által megsebzett lélek gyógyítását végezte. A gyógyítási folyamat első, és legalapvetőbb feltétele a hit! „Hited megtartott téged, menj békével!” - bocsátotta el az Úr a gyógyult embereket.

Ahogyan a test épségének a megőrzésére léteznek testi gyakorlatok, a lélek épségének megőrzésére is léteznek lelki-gyakorlatok. A hit megtartása, és növelése érdekében a Jézustól kapott, és az egyházra bízott örökségre támaszkodhatunk. Ennek hathatós eszközei a Szentségek, az imádság, a szentmise (szentgyónás, szentáldozás). Az utolsó vacsorán az Úr megalapította az Oltáriszentséget, az Eucharistiát. Mint ígérte, velünk van: minden napon, a világ végezetéig. Nemcsak lélek szerint, hanem test szerint is, valóságosan. Ezek a valódi lélekgyógyító gyógyszerek. Ezek táplálnak, és védelmeznek bennünket.

 

Bizonyára sokan jártak már a Duna-kanyar festői szépségű kis falujában, Leányfalun. Művészeket ihletett meg ez a táj, festők, írók választották lakhelyül. Itt élt többek között Móricz Zsigmond is, itt írta remekműveinek jelentős részét, a nyaralója udvarán álló öreg diófa alatt.

Itt található az egyik legjelentősebb magyarországi lelkiségi központ, a Szent Gellért lelkigyakorlatos ház. Igényes kialakítása, makulátlan tisztasága, családias légköre a ház vezetőjét, Szilágyi János atyát dicséri. János atya mindenhol ott van, a nap minden órájában a vendégek rendelkezésére áll. Isten különleges kegyelme kell ahhoz, hogy hosszú évekig, évtizedekig ilyen magas szinten tudja valaki elvégezni a rábízott feladatokat.

 

Ebben a házban tartott lelkigyakorlatot Ocsovai Grácián ferences atya. Ha Szent Ferenc is résztvevője lehetett volna (de meglehet, hogy lélekben ő is ott volt), bizonyára elégedetten nyugtázta volna késői utódja szolgálatát. Grácián atya természetes magatartása, gyermeki egyszerűsége, őszintesége Szent Ferencre emlékeztet. A zsúfolásig megtelt kápolnában, a „bazilikában” (mivel a házban két kápolna is van, a nagyobbikat, a templomot elnevezték „bazilikának”) a ferences atya az Isten által rábízott talentumokat váltotta fel aprópénzre, és osztotta szét önzetlenül a lelki gazdagságra vágyó résztvevőknek. Ez az igazi kamatos kamat, ami nem egy szűk réteg profitját növeli, hanem sokak gazdagodását szolgálja.

A lelkigyakorlat témája a Szűzanya üzenetei volt. Jézus anyja, - akit maga az Atyaisten szólított meg Gábriel arkangyalt elküldve - alázattal vállalta az Isten által kért küldetést. Életet adott a Szentlélek által fogant Istengyermeknek, a Fiúnak, Jézus Krisztusnak. Ez az egyszerű, alázatos leány felvétetett a Szentháromságos Egyisten öröktől fogva létező, és örökké tartó életébe. Ezért retteg a Sátán annyira a Szűzanyától. Egy halandó ember felülmúlja a valamikor a mennyei fényességben tündöklő főangyalt, Lucifert. Ezért hathatós segítségünk Szűz Mária, aki a földi szenvedései után a mennyei dicsőség fénylő csillagává lett.

Grácián atya gondoskodó szeretete már kora reggel megmutatkozott. Szent Ferenc atyánk reggeli énekével,- gitárral a kezében - ébresztette emeletenként a még szundikáló híveket.

A családias hangulatú szentmiséket a gitárkísérettel éneklő Rátky Anna gyönyörű hangja tette még szebbé.

 

Ami megható volt számomra: nagyon idős, már nehezen mozgó asszony testvérek is részt vettek ezen a lelkigyakorlaton. Volt, aki (valószínűleg egy korábbi agyvérzés miatt) féloldalt lebénulva, minden lépést megszenvedve hallgatta itt Isten Igéjét. Róluk mondta az Úr: „Menj békével, a hited megtartott téged!” Megtartott, mégpedig az örök életre! A szenvedést, a földi megpróbáltatásokat Jézus a saját szenvedése révén megszentelte, és üdvösségszerzővé tette.

Grácián atya előadásai során megelevenedtek előttünk a színjátszó hittanosok (akiknek a száma az atya pasaréti szolgálata alatt megötszöröződött). Lelki szemeinkkel láttuk a színdarab élő állatait: a maga feje után menő csökönyös szamarat, a hátán egyensúlyozó Grácián atyával, a kosárból kiszabadult, a templomban alacsonyan repülő fácánt, stb.

Humorból nem volt hiány. Grácián atya olyan átéléssel idézte fel a gyerekekkel történt eseményeket, mintha ő is csak egy lenne a hittanosok közül.

Nem véletlenül mondta az Úrjézus: „Ilyeneké az Isten Országa!”

 

A.D.2019.05.09.©JóB

 

Ps.: Grácián atya Szűz Mária jelenéseiről tartott előadását reményeink szerint a közeljövőben ismertetjük itt, a Mária országa rovatban.

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás