Tiszta Forrás
2022. november 30.   
Névnap: András, Andor

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

ANGELUS ~ ~ ♡ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen. ○ ○ ○ Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk! ○ ○ ○ Éhínségtől, járványtól, tűzvésztől és háborútól ments meg, Uram, minket! ○ ○ ○

Jelen van

0 felhasználó
22 látogató

Látogatások

- ma: 144
- tegnap: 239
2019.12.11. 19:55 JóB
Hozzászólások: 0

Boldogság és boldogulás, Isten

Boldogság és boldogulás, Isten

(Cs. István gondolatai)

Én azt látom, hogy nagyon nagy tudásanyag halmozódott fel a humán tudományok terén is (nemcsak a természettudományok terén), sokat tudunk már az emberi életről, emberi psziché működéséről, történelemről és sokan vannak, akiket érdekel az, hogy hogyan lehetne jobbá tenni a társadalmat, tágabb értelemben a világot. És maga az emberi élet kikényszerít mindenkit, hogy keressen megoldásokat. Pl. arra, hogyan kell viselkedni, ha bizonyos körülményekkel szembesülünk, különböző problémákkal. A keresztények is emberből vannak, sokan pl. a szenvedéssel találkoznak életükben, esetleg betegséggel, ami önhibájukon kívül "kerül képbe". Természetesen minden kérdésre megvannak a válaszok is. Természetesen Istennél. De végül is, mi kell az embernek?

A válaszok, megoldások, hogy élhessen boldogan életében, a Földön, kb. 70 évig. Mert az, ami jó az életben, a világban, könnye(bbe)n megy nekünk, a gond a gondokkal van, erre is keresi az ember fia meg lánya a megoldásokat (hogy élhessen boldogan). Valahol ez is érthető, mert pl. Philip Yancey (de Böjte atyától is hallottam kb. ugyanezt) szerint Isten is azt szeretné, hogy emberileg kiteljesedjünk, hogy kiteljesítsük magunkban mindent, amiért végső soron a Teremtő embernek teremtett minket. Hinnünk kell magunkban is, ezt én teszem hozzá az előbbi gondolathoz. Ha nem hiszünk, nem bízunk önmagunkban, akkor az élet sem megy igazán. Az emberek azért ráéreznek arra, hogy végső soron a boldogság az, ami kell. A kereszténynek a túlvilági boldogság is. De természetesen mindkettő, miért ne?" Gondolj merészet és nagyot, és tedd rá éltedet". Aki hisz önmagában is (nemcsak Istenben), az így csinálja. Istenben sokkal könnyebb megbízni, mert ő kifogástalan és tökéletes meg erős. De ha mi nem vagyunk tökéletesek, és úgy érezzük, erősek sem, akkor bízhatunk magunkban vagy nem? Szerintem az hisz önmagában, aki elérte már az ennek megfelelő tökéletesség szintjét.

Én úgy látom, hogy Isten sokkal pragmatikusabb, ő tudja, ki mennyire tökéletes, mennyire kiteljesedett, érett, fejlett mindegyikünk. Mindegyikünket kézbe vesz, használ, vagy ha van elég fejlett istenkapcsolat és tudatos elkötelezettség, akkor munkába is állít, ez a keresztény hivatás. Vagy kiválaszt valakit, elkülönít magának, küldetést ad és menet közben teszi tökéletessé. Isten így dolgozik, úgy látom. Ebben az esetben az engedelmesség a legfontosabb (ha tudatosan vállalt kereszténységről van szó). A világban élő legtöbb embertársunk a boldog, kiegyensúlyozott és örömteli életet szeretné (nyilván azért, mert már érezte, milyen jó is az). Nagy tetteket véghezvinni (sok ember boldogságát, javát elősegíteni) kevesek dolga, ez így is van. De a földi boldogság elérhető célnak tűnik, ezért buknak rá annyira az emberek, de valószínű, ez is a dolguk. Boldognak lenni és szeretteinket boldoggá tenni. Én úgy látom, hogy ez is csak Isten és az égiek segítségével valósítható meg, éspedig azért, mert vannak akadályai is (vagy éppenséggel ellenségei) a földi boldogságnak. Kell az égi támogatás és segítség, ha komolyabb gond van. És persze a védelem, hogy az ember és a család isteni védelem alatt legyen. Az erős védelem megóv mindenkit a bajoktól, a katasztrófáktól. Tehát imádkozni kell, mert érdemes.

Végső soron Isten mindenki földi boldogulását, boldogságát akarja, ez az Ő üdvös akarata. Ennek ellenére történnek tragédiák, de ez már az Ő megengedő akarata, ami talán az üdvösséget (túlvilági üdvösségünket) segíti. Tehát: ha jót akarsz magadnak és azoknak, akiket szeretsz, imádkozz! (A legegyszerűbb ima szerintem az Úr imája, a Miatyánk.) Ha jót akarsz a világnak, imádkozz! Oloffson Placid figyelmeztetett, hogy a Miatyánkban kérjük, hogy az atyai üdvös akarat teljesüljön, ez Isten szíve szerint való, ez az, amit Isten igazán szeretne! Mi is így vagyunk ezzel, van, amit szívünk szerint a legjobban szeretnénk, ez a legfontosabb vágy életünkben. És van, amire nem vágyunk, de, mert valamilyen okból szükséges, meg kell tennünk, de szomorú szívvel tesszük.

 

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás