Tiszta Forrás
2022. november 30.   
Névnap: András, Andor

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

ANGELUS ~ ~ ♡ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen. ○ ○ ○ Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk! ○ ○ ○ Éhínségtől, járványtól, tűzvésztől és háborútól ments meg, Uram, minket! ○ ○ ○

Jelen van

0 felhasználó
24 látogató

Látogatások

- ma: 147
- tegnap: 239
2017.05.23. 00:00 Kriszta
Hozzászólások: 0

A legutolsó árulás ez, amely százmilliók életére tör

	 A legutolsó árulás ez, amely százmilliók életére tör

 

Egyetlen állam állt eddig a vártán, egyetlen kormány és annak feje vállalta az igazi és Istenért, a kereszténységért vívott harcot – a magyar.

 

 

 

Riadt, rettegő, félelmet sugárzó európai tekintetek – mindenütt az öreg földrészen. Mert jönnek megállíthatatlanul azok, akik jönnek. Kik ők és miért jönnek, arról a hivatalos európai politika hallgat, s a rettegő társadalmak jól tudják miért. Érezni kezdték már ezek a társadalmak, hogy nagy a baj, s az nem is magától való. A világot vezérlő hatalom tette ezt Európával. Készakarva… – feltételezhetően.
Egyetlen kormány érzi a veszélyt s védi a védhetőt, menti, amit még lehet menteni, de az az egy is külső és belső ellenségektől körülvéve teszi, amit tesz, mert a sátáni liberalizmus nem ismer Istent, hazát, nemzetet, nincs benne szeretet, csak parttalan és örök gyűlölködés, végtelen ostobaság, önzés, vakság és rosszindulat.

Európának immár vége, hiszen ami ma történik, az a történelem legsötétebb időszaka. Sötét, mert az uniós konzultációk, határozatok és cselekvések minden szegmensében ott rejtőzik a hazugság, az aljasság, a képmutatás. A legutolsó árulás ez, amely százmilliók életére tör, pénzért, zsaroltan – hiszen a lehallgatások terméke is lehet Európa német elárulása – vagy beteges szellemiségtől vezérelve. És a hazugságok áradata… ez jellemzi az Európai Unió vezetőit egy idegen és félelmetesen aljas cél érdekét elvtelenül és mindenben szolgálva.

Mondhatnánk, hogy ez csak az uniós vezetés bűne, hogy lám, majd csak felébrednek… de ne mondjuk! Mást kell mondanunk végre.
Az igazságot kell kimondania és az igazság szolgálatába kellene állnia minden egyes európai embernek.
Az igazságéba… de mi is az igazság? Mit is kellene szolgálni? Mi is az, ki is az, ami, vagy aki ma segíthet?
Isten!
Ő, akiről megfeledkeztünk, akit semmibe veszünk, s akihez a vérszomjas hódító hideg kését érezve a nyakunkon majd fohászkodunk…

Igen! Istent, a hitet felejtette el Európa, miközben hőbörög a keresztény kultúra megsemmisülése miatt.
Templomok gyúlnak lángra, papokat vernek meg, nőket és férfiakat erőszakolnak, lopnak, és vadállat módjára viselkednek. S ha tüntet ellenük a társadalom, akkor az uniós államok vezetői rendőrökkel veretik el őket. Saját európai polgáraikat, saját nemzetük fiait, lányait. Igen, Istent felejtjük ki ebből az egészből. Európa népei és társadalmai csak azt kapják, amit érdemelnek, mert e társadalmak sem a nemzetért és a hazájukért aggódnak, hanem a saját jólétükért és biztonságukért. Nem a leégett templom miatt háborodnak fel, hanem arra gondolnak látván a lángoló istenházát, hogy az ő lakásaik is leéghetnek, az ő életük is épp olyan veszélyben van, mint a papé, akit majdnem halálra vertek a betolakodók, a hódítók. Önös érdekek vezérlik ma is az embereket, mert az önös érdekek okán hagyták el a templomot, a hitet, Istent. Vakon hagyta tévútra vinni magát Európa minden népe, az élvezetek, a jólét és a szabadosság gyönyörűségének hódolva, s a nyugati klérus nagy része is elvilágiasodott. Megszűnt az alázat, az önzetlenség, a szeretet, s Isten törvényeit úgy szabdalják a mai világ erkölcstelenségére, ahogyan akarják. S ma jön a büntetés, amelyet nem Isten mér a népekre. Európa minden társadalma önmagának okozta mindazt, amit ma tapasztal. Az önzés azonban épp olyan maradandó, mint a bénaság. Hiszen mint már mondtam, nem nemzetért, Istenért, hazáért száll harcba Európa népe, hanem azért, hogy ne vesszen el a gazdagsága, a biztonsága, s a lehetőségei.

Egyetlen állam állt eddig a vártán, egyetlen kormány és annak feje vállalta az igazi és Istenért, a kereszténységért vívott harcot – a magyar. Ám, az a szomorú, hogy ezt a világos gondolkodású és igazi politikust ostobán szidják minden oldalról, ki-ki a liberális és szocialista hazugságok alapján, mások kapzsiságból, megint mások irigyek és önzők… Még ma is! Pedig a jövő világosan kirajzolódik előttünk: A halál! No, nem a mindnyájunkat előbb-utóbb utolérő biológiai óra lejárta fenyeget, hanem a hódítók célja, a kereszténység, a hajdan volt keresztény államok, a hajdan volt keresztény Európa és lakóinak megsemmisítése.

Csendben, karosszékből, internetes nyugalomban lehet ezt-azt mondani, véleményt nyilvánítani, hőbörögni. Lehet politikusként, politikai újságíróként trágárkodni, gyalázkodni… csak semmit nem ér. Egyetlen dolog érne valamit. Felismerni a hit jelentőségét és erejét! Felismerni Isten végtelen irgalmát és szeretetét, amely soha semmilyen körülmények között nem hagyta magára az embert, aki hitt! Vannak vértanúk, akiket lefejeztek, akik vállalták a hitet és meghaltak… a 21. században. Tehát nem középkori példaképeink vannak csupán, hanem ma szentté vált keresztények, akiknek az áldozata sem hiábavaló. Ám, ma már ott tart Európa, hogy nem ismeri fel a vértanúság jelentőségét, nem tudja mi az a példakép és fel sem éri ésszel, hogy mi is lehet az, amit áldozatvállalásnak nevezünk. S miért van ez? Mert ismeretlenné tették Keleten a kommunisták, Nyugaton a liberálisok Istent, a keresztény értékeket, az élet egészét biztosító erkölcsi értékrendet. Vakká tették Európát röpke 50 év alatt. S ez a vak Európa ma fehér botjával vagdalózik jobbra és balra, de egy irányba… a szakadék felé.
S alig van remény arra, hogy néhány kereszténységét foggal-körömmel védő országon kívül bármelyik nép megússza a végső pusztulást. Mert Európa vak, önző, hitetlen, „gazdag és erőtlen” – haláltusáját vívja… azt, amit maga választott…

Könyörülj rajtunk Uram!

 

Stoffán György

 

 

Fotó: Reuters

Forrás :  magyartudat.com

 

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás