Tiszta Forrás
2023. december 03.   
Névnap: Ferenc, Olívia

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

ANGELUS ~ ~ ♡ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen.

Jelen van

0 felhasználó
26 látogató

Látogatások

- ma: 98
- tegnap: 131
2015.08.24. 23:30 JóB
Hozzászólások: 3

Megtervezett káosz

Megtervezett káosz

„Jöjjön el a Te Országod,

legyen meg a Te akaratod:

amint a Mennyben,

úgy a Földön is!”

 

Naponta elimádkozzuk a Miatyánkot. Gépiesen elmondjuk, a tartalmára már nem is figyelünk, pedig az Úrtól tanult imádság ma aktuálisabb, mint bármikor.

 

 

A Föld agonizál. Az Isten által teremtett rendet felváltotta az ember teremtette globális, és totális káosz. Miként Jézus idejében, most is üldözik a keresztényeket. Jól szervezett, előre megtervezett, és sátánista eszközökkel végrehajtott akciókról van szó.

 

Európa a keresztény kultúrának köszönheti a puszta létét is. A valamikori barbár törzsek harcából soha nem jöhetett volna létre egy egységes identitással rendelkező földrész.

Nem régen ünnepeltük államalapító királyunkat, Szent Istvánt. Erős, jól szervezett államot hozott létre, melynek alapja a keresztény hit volt, tartópillérei pedig a rend, és az erkölcs. A folyamatos török, tatár támadásokkal fenyegetett Európa a magyar királyság emberfeletti küzdelmei nélkül már nem létezne. Amit egy Szűz Máriának felajánlott keresztény ország kemény harcok árán megakadályozott – nevezetesen Európa elfoglalását – azt most ismeretlen kezek igyekeznek megvalósítani.

Az EU alkotmányában Európa keresztény gyökereiről még csak említés sem történik. A „multikultúra” szlogenjével igyekeznek a még meglévő keresztény hagyományokat, értékeket devalválni. Sorra épülnek a különböző – az európai identitástól gyökeresen eltérő – vallási kultuszhelyek. Paradox módon a világméretű botrányt kiváltó „Mohamed-karikatúrák” készítői ezt a deklarált multikulturális elvet nemes egyszerűséggel szembeköpték.

Az un. „rendszerváltás” után (az 1980-as évek végén) elméletileg megteremtődött a lehetősége az önálló nemzetállamok létrejöttének. Megszűnt a Szovjetunió által megszállt közép-kelet európai országokban a rájuk kényszerített kommunizmus. A nép által megteremtett nemzeti értékek azonban nem a valódi tulajdonos – a nép – kezébe kerültek. Szemfényvesztő trükkökkel ismeretlenek,- többnyire külföldi oligarchák – kezébe került a nemzeti vagyon. Az ország dolgozói ismét bérmunkásokká váltak. Ez a folyamat gyorsan, és szinte észrevétlenül zajlott le.

Az ország a KGST-ből az EU-ba, a Varsói Szerződésből a NATO-ba került. A nemzeti hadsereg megszűnt, a magyar gyárak, üzemek felszámolásra kerültek (ld. cukorgyárak, stb.). A földre is szemet vetettek a külföldi spekulánsok. A gazdaságot működtető pénzügyi rendszer ingatag, botrányoktól hangos. A brókervilág szélhámosai gátlástalanul rabolják az egyéni, és a közvagyont. A multinacionális cégek számára az ember nem jelent semmit, csak a minél nagyobb profit a lényeges.

 

A nemzetmegtartó hitrendszer, az emberi erkölcsök és értékek támadások célpontjaivá váltak. A nemzetközi irányítású média egyes hazai bértollnokainak gyalázkodása mindennapos jelenség. A rend, a törvény, a jogrendszer relativizálódott. Az Isten által Mózesnek átadott Tízparancsolat már nem a jogrendszer alapja. Támadják a családot, a házasság intézményét. Ad abszurdum az embert már egy semlegesnemű lényként igyekeznek aposztrofálni a mass-média abnormális irányítói.

 

Új korszakot hirdetnek, immár teljesen nyíltan. Ez a globális világrend már száműzi Istent a köreiből. A hagyományos értékrenden alapuló emberi társadalmak szétzilálása, és teljes megszüntetése napirenden van.

 

Az „afrikai tavasz” a viszonylagos békében élő országokat (Egyiptom, Tunézia, Líbia, Algéria) káoszba taszította. A közel-keleti arab országokat (ld. Irak, Szíria) lángtenger borítja. A mesterségesen létrehozott sátánista szervezet, az un. „Iszlám Állam” (amelynek semmi köze nincs sem az iszlámhoz, sem az államisághoz) hajtja végre az előre eltervezett piszkos munkát. Keresztényeket mészárolnak, békésen élő embereket tesznek földönfutóvá.

 

Káosz uralkodik Afrikában, Ázsia jelentős részén. Az Európára zúdított menekültáradattal rövid időn belül itt is káosz lesz. Macedonia és Görögország már nem bír a számolatlanul érkező embertömeggel. Az eddig csak buszokkal szállított emberek számára már különvonatokat (!) bérelnek. 1956-ban, a magyar forradalom vérbefojtása után a menekülni kényszerülő honfitársaink csak az osztrák-magyar határ közelében lévő trauskircheni menekülttáborig jutottak el. Egyszerűen azért, mert sem pénzük, sem egyéb lehetőségük nem volt. A  mai invázió megszervezése hihetetlenül sok pénzbe kerül, amit valakik finanszíroznak. A sajtó azt skandálja, hogy a szerencsétlen menekültek eladják mindenüket, hogy eljussanak Európa határaihoz. Ki vesz ma házat (ha ugyan megvan még) egy háború súlytotta övezetben? Európa szisztematikus elfoglalásának vagyunk tanúi (érdekes módon egyetlen menekült sem akar Amerikába menni - vajon miért?).

A következmények katasztrofálisak: járványveszély, a gazdasasági, társadalmi élet összeomlása, a bűnözés ugrásszerű megnövekedése, ennek következtében a totális káosz kialakulása. A világot már nem a józanul gondolkodó emberek irányítják, hanem a keresztényellenes hatalom farizeusi gondolkodású képviselői.

 

Az Úr imáját szó szerint kell értelmeznünk. Nincs más alternatívája az emberiségnek, mint az Isten által alkotott rend érvényesülése:

„Jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod: amint a Mennyben, úgy a Földön is!”

Biztosak lehetünk abban, hogy a Teremtő Isten nem nézi tétlenül a Sátán tobzódását. Isten a világ teremtője, és mindenható Ura. Soha nem késő bűnbánatot tartani, és megtérni hozzá.

Jézus eljön ismét, mint Ítélő Bíró, és igazságot szolgáltat. Az istentelen, káoszteremtő emberek elnyerik méltó büntetésüket. Isten hűséges követői pedig, akik mindvégig kitartanak hitükben, az örök élet boldogságát kapják jutalmul.

 

A.D.2015.08.24.©JóB

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
#3    2015.09.01.   12:59:30   JóB
Helyszín:

Magyarország, Budapest, Keleti pályaudvar, 2015. augusztus.

A képen látható állapotok önmagukért beszélnek.

A pirossal jelölt „menekült” hölgy éppen a cipőjével vágja fejbe a magyar operatőrt (Budapesten, a Keleti pályaudvaron!)

Az operatőr kamerája rögzítette az esetet:

https://www.youtube.com/watch?v=D8XleiNIDQw

Mi lesz, ha az ellenőrizetlenül ránk szabadított tömeg fegyveresen kezd el garázdálkodni?
#2    2015.08.25.   19:29:45   JóB
Előzmény: #1
Kedves Pela!

Köszönet az alapos, és tanulságos kiegészítésért.

A legutolsó idézett cikkből /Európa csődje/ egy-két kiragadott mondat:

"Nem folytatom – a helyzet lassan kontrollálhatatlan lesz, mert nagyon úgy látszik, hogy Európa kapitulált. A jelenlegi állapotában képtelen gyors, hatékony és határozott lépéseket tenni azért, hogy elkerülje a káoszt. Nem működik az önvédelme, nem tudja megvédeni a határait – próbálná meg valaki áttörni az amerikai, az orosz vagy akár a kínai műszaki határzárat, az ott szolgálatot teljesítő hatóságok nagy valószínűséggel nem feltartott kézzel tűrnék, hogy átvonuljon rajtuk az áradat. Senki nem tudja, hol és milyen céllal szívódnak fel azok, akik eljutnak Nyugat-Európába – a dublini egyezményben bízni botorság, hiába osztják szét a tagállamok között a menekülteket, ők úgyis oda mennek, ahova akarnak.

Kanadának jó pár évbe és több tízmillió dollárjába került, míg a hozzájuk menekültként érkező magyar és cseh romáktól megtanulta: a kölcsönös bizalomra és jó szándékra épített, évtizedek óta jól működő menekültügyi rendszerükkel könnyen vissza lehet élni. Nyeltek egyet, és bezárták a kiskapukat. Most Európán lenne a sor: meg kell mutatni, hogy aki papír nélkül, hívatlanul érkezik, azt igen hamar hazaküldik."

Ez önmagáért beszél, nem szorul kommentárra.
#1    2015.08.25.   12:00:56   __
Nagyon jó helyzetelemzést adtál Józsi ezzel az írásoddal az aktuális és valóban előre megtervezett káoszról, köszönjük. Én még egy pár gondolatot szeretnék hozzáfűzni azoknak a kedves olvasóinknak, akiknek talán nincs idejük napi szinten követni az eseményeket:

Görögország a saját gazdasági válsága mellett már nem bír megbirkózni a ránehezedő migráns teherrel, amiben az EU nem sok segítséget ad neki:
http://www.origo.hu/nagyvilag/20150824-gorogorszag-tehetetlen-a-menekultekkel-szemben.html
Hála Istennek lemondott az ateista Ciprasz és csak remélni tudunk benne, hogy a 99 %-ban ortodox vallású és hitét mélyen élő görög nép - a külföldről ránehezedő nyomás ellenére is - nem egy ugyanilyet fog a helyére ültetni.

Macedónia szintén tehetetlenségében az elején még szigorúan lépett fel az emberáradat megfékezésében könnygáz bevetésével is - hála Istennek emberségesen a nőket és gyermekeket átengedte a határán – de miután áttörték a rendőrsorfalat is, nem tudott tovább ura lenni a helyzetnek:
http://www.origo.hu/nagyvilag/20150822-attortek-menekultek-gorog-macedon-hataron.html
Most ott tart: inkább vonatokat biztosít számukra, hogy minél hamarabb megszabaduljon tőlük és Szerbia, no meg utána Magyarország felé terelje a népvándorlást.

Szerbiának ugyancsak az az érdeke, hogy gyorsan engedje tovább az embereket a magyar határon a határőrség nélkül semmit nem érő kerítés felé. Ennek már tegnap reggelre be is érett a gyümölcse, mert a „Szerbián levonuló ár” hazánk déli határait ostromolja immáron:
http://index.hu/belfold/2015/08/25/ujabb_menekulthullam_ert_roszkere/

Közben az öreg kontinensen egyre szaporodnak pro- kontra a migránsok és az őket befogadni nem akaró őslakosok tüntetései:
http://www.origo.hu/nagyvilag/20150824-menekult-rendor-milano.html

Természetesen, ha a megszokott nyugodt életüket féltő kisvárosi lakosok demonstrálnak, azt már azonnal rasszista jelzővel illeti a liberális média:
http://www.hirmagazin.eu/hirek/kulfoldi-hirek/felgyujtottak-nemetorszagban-a-menedekkerok-egyik-szallasat

Hazánkban sem örülnek ám a befogadó állomásoknak a békés kisvárosok polgárai, természetesen féltik az otthonukat, a családjaikat, gyermekeiket és ők is demonstrálnak a rájuk kényszerített akarat ellen:
http://www.pecsistop.hu/regio/menekulttaborok-osszefogott-martonfa-es-sormas/1349042/

Csak reménykedhetünk benne, hogy a most meginduló embertömeget a lassan megérkező ősz és főként majd a tél egyelőre megfogja állítani, de mi lesz ha utána újra beköszönt a tavasz? Nem tehetünk egyebet, mint hogy még többet imádkozunk, még több áldozatot hozunk életünk napi kis felajánlásaiban ennek a sátáni tervnek az Isten által való meghiúsulásáért.

Végezetül álljon itt egy mai, friss nagyon tanulságos cikk Európa csődjéről:
http://mno.hu/vezercikk/europa-csodje-1301482