Tiszta Forrás
2021. szeptember 26.   
Névnap: Jusztina, Kozma

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

ANGELUS ~ ♡ ~ Богородице Дево, радуйcя, Благодатная Марие, Господь с Тобою: благословенна Ты в же­нах, и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших. ~ ♡ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen. ~ ~ ~ ~

Jelen van

0 felhasználó
19 látogató

Látogatások

- ma: 70
- tegnap: 121
2021.05.12. 08:05 JóB
Hozzászólások: 0

Kerényi Lajos: A tudomány Istenre talál

Kerényi Lajos: A tudomány Istenre talál

 

A Szent Gellért Kiadó által megjelentetett könyvben a 94 éves szerző, piarista szerzetes pap, író, teológus hit és tudomány kapcsolatát elemzi, megszólítva nemcsak a hívőket, hanem az életüket Isten nélkül élőket és a tudatos, lelkes keresőket is, akik hite szerint sokan vannak.

 

 

 

 

 

Lajos atya emlékeztet, hogy a Szentírásban a teremtés pillanatában azt mondja az Úr: „Legyen világosság – és lőn világosság.” A fizikus pedig azt állítja: az első másodperc legelső pillanatában „fantasztikus intenzitású sugárzás volt. Fény volt a világ.” Tökéletes tehát az egyezés a Bibliával. 1978-ban Arno Allan Panzias és Robert Woodrow Wilson Nobel-díjat kapott, mert megtalálta ezt a sugárzást. Kozmikus mikrohullámú háttérsugárzásnak nevezték el – ez az ősrobbanás „visszhangja”. Mondhatjuk: „tetten értük a teremtés pillanatát!”

A kötet szerzője rámutat: az anyag – természeténél fogva – nem a rend, hanem a káosz felé törekszik. Ez alaptörvény, az entrópia törvénye. De akkor hogyan fejlődik az anyag, mitől lett ilyen a világ? Lajos atya felhívja a figyelmet: ma már mindent le tudunk modellezni, a számítógéppel lejátszani. Így azt is, mi történne akkor, ha a fizika törvényei mondjuk megegyeznek a mostanival, a valóságossal, de a törvényekben szereplő paraméterek megváltoznak, még ha parányival is csupán. Kiderült: ha bármit is a lehető legkisebb mértékben megváltoztatunk, akkor nincs fejlődés. A világegyetem egy abszolút unalmas hidrogénhalmaz lenne, nem jött volna létre ez a „csodálatos” világ, amiben élünk. Egyértelmű tehát, hogy az anyag nem magyarázza meg, hogy vannak törvények. Fantasztikusak a fizika törvényei, de egyáltalán nem szükségszerűek, hogy létezzenek. „Ehhez kell egy Alkotó, hogy a törvényeket megalkossa. Tehát eljutottunk megint Istenhez.” A Teremtő úgy állította össze a természettörvényeket, állapította meg a paramétereket, hogy a világ fejlődhessen, hogy mi megszülessünk, az agyunk pedig úgy fejlődött, hogy felismerjük a természettörvényeket.

A pap, teológus emlékeztet rá: a középkori teológia a világegyetem középpontjába Istent állította, és az embert. Most visszajutottunk ide: „Isten a Teremtő, és mi vagyunk az Ő célja. Tehát mi vagyunk a világ közepe! Isten nekünk teremtette a világot, hogy mi létrejöjjünk, hogy idáig fejlődhessen az anyag, hogy hordozhassa az emberi értelmet és az emberi lelket.” Az Intelligens Alkotó pedig „csodálatos” módon variálja a dolgokat. Ezért is mondta Jézus: „Atyám mindmáig munkálkodik” (Jn 5,17). A teológia így fogalmazza meg Isten egyik tulajdonságát: actus purus, tiszta cselekvés. „Állandóan ötleteket halmoz, és mindent variál, káprázatos módon.”

Isten örül a teremtményeinek, csak jót teremtett. Akkor honnan a rossz? Az író leszögezi: ennek alapja a bennünk lévő szabad akarat. A teremtett világban akkor kezdődött a baj, amikor megjelent Isten legtökéletesebb teremtménye, Lucifer, a Fényhordozó, és abban a tévhitben, hogy nincs különbség közte és a világegyetemet teremtő Isten között, fellázadt, maga mellé állítva az angyali seregek egy részét is, akik démonná változva a gonosz szolgálatába álltak. Lajos atya megállapítja: minden lázadásnak ez az alapja, a gőg. Ennek ellenpéldája Szűz Mária, akinek leggyönyörűbb megnyilatkozása a Magnificat: „Magasztalja lelkem az Urat, mert rátekintett szolgálója kicsinységére” (Lk 1,46). Mária nem magával henceg, hanem mindent Istennek tulajdonít: ő tekintett rá és emelte fel. Isten mindenkit felemel, egyre magasabbra, aki hagyja, akiben megvan ehhez az alázat.

Lajos atya szerint Ádám és Éva bűne nem az volt, hogy ettek a gyümölcsből, hanem „a Sátán által kínált maszlagot ették, nagykanállal”. Egyszerűen becsapta, félrevezette őket, ahogyan ezt azóta is megteszi, emberek százmillióival. Nem emberi realitásokkal állunk szemben, ezért mondta Krisztus Urunk, hogy „nem a test és a vér ellen kell küzdenetek, hanem a gonoszságnak égi magasságban lakó fejedelemségei ellen, amelyek gyűlölnek titeket, irigykednek rátok, és el akarnak veszíteni”. Ezzel számolni kell. Ám a Sátán csak annyit tehet, amennyit Isten megenged neki. Lajos atya példaként Jóbot állítja elénk, aki a leggyötrelmesebb szenvedéseinek idején is hű maradt Istenhez. „Jób óriás. Ezzel tanít. bennünket.”

Az utolsó pillanat pedig az Istené,

„és Ő nagyon szeret minket! Ő átalakítja az embert a szenvedés által, a belátás tisztulási folyamata által, drága Fia vére által. Jézus Krisztus vére által vagyunk megváltva; hogy hol, hogyan, mikor vetül az rám, és mikor emel fel, nem tudom, de Ő mindegyikünkért meghalt.”

Olvashatjuk a könyvben Csókay András Istenhit és orvostudomány az életemben című tanulmányát is. A nemzetközi hírű idegsebész vallja: „Amikor a gyógyító orvos halálközeli helyzeteket próbál kezelni, a tudományos gondolkodását megtartva át kell adnia magát a misztériumnak, hogy segíteni vagy éppen elfogadni tudja azt, ami bekövetkezik. Ez emberi erővel nem megy, csak térdre esve, térden állva, imádságban.”

Kerényi Lajos: A tudomány Istenre talál
Szent Gellért Kiadó, 2021

Kerényi Lajos A tudomány Istenre talál című kötete megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 9–17 óráig; szerda 10–18 óráig) vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

 

Forrás: Magyar Kurír

 

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás