Tiszta Forrás
2020. április 02.   
Névnap: Áron, Ferenc

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen.

Jelen van

0 felhasználó
12 látogató

Látogatások

- ma: 184
- tegnap: 274
2015.04.18. 21:30 JóB
Hozzászólások: 0

Ciszterci Nővérek

Bemutatkozik: a Ciszterci Nővérek Regina Mundi Apátsága

2015. április 18. szombat 12:02

A megszentelt élet évében meghirdettük „Bemutatkoznak...” kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól, mutassák be rendjüket, közösségüket, történetüket, karizmájukat, írjanak tevékenységükről, jövőbeli terveikről, valamint a tematikus évhez kapcsoló programjaikról.

 

A rend története

Közösségünk a Ciszterci Rend (Ordo Cisterciensis, rövidítése: O. Cist) tagja. A Rend első monostora: Cîteaux, 1098 március 21-én alapította Franciaországban Szent Róbert, Szent Alberik és Harding Szent István. A Ciszterci Rend Szent Benedeknek a monasztikus szerzeteseknek írt Regulája szerint él. Rendalapítóink a Regulából kihangsúlyozták az egyszerűséget, a szegénységet és a magányt. Magyarországon 300 év szünet után a Regina Mundi monostorának megalapításával Naszályi Emil OCist élesztette fel újra a Rend női ágát Endrédy Vendel, zirci apát magbízásából 1945 június 11-én. A monasztikus szerzetes élete csak egyre, csak Istenre irányul, s egész napos csendjében Vele akar lenni, munkájában és imádságában Őt keresi. A monasztikus hivatás nem valami külső feladat, munka elvégzésében, nem mások közvetlen szolgálatának sokféleségében valósul meg, hanem egyedül a személyt meghívó Isten viszontszeretésében.

A közösség karizmája, küldetése

A közösség két legfontosabb tevékenysége az imádság és a fizikai munka. Szent Benedek Regulája szerint a szerzetes fő feladata az Isten ünnepélyes dicsérete, a zsolozsma. A közös imádság mellett életünkben nagyon fontos szerepe van az elmélkedésnek, a lelkiolvasmánynak, a szentírásolvasásnak és a magánimádságnak. Másik fő elfoglaltságunk a fizikai munka: a Krisztus iránti szeretetből vállalt megélhetésünkhöz szükséges földművelés, a vendéglátás és a vendégházak gondozása. A monostor kertjében és a város másik szélén lévő földünkön zöldséget és gyümölcsöt termelünk. A vendéglátásban sokféle csoportot fogadunk: lelkigyakorlatozóktól kezdve a tanfolyamokig. Vendégeinkkel nem találkozunk, de mégis egészen velük vagyunk, értük is dolgozunk és imádkozunk.

Magyarországi tevékenység

Mindszenty bíboros az alapításkor a hazáért való engesztelést kérte tőlünk: a nővérek Istennek átadott szeretete nem más, mint magyar népünk lelki támasza, ereje s az egyház motorja. Imádságunkban segítjük hordozni és Isten elé vinni küzdelmeiket, betegségeiket, szenvedéseiket. A testi munka által azonosulunk az egyszerű emberek munkájával. Szolidaritást vállalunk velük, mert Krisztust látjuk bennük, megszenteljük fáradozásukat, osztozunk sorsukban s a szegényekkel megosztjuk munkánk gyümölcsét.

Jövő, kihívások, tervek

A jővőben a kihívásoknak megfelelve, őseink hagyományát és a ciszterci lelkiséget követve igyekszünk a monasztikus életformát megőrizni. Közösségünkben jelenleg 15 nővér él.

Programok a megszentelt élet évében

Monasztikus életformánkból kifolyólag elsősorban lélekben kapcsolódunk a megszentelet élet évének eseményeihez, és imádságunkkal minden nap kísérjük a napi eseményeket és imaszándékokat. A különböző média fórumokon és bemutatkozási lehetőségeken pedig természetesen részt veszünk.

Fotó: Ciszterci Nővérek Regina Mundi apátsága

Magyar Kurír

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás