Tiszta Forrás
2023. december 10.   
Névnap: Judit, Loretta

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Jelen van

0 felhasználó
29 látogató

Látogatások

- ma: 119
- tegnap: 148
2015.05.10. 00:00 __
Hozzászólások: 0

Válogatás a Szent István Társulat ünnepi könyvhetének kiadványaiból

Válogatás a Szent István Társulat ünnepi könyvhetének kiadványaiból
2015. május 9. szombat 18:05

 

A Szent István Társulat immár huszonharmadik alkalommal rendezi meg május 11. és 16. között a Ferenciek terén a Szent István Könyvhetet, a keresztény szellemiségű könyvkiadók legjelentősebb hazai seregszemléjét. Összeállításunkban néhány új kiadványra szeretnénk felhívni olvasóink figyelmét.

 

SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

II. János Pál pápa közelében
Ez a rendkívüli kötet azok elbeszélésein keresztül mutatja be Karol Wojtyłát – az embert, a lelkipásztort és pápát –, akik szolgálták, közvetlen környezetét adták, akik segítették az egyház és a világ történelmének alakításában. Olvashatjuk többek között XVI. Benedek emeritus pápa, Stanisław Dziwisz, Angelo Sodano, Camillo Ruini visszaemlékezéseit. 

André Léonard: Miért hiszünk?
A teológia kategóriában idén Stephanus-díjjal kitüntetett brüsszeli érsek könyvében úgy mutatja be a hitet, hogy figyelembe veszi korunk gyakran felmerülő kérdéseit. A ma emberének ugyanis sokszor okoz nehézséget, hogy higgyen egy személyes és teremtő Istenben. Mindezen felül kortársaink naponta értesülnek az emberiséget pusztító katasztrófákról, járványokról, s ez sokakat különösen érzékennyé tesz a rossz drámája iránt. Ha a világot egy jó és mindenható Isten teremtette, miért sújtja annyi rossz az emberiséget? Léonard érsek erre és számos hasonló kérdésre válaszol könyvében.

Kányádi Sándor: A Corcovado Krisztusa
A Stephanus-díj ez évi irodalmi kitüntetettjének, a jelenkori magyar és erdélyi költészet egyik legnagyobb alakjának vallási vonatkozású, Istent szólongató vagy éppen kereső alkotásaiból nyújt gazdag csokrot ez a kötet. A kiadvány értékét különösen emeli az, hogy transzcendens témájú költeményeket egybegyűjtő válogatás korábban nem készült Kányádi Sándor életművéből.

Rónay György: Tíz év
Különleges kötet, melyet jelenlegi formájában maga a költő állított össze. Néhány költeményt közreadtak nyomtatásban, nagyobbik részük – majd félszáz – azonban kiadatlan. A történelem súlyos megpróbáltatásainak idején íródtak: a második világháború Magyarországot egyre inkább megpróbáló éveiben.

Szent Bonaventura: Szent Ferenc élete – Legenda maior
Assisi Szent Ferenc életét sokan írásba foglalták az évszázadok során. Szent Bonaventura mint a szerzetesközösségéért aggódó elöljáró és mint korának teológusa fogalmazta meg, miben áll az az istentapasztalat és lelki út, melyet a stigmatizált szent bejárt. A Legenda maior (Nagy Legenda) megírásával támpontot adott a mindenkori kisebb testvérnek (azaz ferencesnek), a Krisztus-hívőnek és az istenkereső embernek, s mindazoknak, akik elindulnak az Istenhez vezető úton. 

* * *

JEZSUITA KIADÓ

Ferenc pápa: Ölellek benneteket
A kötet a Szentatya huszonnyolc beszédét tartalmazza, amelyeket megválasztása óta különböző alkalmakkor fiataloknak mondott. A rá jellemző közvetlen stílusban szólítja meg a fiatalokat, és főként arra bátorítja őket, hogy örömmel éljék meg hitüket, magas eszmények vezessék őket, nagy dolgokra, mindig nagyobbakra törekedjenek, és tegyenek tanúságot az evangéliumról.

Patsch Ferenc: Katolikus spiritualitás – tabuk nélkül
A kötetben szereplő írások a katolikus spiritualitás nagy témáiról szólnak, de nemcsak hitről, imaéletről és hivatásról, hanem szexualitástól, párkapcsolatról és életmódról is, nagyon őszintén, tabuk nélkül.

Mustó Péter: Megszereted, ami a tiéd
A könyv látni tanít: felemelni a tekintetünket, észrevenni, ami előttünk van, de amit a csalódásaink keltette félelmeink eltakarnak előlünk. Azzal a reménnyel vehetjük kézbe ezt a kötetet, hogy olvasása során mindannyiunkban erősödik a bizalom, hogy Isten jelen van ott is, ahol nem hittük.

* * *

VIGILIA KIADÓ

Teréz anya: Ahol szeretet van, ott az Isten
A könyv az eddigi legteljesebb gyűjteményét adja Boldog Kalkuttai Teréz anya gondolatainak, tanításainak, mégpedig tematikus rendben összegezve őket. Tömör összefoglalást találunk arról, amit hitt és tanított az emberi életnek azokról az alapvető kérdéseiről, amelyek különösen is fontosak napjainkban.

* * *

ÉGHAJLAT KIADÓ

A gyógyítás szakralitása
A Boldog Kalkuttai Teréz anya szellemiségében fogant könyvben neves szakorvosok, teológusok (Futó Károly, Kellermayer Miklós, Lukács László, Rajkovich Bernadette, Iván László, Csókay András) írják le tapasztalataikat, kutatási eredményeiket a betegségek, különösen az időskor lelki-élettani folyamatainak összefüggésében.

* * *

KORDA KIADÓ

Alakítsd szívünket! – Elmélkedések Krisztus jelenlétében
Harminchárom elmélkedés és rövid imádság szól e könyvben életünk központi témájáról: a szeretetről. Jézus Szíve Isten szeretetének erős szimbóluma, ezért a kötet a Jézus Szíve litánia invokációit lendületes, friss stílusban, sok példával és elbeszéléssel teszi könnyen közérthetővé minden korosztály számára.

* * *

SZENT GELLÉRT KIADÓ

Morlin Imre SJ: A keresztény nagykorúság lelkitükre 
Az Úr Sienai Szent Katalinnak megtanította, hogy a lelki haladás útja az önismereten át vezet. Tehát önismeret. De hogyan ismerhetném meg magamat, ha nem gondolom át, mit tettem, és miért? Hogy milyen vagyok? Milyen gondolatok foglalkoztatnak? Milyen vágyaim vannak? Hogyan reagálok ösztönösen az engem érő hatásokra? – teszi fel a kérdéseket a jezsuita szerző. Egyúttal figyelmeztet: az őszinte és becsületes ítéletalkotás saját magamról tárgyilagos önismerethez vezet. Segít egy bennem lévő „finom műszer”: a lelkiismeretem. 

Igazgyöngy vagy Isten tenyerén
Ez a kis könyv idézetek gyűjteménye. Beszél mindenről, ami csak fontos: Istenről, emberről, szeretetről, munkáról, hivatásról, életről, halálról. Lelkigyakorlatokon, szentbeszédekben elhangzott gondolatok, tanácsok azoknak, akik még keresik, és azoknak is, akik már rátaláltak Istenre, és most szeretnének igazi keresztényként élni.

* * *

ECCLESIA SZÖVETKEZET

Sebekből akadó élet – Vallomások, tanácsok Pio atyától
Pio atya üzenetei, amelyekből kirajzolódik egy vívódó, szenvedélyes lélek istenkeresése, a kötetben nem alkotnak egységes szöveget, inkább néhány percnyi csöndre invitálják az olvasót, amelyben elmélyedhet az engedelmesség, a szeretet, a kereszt, a találkozás, a remény, az élet és az imádság titkaiban.

* * *

JEL KIADÓ

Erkölcsteológiai tanulmányok
A kötetet az év elején elhunyt Tarjányi Zoltán professzor tiszteletére és emlékére adják közre a szerzők, jelezvén, hogy az általa elgondolt és vezetett munka tovább folytatódik. Helyet kap benne a Szentírás erkölcsi üzenete, a bioetika, valamint a társadalometika sajátos témái és a lelki élet kérdései.

Puskely Mária: Szent Pakhomiosz és az Angyali Regula
A nyugati világ Szent Jeromos közvetítésével ismerte meg a kopt Pakhomioszt és a nevéhez kapcsolódó Angyali Regulát (ismeretlen életrajzírója szerint egy angyal nyújtotta át neki a Regula szövegét). A későbbi korokra óriási hatással volt, a pakhomioszi regula lett az alapja számos rendi és kolostori közösségnek. Hatása felismerhető Szent Ágoston és Szent Benedek regulájában is.

Gázai Szent Dórotheosz szerzetesi tanításai
A VI. században a Szentföldön élt szerzetes beszédei és levelei közérthető módon, plasztikus képekkel, gyakorlati példákkal és nagy lelki mélységgel tanítanak a Krisztus-követés alapjairól, az alázatról és az engedelmességről, a szenvedésekkel való küzdelemről, a közösségi élet szépségeiről és buktatóiról.

* * *

ETALON FILM KFT.

A magyarság szentjei I-III.
A dokumentumfilm-gyűjtemény a magyar kereszténység azon szentjeit hozza közelebb a nézőkhöz, akik egyetemes példaképpé váltak a keresztény emberek számára. A három DVD-ből álló sorozat több mint 180 perce minden fontos részletre és érdekességre kiterjedően mutatja be a szentek életútját és meghatározó cselekedeteiket. A sorozat első része az államalapító Szent István király, valamint Szent Imre herceg, a második rész Árpád-házi Szent Erzsébet és Árpád-házi Szent Margit, míg a harmadik Szent László király, illetve Boldog Özséb, az egyetlen magyar eredetű szerzetesrend alapítójának életével foglalkozik.

Magyar Zarándokút
Az út, amelynek lelke van alcímű film a Magyar Zarándokutat mutatja be. Az alkotás készítésének célja, hogy minél többen ismerjék meg a zarándokutat, és akiket megérint, azok induljanak is el rajta. A film egy szubjektív, a zarándokút iránt elfogult és elkötelezett személy lelkén keresztül próbálja bemutatni azokat az eseményeket, hangulatokat, helyszíneket és embereket, amelyekkel és akikkel a zarándokok találkozhatnak, ha végigmennek az úton. Ezen túl hasznos információkkal szolgál mind a fizikai út megtételéhez, mind a lelki élmények átéléséhez, a történelmi események és az ezekhez kapcsolódó legendák megismeréséhez.

* * *

VERBUM KIADÓ

Max Picard: Menekülés Isten elől
A kötet 1934-ben jelent meg először, meditatív gondolatfüzéreinek lényegi mondanivalója azonban mára sem veszített semmit időszerűségéből: az egyre hevesebb tempót diktáló életritmus katasztrófába torkollik, ha az ember nem hagy fel az Isten előli meneküléssel.

* * *

KAIROSZ KIADÓ

Horváth Imre: A János-evangélium képteológiája
E könyv a keresztre feszítés drámáját megjelenítő szövegegységben rejtőző jellegzetes jánosi képek elemzésére vállalkozik. A narratológiai-exegetikai kiindulópontú értelmezés célja, hogy a keresztáldozat eseményében meghatározó szerepet játszó motívumok megközelítése olyan módszertani alapelvek rögzítését eredményezze, melyek a negyedik evangélium képteológiájának elemzése során a szerző képi világának általános leírásához megfelelő alapokat biztosítanak. A szövegértelmezés így a jánosi képi formák szisztematikus áttekintését oly módon kísérli meg, hogy az evangélium kereszt-teológiájának motívumaiból kiindulva utal a teljes szövegben érzékelhető tudatos képalkotási eljárásokra.

Kovács Béla László: Schweitzerek
Albert Schweitzer és második unokaöccse, Jean-Paul Sartre időben jórészt egybeeső életpályájáról ír az építőmérnök szerző ebben a megadrámájában. Személyiségük, életük máig érzékelhető, egymással feleselő példaként áll előttünk: ám ma időszerűbben, mint a XX. században, az élet hódolatteljes tisztelete világszemléletére alapozva van remény az általuk hirdetett és kidolgozott globális etika megalkotására. A mű Albert Schweitzer halálának közelgő, 50. évfordulójára jelent meg.

* * *

HARMAT KIADÓ

Gary Chaoman – Ross Campbell: Szülőfüggő fiatalok
A mai húsz-harmincévesek elhúzódó felnőtté válása új nehézségek és kihívások elé állítja a szülőket. A családi kapcsolatok jeles szakértőjeként ismert szerzők konkrét példákon és eseteken keresztül mutatják be, miként építhető ki pozitív kapcsolat a generációk között.

(A későbbiekben több kiadványról szándékozunk részletesen írni – a szerk.)

Bodnár Dániel/Magyar Kurír

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás