Tiszta Forrás
2022. május 28.   
Névnap: Emil, Csanád

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

VIRGINIS MARIAE, PATRONAE HUNGARIAE, ORA PRO NOBIS! ~ ~ ♡ ♡ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen. ○ ○ ○ Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk! ○ ○ ○ Éhínségtől, járványtól, tűzvésztől és háborútól ments meg, Uram, minket! ○ ○ ○

Jelen van

0 felhasználó
26 látogató

Látogatások

- ma: 97
- tegnap: 212
2015.05.30. 10:30 JóB
Hozzászólások: 1

EUdvari bolondok

EUdvari bolondok

EUdvari bolondok

 

Komoly feladat a vezetés, irányítás. Gondoljunk csak a közúti közlekedésben részt vevő gépjármű vezetőkre. Mielőtt jogosítványt kapna valaki, elméleti, és gyakorlati képzésben kell részt vennie, és sikeres vizsgával kell bizonyítania, hogy minden szempontból alkalmas a gépjármű vezetésére, és a közúti forgalomban való részvételre.

Mielőtt azonban elkezdődne a képzés, orvosi vizsgálaton kell részt vennie a jelöltnek, ahol megállapítják, hogy fizikailag, és mentálisan egyáltalán alkalmas-e arra, hogy járművet vezessen. A közlekedés ugyanis veszélyes üzem. Nagy tömegű, gyorsan mozgó járműveket kell navigálni. Emberek élete foroghat kockán, ha egy járművezető, vagy jármű nem felel meg a KRESZ előírásainak. A nagy többség a saját, és embertársai érdekében a szabályokat betartva közlekedik. Sokan vannak azonban, akik mit sem törődve a következményekkel, fittyet hányva az előírásokra, száguldoznak az utakon.

 

Komoly feladat a vezetés, irányítás. A kisebb, és nagyobb közösségek csak úgy működhetnek megfelelően, ha a közösség élén egy alkalmas vezető áll. Olvashatjuk az Evangéliumban, hogy az ősegyházban a közösségek élére köztiszteletben álló, fedhetetlen, példamutató életet élő elöljárókat, presbitereket választottak. A későbbiek során a nagyobb közösségek vezetésével püspököket bíztak meg.

 

A királyság korában az ország ügyeinek intézésére, a népet érintő fontos kérdések megtárgyalására időnként országgyűlést hívtak össze. Az ország ügyeit jól ismerő résztvevők itt határozták meg a maguk, és alattvalóik feladatait, alkották meg a törvényeket. A királyi udvarban tartott tanácskozások szüneteiben, a résztvevők tiszteletére rendezett lakomákon az egybegyűlteket udvari bolond szórakoztatta. Tréfálkozott, bohóckodott, időnként talán egy-egy nemesnek oda-odaszólt, viccelődve a hosszú orrán, vagy ifjú feleségén. A bolond részéről ez a verbális tréfálkozás megengedett volt (persze csak a tisztesség határáig), de odáig nem merészkedhetett el egyetlen udvari bolond sem, hogy kézzel is megérintse azt, akit céltáblájául kiszemelt. Ellenkező esetben a nemes kardjával vett volna elégtételt a tiszteletlen bohócon. A szereplők közül mindenki pontosan tudta a feladatát. Az országgyűlésben résztvevők feladata a törvényalkotás, az udvari bolond feladata pedig a bohóckodás volt.

 

A királyság kora elmúlt. Lett helyette demokrácia, egyenlőség, szabadság és testvériség. A király lemondott trónjáról, országáról, palástjáról, jogairól. Az új „király” nem trónon ül, nem megy ki a nép közé, nincs palástja, talán még ruhája sem. Tartózkodási helye ismeretlen. „Országát” az időnként összehívott gyűléseken már a megbízottjai képviselik.

Vannak ebben a gyűlésben komoly, megfontolt emberek,- mint a régi időkben,- és vannak udvari bolondok is. De mintha a feje tetejére állt volna a világ. Mintha megszaporodtak volna az udvari bolondok, sőt, mi több, a gyűlések bársonyszékeiben is ülnek közülük jó páran.

Lehet, hogy a klasszikus görög demokrácia modell,- ahol a demos, a nép uralkodott,- már elavult kövület csupán. A modern kori demokrácia alapeleme az egyenlőség. Egalité: mindenkinek joga van mindenhez. Az udvari bolondoknak cégbirodalma is lehet, betölthetnek bármilyen vezető tisztséget. Nincs korlát, nincs határ, nincs kontroll.

A jófajta demokrácia másik támpillére a szabadság. Liberté: mindenki azt tesz, amit akar, azt mond, amit akar, azt ír, amit akar. Sőt: azt rajzol, amit akar. Feltéve, ha az megegyezik a nem létező „király” akaratával. Szabad ma egy nagy példányszámú, szatirikusnak álcázott lapban az iszlámot és kereszténységet felsőbb megrendelésre gyalázni (nem tudom, ha a Holokauszttal viccelődtek volna, annak mi lett volna a következménye). Szabad ma a félmeztelen fizetett bohócoknak a kölni dómban a szentmise alatt az oltárasztalon ugrálni. Szabad ma egy EU és NATO tagállam kétharmados többséggel megválasztott miniszterelnökét egy ISIS-sel kompromittálódott külföldi szenátornak lefasisztázni. Szabad ma egy EU konform öltözetbe bújt bohócnak egy konferencián az országában köztiszteletben álló vezető politikust diktátornak nevezni és idióta módon lekezelni. Úgy látszik a mai „szabadság” értelmezés szerint mindezt meg szabad tenni.

De nem szabad egy keresztény gyökerű európai országban egy szentté avatott pápa szobrát tisztelni, mert az már súlyosan sértené a kiharcolt újkori szabadságjogokat.

 

Az igazi Király ma is él, és uralkodik. Minden nemzet felett. Hatalma abszolút és korátlan. Igazságos, és könyörületes. Eljön majd, és ítéletet mond mindenki felett. Az új-Babilon tornyát építő udvari bolondok is ítélőszék elé kerülnek. Ez a képmutatás, a hazugság, és kizsákmányolás posványára épített, ég felé törő torony erősen ingadozik, előbb-utóbb porba hull.

Csak az marad meg, ami sziklára épült. De az mindörökre megmarad!

 

A.D.2015.05.29.©JóB

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
#1    2015.05.30.   11:05:41   __
Teljesen egyet értek, nagyon jó cikk!