Tiszta Forrás
2020. szeptember 21.   
Névnap: Máté, Mirella

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Vörösmarty Mihály: Szózat ~ ~ ~ ~ Hazádnak rendületlenűl Légy híve, oh magyar; Bölcsőd az s majdan sírod is, mely ápol s eltakar. • • • A nagy világon e kivűl Nincsen számodra hely; Áldjon vagy verjen sors keze: Itt élned, halnod kell. • • • Ez a föld, melyen annyiszor Apáid vére folyt; Ez, melyhez minden szent nevet Egy ezredév csatolt. • • • Itt küzdtenek honért a hős Árpádnak hadai; Itt törtek össze rabigát Hunyadnak karjai. • • • Szabadság! Itten hordozák Véres zászlóidat S elhulltanak legjobbjaink A hosszu harc alatt. • • • És annyi balszerencse közt, Oly sok viszály után, Megfogyva bár, de törve nem, Él nemzet e hazán. • • • S népek hazája, nagy világ! Hozzád bátran kiált: „Egy ezredévi szenvedés Kér éltet vagy halált!” • • • Az nem lehet, hogy annyi szív Hiába onta vért, S keservben annyi hű kebel Szakadt meg a honért. • • • Az nem lehet, hogy ész, erő És oly szent akarat Hiába sorvadozzanak Egy átoksúly alatt. • • • Még jőni kell, még jőni fog Egy jobb kor, mely után Buzgó imádság epedez Százezrek ajakán. • • • Vagy jőni fog, ha jőni kell, A nagyszerű halál, Hol a temetkezés fölött Egy ország vérben áll. • • • S a sírt, hol nemzet sűlyed el, Népek veszik körűl, S az ember millióinak Szemében gyászköny űl. • • • Légy híve rendületlenűl Hazádnak, oh magyar; Ez éltetőd, s ha elbukál, Hantjával ez takar. • • • A nagy világon e kivűl Nincsen számodra hely; Áldjon vagy verjen sors keze: Itt élned, halnod kell. ~ ~ ~ ~

Jelen van

0 felhasználó
7 látogató

Látogatások

- ma: 3
- tegnap: 215
2017.02.22. 08:00 Kriszta
Hozzászólások: 2

Csak nem a misebor?

Csak nem a misebor?

Csak nem a misebor?

 

Most, hogy Beer Miklós váci püspök arra szólította fel a híveket és minden jó szándékú embert, vállaljanak részt a menekültek megsegítésében, fogadják őket koszttal-kvártéllyal (Magyar Kurír, február 16.), istenfélő ember elbizonytalanodik: tényleg így szól a keresztényi tanítás, erre figyelmeztet bennünket az evangélium? Már csak azért is, mert nem minden egyházi vezető látja így.

Kiss-Rigó László szeged–csanádi megyés püspök például nem tartja menekülteknek a jövevényeket: „Ez egy invázió. »Allah akbar« kiáltásokkal érkeznek, el akarják foglalni az országot.” A veszprémi érsek, Márfi Gyula meg azt mondja: „Attól még, hogy szeretjük a farkasokat, hiszen ők is Isten teremtményei, nem engedjük be őket a bárányok közé, még ha báránybőrben érkeznek is.”

Vajon olvasta-e püspök úr azt a hétfőn keltezett hírt, mely szerint egy palermói bíróság 18 évi börtönre ítélte azt a hat muzulmán bevándorlót, akik társaikkal két éve a nyílt tengerbe dobták tizenkét keresztény utastársukat, akik nem voltak hajlandók Allahhoz imádkozni?

Beer Miklós sajátos egyházi munkásságára tavaly figyeltem föl. A trianoni megemlékezés előtt arra utasította Mogyoród polgármesterét, hogy távolítsa el a helyi templom faláról a trianoni emléktáblát. Azt a márványlapot, amelynek felszentelésén mindhárom történelmi egyház képviselője megjelent. (Igaz, pár napra rá „finomított”: „Találjanak a jelenlegi támfalnál méltóbb helyet a táblának.”)

Most meg itt ez a menekültgyámolításra nógató propagandaszöveg…

Bárha csak a misebor beszélne a püspökből!

 

Forrás: 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
#2    2017.02.22.   20:55:11   JóB
Mióta megjelentek a schengeni határnál (így hazánk déli határánál is) a magukat igazolni nem tudó, okmányok nélküli, Ázsiából és Afrikából érkező emberek, szokatlan jelenségeknek lehetünk a tanúi.

• Az Európai Unió vezérkara kategorikusan kijelentette, hogy ezek az emberek menekültek. Hogy mire alapozták ezt a feltételezést, az máig rejtély maradt.

• A Schengeni Egyezmény pontosan szabályozza, ki minősül menekültnek és milyen eljárás keretén belül kell ezt megállapítani. Ennek a törvény erejű szabályozásnak az előírásait teljesen figyelmen kívül hagyva, törvényellenes cselekedetekre akarja kényszeríti az EU a schengeni országokat.

• Az egyház hivatalos álláspontja is megegyezik a fent leírt EU állásponttal. A migránsokra vonatkozó hatályos törvények betartása az ország, és Európa létérdeke. Az ezzel szembeni magatartás ellenkezik az ország alkotmányával, a nemzet, és Európa népeinek elemi érdekeivel.

• A krisztusi szeretet nem jelenti azt, hogy válogatás nélkül engedjünk be az országba más kultúrákból származó ismeretlen embereket, akiknek nem titkolt szándéka Európa iszlamizálása, az itt élők szolgasorba taszítása.

• Sajnálatos módon ezt az idegen bevándorlók irányába megmutatkozó befogadó készséget a határainkon kívülre kényszerített, nehéz sorsú magyar testvéreink nem tapasztalják meg ilyen intenzíven.

• Felmerül a kérdés, hogy az olajban gazdag muzulmán országok miért nem fogadják be saját testvéreiket. A demokrácia élharcosának számító, gazdag Amerika miért Európába irányítja ezeket a vándorló tömegeket.

Érdemes lenne visszapillantani hitvalló keresztény elődeinkre, akik vagyonuk, életük és vérük feláldozásával védték a kereszténységet, védték Európát a hódító muzulmán seregekkel szemben. Ezek a jeles államférfiak, pápák és püspökök, egyszerű katonák és papok a hit- és a hazaszeretet példaképei.
Módosítva: 2017.02.22.   21:02:22-kor JóB által
#1    2017.02.22.   18:19:53   __
Nagyon egyetértek a cikk írójával, engem is nagyon felháborított a váci püspök megnyilvánulása, amit a Kuríron olvastam. Viszont bizakodó vagyok, mert nagyon tisztelem a veszprémi érseket, és örülök, hogy nyíltan kimeri mondani a kereszténység védelmében a gondolatait amik nem éppen a liberális médiának, de megkockáztatom, hogy a liberális katolikus egyházi vezetőknek nem tetszik!!!