Tiszta Forrás
2020. szeptember 18.   
Névnap: Diána, József

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

VIRGINIS MARIAE, PATRONAE HUNGARIAE, ORA PRO NOBIS! ~ ~ ♡ ~ ~ ANGELUS ~ ~ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen.

Jelen van

0 felhasználó
9 látogató

Látogatások

- ma: 95
- tegnap: 146
2014.12.24. 08:15 JóB
Hozzászólások: 0

Szenteste

Szenteste

Szenteste – Barsi Balázs  gondolatai

 

2Sám 7,1-5.8b-12.14a.16; Lk 1,67-79

 

„Te akarsz nekem házat építeni lakóhelyül?... Házad és királyságod örökre fennmarad

színem előtt, és trónod mindörökké szilárd marad.”

A mai nap még nem Karácsony, hanem az utolsó adventi nap: tele izgalommal,

felforrósodott várakozással, sokszor túlhajtott tevékenységgel. Mielőtt ma a reggeli

szentmise, az utolsó adventi szentmise szentírási üzenetén elmélkednénk, készüljünk fel az

esetleges ördögi támadásokra, mert Jézus születésének ünnepe nem egyszerűen emléknap,

hanem új születés, és ilyenkor az alvilág azokra támad, akikben lakást szeretne venni a

megtestesült Ige.

Ne engedjük fellángolni a poklot csípős szavakban, szeretetlen vitatkozásokban, most,

amikor a Szentlélek Isten fel akarja ragyogtatni bennünk a megtestesült Igét, azt a

misztériumot, hogy testvérünkké lett az Atya Fia, hogy mi az ő testvérei lehessünk.

Szeretnénk jók lenni, de legyünk alázatosak is: nem szeretünk mi még úgy, ahogyan ma

szeretnénk, nem vagyunk még olyan szentek, amilyeneknek ma látszunk és amire ma

indíttatást kapunk. Az alázatosság, az egymás előtt való megalázkodás oltja ki a pokoli

lángokat.

Jó adni! Csodálatos ajándékozni! Ha ma nem ajándékozod meg szeretteidet, akkor nem is

szereted őket. Urunk mondja, jobb adni, mint kapni. Ne kapni akarj, hanem adni –

ingyenesen... S ha nem kapsz viszonzást, azt az űrt fogod hordozni, amely Jézus szívének a

titka az első perctől kezdve az utolsó dobbanásáig. Ő hálátlanságunk ellenére is tovább

szeretett bennünket!

Mindazonáltal ha Istennek szeretnél adni valamit, mint Dávid, aki templomépítésre

gondolt, ne feledd, ő nem hagyja, hogy bárki is felülmúlja nagylelkűségben. Ha magadat

ajándékozod neki a most következő éjszakán mintegy nászajándékul, ő végtelenül többet fog

neked adni: örökkévaló önmagát most a szentáldozásban és egykor az örök Karácsonyban.

 

Forrás:  PPEK / Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: Magasság és mélység – Szent idők 45

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás