Tiszta Forrás
2021. április 23.   
Névnap: Béla, Adalbert

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

SZENTLECKE: 2021-04-23 ~ ~ ~ ~ Eközben Saul, aki még mindig gyűlölettől lihegett és halállal fenyegette az Úr tanítványait, elment a főpaphoz, és levelet kért tőle a damaszkuszi zsinagógákhoz, hogy megkötözve Jeruzsálembe hozhassa azokat a férfiakat és nőket, akiket ott talál ennek a tannak a követői közül. ~ ~ De amint haladt az úton és Damaszkuszhoz közeledett, történt, hogy hirtelen fényesség ragyogta körül az égből. ~ ~ Leesett a földre, és szózatot hallott, amely azt mondta neki: ˝Saul, Saul, miért üldözöl engem?˝ ~ ~ Erre remegve és ámulva megkérdezte: ˝Uram, mit akarsz, hogy tegyek?˝ ~ ~ Az Úr azt válaszolta neki: ˝Kelj föl és menj be a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned.˝ ~ ~ A férfiak, akik kísérték, csodálkozva álltak. ~ ~ Hallották ugyan a hangot, de nem láttak senkit sem. ~ ~ Saul pedig fölkelt a földről, de amikor kinyitotta a szemét, semmit sem látott. ~ ~ Úgy vezették be kezénél fogva Damaszkuszba. ~ ~ Ott volt három napig, nem látott, nem evett, nem ivott semmit. ~ ~ Volt Damaszkuszban egy Ananiás nevű tanítvány, akihez az Úr látomásban így szólt:˝Ananiás!˝ ~ ~ Ő pedig így felelt: ˝Itt vagyok, Uram!˝ ~ ~ Az Úr így folytatta: ˝Kelj föl, menj el az úgynevezett Egyenes utcába, keress fel Júdás házában egy Saul nevű tarzusi embert. Íme, épp imádkozik, és lát egy Ananiás nevű férfit, amint belép hozzá, és ráteszi a kezét, hogy látását visszanyerje.˝ ~ ~ Ananiás azonban azt felelte: ˝Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, hogy mennyi gonoszat tett szentjeiddel Jeruzsálemben. Itt meg felhatalmazása van a főpapoktól, hogy megkötözze mindazokat, akik segítségül hívják nevedet.˝ ~ ~ De az Úr azt mondta neki: ˝Csak menj, mert kiválasztott edényem ő nekem, hogy hordozza nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai előtt. Én ugyanis megmutatom neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért.˝ ~ ~ Erre Ananiás elindult, bement a házba, rátette a kezét, és azt mondta: ˝Saul testvér, az Úr Jézus küldött engem, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, hogy láss és eltelj Szentlélekkel.˝ ~ ~ Erre azonnal halpikkely-szerű valami hullott le a szemeiről, és visszanyerte a szeme világát. ~ ~ Fölkelt és megkeresztelkedett, azután ételt vett magához és megerősödött. ~ ~ Néhány napig még együtt maradt a tanítványokkal, akik Damaszkuszban voltak. ~ ~ Azonnal hirdette a zsinagógákban Jézust, hogy ő az Isten Fia. Azok pedig, akik hallgatták, csodálkozva mondták: ˝Nemde ez az, aki Jeruzsálemben is vesztére tört azoknak, akik ezt a nevet segítségül hívják, és ide is azért jött, hogy bilincsbe verve a főpapok elé hurcolja őket?˝ Saul pedig egyre nagyobb erővel lépett föl, és zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, mivel bizonyította, hogy Jézus a Krisztus. /ApCsel 9,1-22/ ~ ~ ~ ~ Ez az Isten igéje.

Jelen van

0 felhasználó
16 látogató

Látogatások

- ma: 161
- tegnap: 422
2015.06.27. 00:00 Kriszta
Hozzászólások: 0

Eszmény lehet-e ma Szent László király?

Eszmény lehet-e ma Szent László király?

   

 
Ma ünnepeljük Szent László magyar királyt. Felmerül a kérdés a szentek ünneplése és a rájuk való emlékezés kapcsán, hogy puszta emlékezés ez, vagy valóban felfedezünk bennük ilyenkor valami követendőt? Amennyiben megtörténik a felfedezés, követi-e megvalósítás? Manapság önmegvalósításról beszélnek, de beépítjük-e személyiségünkbe a szentek lelkiségének, tulajdonságainak egy-egy darabját?
Szent Lászlóra még történelmi tanulmányainkból emlékezhetünk. Lengyelországban született 1046-ban és 1095-ben halt meg Nyitrán. Bátor, harcias, törvénytisztelő és katolikus uralkodó volt. Uralma idején kialakult a magántulajdon védelme, átformálta a büntetőjogot is. Klasszikus és közismert rendelkezése a tyúklopással kapcsolatos... Szentté avattatta Istvánt, Imrét és Gellértet, valamint két zobori remetét. A pápa mellett állt, de hozott olyan rendelkezést is, ami viszont éppen a pápa szándékával ellentétes volt. Például pápai engedély nélkül alapította meg a Zágrábi püspökséget. A középkori egyház jóléte részben az ő anyagi támogatásának és fejlesztéseinek köszönhető. 1091-ben nővérének, Zvonimir horvát király özvegyének hívására seregeivel bevonult a trónviszálytól dúlt Horvátországba, s elfoglalta a Száva folyótól délre fekvő Szlavóniát. Ez volt az első magyar hódítás a királyságban. 
A leírások alapján magas, erős alkatú ember volt. Jártas volt a harcban, a katonai ügyekben, ám vallásossága és hite is kimagasló volt. Halála után közvetlenül kialakult kultusza. Példakép volt, bár számos legenda is övezi. 
Eszmény lehet-e ma Szent László király? Kinek lehet példakép? Elsősorban a férfiak számára, akiktől a család és haza is egyaránt magabiztosságot, döntéseket, bátorságot és hitet vár. A családos felnőtt férfiaktól, apáktól biztonságot és vezetést várnak, stabil körülményeket. A hit nem ismerhet kompromisszumot. Nem a gyilkosság a megoldás egy ügy lezárására, hanem a határozott kiállás az elvek mellett. Egy vitát soha nem a gyilkosság old meg, mert az újabb viszályokat és nehézségeket szül. A gyenge megmentése viszont nem jelent megfutamodást sem. Ha megmentek egy gyengét, mivel én erős vagyok, azzal még nem semmisítem meg az "elrablót", aki szintén erős. Olykor egy magabiztos és tiszta tekintet is képes a győzelemre segíteni. 
A fiatalok számára is példa lehet. A választott és kitűzött cél, szakma, tudomány, munka alapos és egyre mélyebb megismerése. Felfedezni mindent, ami egy szakmában rejlik. Megtanulni, kutatni mindent, ami egy tantárgyban van. Jártassá válni a gyakorlatban és szellemi téren egyaránt. A legendák alapján Szent László nem volt magával soha elégedett, de dicsekvő sem. 
Mindnyájunk számára pedig a hitben lehet példakép. Hite nem volt magánügye, nem gondolta azt, hogy "én meg Isten mindent lerendezünk magunk otthon..." - ez ma egy gyakran hallott vélemény még a megkeresztelt emberektől is. A hit nem magánügy. Tettre szólít fel: úgy tenni, ahogyan hiszek. Úgy tenni mindent, a mosogatástól elkezdve a liturgiáig. Akkor van igazi hitem, ha az meg is látszik. Ha bajba kerül valaki mellettem, azt megsegítem habozás és megalkuvás nélkül. Ha feladatom többet kíván meg és nagyobb színvonalat, akkor küzdök azért, és lelkiismeretesen megteszem. Ha hitemmel ellentétes dolgot tapasztalok bárhol (még a templomban is), akkor merek szólni és kiállni hitem mellett - megfelelő stílusban.
Szent László lehet, és kell, hogy eszmény legyen ma is, 2015-ben, halála után 920 évvel. Ő nem követte a divatot, nem akart "másoknak megfelelni", vagy megalkuvó politikát folytatni. Tudta, mi az igazság, és azért harcolt. Harcolt népéért, hitéért, egyházáért. Ez vitte előre a hazát és nemzetet, a lelkeket. Nekünk, katolikusoknak főleg legyen példakép, hogy jótetteinket látva dicsőítsék mennyei Atyánkat!  (vö. Mt 5,16)
 
 
Forrás:
             Szent Kereszt Blog
 
Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás