Tiszta Forrás
2022. december 08.   
Névnap: Mária, Emőke

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

ANGELUS ~ ~ ♡ ♡ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen. ○ ○ ○ Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk! ○ ○ ○ Éhínségtől, járványtól, tűzvésztől és háborútól ments meg, Uram, minket! ○ ○ ○

Jelen van

0 felhasználó
4 látogató

Látogatások

- ma: 68
- tegnap: 130
2017.02.22. 08:00 Kriszta
Hozzászólások: 2

Csak nem a misebor?

Csak nem a misebor?

Csak nem a misebor?

 

Most, hogy Beer Miklós váci püspök arra szólította fel a híveket és minden jó szándékú embert, vállaljanak részt a menekültek megsegítésében, fogadják őket koszttal-kvártéllyal (Magyar Kurír, február 16.), istenfélő ember elbizonytalanodik: tényleg így szól a keresztényi tanítás, erre figyelmeztet bennünket az evangélium? Már csak azért is, mert nem minden egyházi vezető látja így.

Kiss-Rigó László szeged–csanádi megyés püspök például nem tartja menekülteknek a jövevényeket: „Ez egy invázió. »Allah akbar« kiáltásokkal érkeznek, el akarják foglalni az országot.” A veszprémi érsek, Márfi Gyula meg azt mondja: „Attól még, hogy szeretjük a farkasokat, hiszen ők is Isten teremtményei, nem engedjük be őket a bárányok közé, még ha báránybőrben érkeznek is.”

Vajon olvasta-e püspök úr azt a hétfőn keltezett hírt, mely szerint egy palermói bíróság 18 évi börtönre ítélte azt a hat muzulmán bevándorlót, akik társaikkal két éve a nyílt tengerbe dobták tizenkét keresztény utastársukat, akik nem voltak hajlandók Allahhoz imádkozni?

Beer Miklós sajátos egyházi munkásságára tavaly figyeltem föl. A trianoni megemlékezés előtt arra utasította Mogyoród polgármesterét, hogy távolítsa el a helyi templom faláról a trianoni emléktáblát. Azt a márványlapot, amelynek felszentelésén mindhárom történelmi egyház képviselője megjelent. (Igaz, pár napra rá „finomított”: „Találjanak a jelenlegi támfalnál méltóbb helyet a táblának.”)

Most meg itt ez a menekültgyámolításra nógató propagandaszöveg…

Bárha csak a misebor beszélne a püspökből!

 

Forrás: 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
#2    2017.02.22.   20:55:11   JóB
Mióta megjelentek a schengeni határnál (így hazánk déli határánál is) a magukat igazolni nem tudó, okmányok nélküli, Ázsiából és Afrikából érkező emberek, szokatlan jelenségeknek lehetünk a tanúi.

• Az Európai Unió vezérkara kategorikusan kijelentette, hogy ezek az emberek menekültek. Hogy mire alapozták ezt a feltételezést, az máig rejtély maradt.

• A Schengeni Egyezmény pontosan szabályozza, ki minősül menekültnek és milyen eljárás keretén belül kell ezt megállapítani. Ennek a törvény erejű szabályozásnak az előírásait teljesen figyelmen kívül hagyva, törvényellenes cselekedetekre akarja kényszeríti az EU a schengeni országokat.

• Az egyház hivatalos álláspontja is megegyezik a fent leírt EU állásponttal. A migránsokra vonatkozó hatályos törvények betartása az ország, és Európa létérdeke. Az ezzel szembeni magatartás ellenkezik az ország alkotmányával, a nemzet, és Európa népeinek elemi érdekeivel.

• A krisztusi szeretet nem jelenti azt, hogy válogatás nélkül engedjünk be az országba más kultúrákból származó ismeretlen embereket, akiknek nem titkolt szándéka Európa iszlamizálása, az itt élők szolgasorba taszítása.

• Sajnálatos módon ezt az idegen bevándorlók irányába megmutatkozó befogadó készséget a határainkon kívülre kényszerített, nehéz sorsú magyar testvéreink nem tapasztalják meg ilyen intenzíven.

• Felmerül a kérdés, hogy az olajban gazdag muzulmán országok miért nem fogadják be saját testvéreiket. A demokrácia élharcosának számító, gazdag Amerika miért Európába irányítja ezeket a vándorló tömegeket.

Érdemes lenne visszapillantani hitvalló keresztény elődeinkre, akik vagyonuk, életük és vérük feláldozásával védték a kereszténységet, védték Európát a hódító muzulmán seregekkel szemben. Ezek a jeles államférfiak, pápák és püspökök, egyszerű katonák és papok a hit- és a hazaszeretet példaképei.
Módosítva: 2017.02.22.   21:02:22-kor JóB által
#1    2017.02.22.   18:19:53   __
Nagyon egyetértek a cikk írójával, engem is nagyon felháborított a váci püspök megnyilvánulása, amit a Kuríron olvastam. Viszont bizakodó vagyok, mert nagyon tisztelem a veszprémi érseket, és örülök, hogy nyíltan kimeri mondani a kereszténység védelmében a gondolatait amik nem éppen a liberális médiának, de megkockáztatom, hogy a liberális katolikus egyházi vezetőknek nem tetszik!!!