Tiszta Forrás
2019. április 26.   
Névnap: Ervin, Klétusz

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

NAPI EVANGÉLIUM: 2019-04-26 ~ ~ ~ ~ Ezek után Jézus ismét megjelent a tanítványoknak a Tibériási tengernél. ~ ~ Így jelent meg: Együtt volt Simon Péter, Tamás, akit Ikernek hívnak, a galileai Kánából való Natanael, Zebedeus fiai, és még másik kettő a tanítványai közül. ~ ~ Simon Péter azt mondta nekik: ˝Megyek halászni.˝ ~ ~ Azok azt felelték: ˝Megyünk veled mi is.˝ ~ ~ Elindultak tehát, és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. ~ ~ Amikor már megvirradt, Jézus a parton állt, de a tanítványok nem tudták, hogy Jézus az. ~ ~ Jézus azt mondta nekik: ˝Fiaim, nincs valami ennivalótok?˝ ~ ~ Azt felelték: ˝Nincsen!˝ ~ ~ Ő ekkor azt mondta nekik: ˝Vessétek a hálót a hajó jobb oldalára, és találni fogtok!˝ ~ ~ Kivetették, de kihúzni már nem tudták a tömérdek hal miatt. ~ ~ Akkor az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez: \\\\\\\"Az Úr az!\\\\\\\" Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét - mert neki volt vetkőzve -, és beugrott a vízbe.~ ~ A többi tanítvány pedig tovább hajózott, mert nem voltak messze a szárazföldtől, csak mintegy kétszáz könyöknyire, és vonták magukkal a halakkal telt hálót. ~ ~ Amikor partot értek, izzó parazsat láttak s rajta halat, mellette meg kenyeret. ~ ~ Jézus azt mondta nekik: ˝Hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok!˝ ~ ~ Erre Simon Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely meg volt tömve százötvenhárom nagy hallal. ~ ~ És bár ennyi volt, nem szakadozott a háló. ~ ~ Jézus azt mondta nekik: ˝Gyertek, egyetek!˝ ~ ~ A tanítványok közül senki sem merte őt megkérdezni: ˝Ki vagy te?˝ ~ ~ Tudták ugyanis, hogy az Úr az. ~ ~ Jézus odament, fogta a kenyeret, és odaadta nekik, ugyanígy a halat is. ~ ~ Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent nekik./ Jn 21,1-14/ ~ ~ ~ ~ Ezek az evangélium igéi.

Jelen van

0 felhasználó
21 látogató

Látogatások

- ma: 98
- tegnap: 293
2015.05.30. 10:30 JóB
Hozzászólások: 1

EUdvari bolondok

EUdvari bolondok

EUdvari bolondok

 

Komoly feladat a vezetés, irányítás. Gondoljunk csak a közúti közlekedésben részt vevő gépjármű vezetőkre. Mielőtt jogosítványt kapna valaki, elméleti, és gyakorlati képzésben kell részt vennie, és sikeres vizsgával kell bizonyítania, hogy minden szempontból alkalmas a gépjármű vezetésére, és a közúti forgalomban való részvételre.

Mielőtt azonban elkezdődne a képzés, orvosi vizsgálaton kell részt vennie a jelöltnek, ahol megállapítják, hogy fizikailag, és mentálisan egyáltalán alkalmas-e arra, hogy járművet vezessen. A közlekedés ugyanis veszélyes üzem. Nagy tömegű, gyorsan mozgó járműveket kell navigálni. Emberek élete foroghat kockán, ha egy járművezető, vagy jármű nem felel meg a KRESZ előírásainak. A nagy többség a saját, és embertársai érdekében a szabályokat betartva közlekedik. Sokan vannak azonban, akik mit sem törődve a következményekkel, fittyet hányva az előírásokra, száguldoznak az utakon.

 

Komoly feladat a vezetés, irányítás. A kisebb, és nagyobb közösségek csak úgy működhetnek megfelelően, ha a közösség élén egy alkalmas vezető áll. Olvashatjuk az Evangéliumban, hogy az ősegyházban a közösségek élére köztiszteletben álló, fedhetetlen, példamutató életet élő elöljárókat, presbitereket választottak. A későbbiek során a nagyobb közösségek vezetésével püspököket bíztak meg.

 

A királyság korában az ország ügyeinek intézésére, a népet érintő fontos kérdések megtárgyalására időnként országgyűlést hívtak össze. Az ország ügyeit jól ismerő résztvevők itt határozták meg a maguk, és alattvalóik feladatait, alkották meg a törvényeket. A királyi udvarban tartott tanácskozások szüneteiben, a résztvevők tiszteletére rendezett lakomákon az egybegyűlteket udvari bolond szórakoztatta. Tréfálkozott, bohóckodott, időnként talán egy-egy nemesnek oda-odaszólt, viccelődve a hosszú orrán, vagy ifjú feleségén. A bolond részéről ez a verbális tréfálkozás megengedett volt (persze csak a tisztesség határáig), de odáig nem merészkedhetett el egyetlen udvari bolond sem, hogy kézzel is megérintse azt, akit céltáblájául kiszemelt. Ellenkező esetben a nemes kardjával vett volna elégtételt a tiszteletlen bohócon. A szereplők közül mindenki pontosan tudta a feladatát. Az országgyűlésben résztvevők feladata a törvényalkotás, az udvari bolond feladata pedig a bohóckodás volt.

 

A királyság kora elmúlt. Lett helyette demokrácia, egyenlőség, szabadság és testvériség. A király lemondott trónjáról, országáról, palástjáról, jogairól. Az új „király” nem trónon ül, nem megy ki a nép közé, nincs palástja, talán még ruhája sem. Tartózkodási helye ismeretlen. „Országát” az időnként összehívott gyűléseken már a megbízottjai képviselik.

Vannak ebben a gyűlésben komoly, megfontolt emberek,- mint a régi időkben,- és vannak udvari bolondok is. De mintha a feje tetejére állt volna a világ. Mintha megszaporodtak volna az udvari bolondok, sőt, mi több, a gyűlések bársonyszékeiben is ülnek közülük jó páran.

Lehet, hogy a klasszikus görög demokrácia modell,- ahol a demos, a nép uralkodott,- már elavult kövület csupán. A modern kori demokrácia alapeleme az egyenlőség. Egalité: mindenkinek joga van mindenhez. Az udvari bolondoknak cégbirodalma is lehet, betölthetnek bármilyen vezető tisztséget. Nincs korlát, nincs határ, nincs kontroll.

A jófajta demokrácia másik támpillére a szabadság. Liberté: mindenki azt tesz, amit akar, azt mond, amit akar, azt ír, amit akar. Sőt: azt rajzol, amit akar. Feltéve, ha az megegyezik a nem létező „király” akaratával. Szabad ma egy nagy példányszámú, szatirikusnak álcázott lapban az iszlámot és kereszténységet felsőbb megrendelésre gyalázni (nem tudom, ha a Holokauszttal viccelődtek volna, annak mi lett volna a következménye). Szabad ma a félmeztelen fizetett bohócoknak a kölni dómban a szentmise alatt az oltárasztalon ugrálni. Szabad ma egy EU és NATO tagállam kétharmados többséggel megválasztott miniszterelnökét egy ISIS-sel kompromittálódott külföldi szenátornak lefasisztázni. Szabad ma egy EU konform öltözetbe bújt bohócnak egy konferencián az országában köztiszteletben álló vezető politikust diktátornak nevezni és idióta módon lekezelni. Úgy látszik a mai „szabadság” értelmezés szerint mindezt meg szabad tenni.

De nem szabad egy keresztény gyökerű európai országban egy szentté avatott pápa szobrát tisztelni, mert az már súlyosan sértené a kiharcolt újkori szabadságjogokat.

 

Az igazi Király ma is él, és uralkodik. Minden nemzet felett. Hatalma abszolút és korátlan. Igazságos, és könyörületes. Eljön majd, és ítéletet mond mindenki felett. Az új-Babilon tornyát építő udvari bolondok is ítélőszék elé kerülnek. Ez a képmutatás, a hazugság, és kizsákmányolás posványára épített, ég felé törő torony erősen ingadozik, előbb-utóbb porba hull.

Csak az marad meg, ami sziklára épült. De az mindörökre megmarad!

 

A.D.2015.05.29.©JóB

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
#1    2015.05.30.   11:05:41   Pela
Teljesen egyet értek, nagyon jó cikk!