Tiszta Forrás
2022. december 08.   
Névnap: Mária, Emőke

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

ANGELUS ~ ~ ♡ ♡ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen. ○ ○ ○ Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk! ○ ○ ○ Éhínségtől, járványtól, tűzvésztől és háborútól ments meg, Uram, minket! ○ ○ ○

Jelen van

0 felhasználó
12 látogató

Látogatások

- ma: 79
- tegnap: 130
2014.12.30. 00:00 __
Hozzászólások: 0

Majnek Antal püspök körlevele

 Majnek Antal püspök körlevele
2014. december 29.

Majnek Antal munkácsi püspök karácsony ünnepe alkalmából körlevelet intézett egyházmegyéje híveihez. A levelet az alábbiakban közöljük.

 

Kedves Testvérek!

Az emberiség története Káin óta tele van veszekedéssel, háborúsággal. Rengeteg feszültség tapasztalható még a békésnek látszó országokban és népek között, de még egy családon belül is. Mi ezeknek az oka?

Az ember a szívében veszítette el a békét. Hogyan kaphatná vissza? Mivel Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette őt, először ki kell békülnie Teremtőjével és felebarátaival. Az ember próbálkozásai történelme során ritkán és gyöngén sikerültek, ezért ősidők óta vágyik egy olyan királyra (vezetőre), aki békét teremt. A zsidó próféták erről az érkező Messiásról beszélnek jövendöléseikben; mindannyian elmondanak róla egy-egy dolgot, s így egyre jobban kirajzolódik a várva várt Király arca, mint ahogy a mozaik kockáiból lassan összeáll a teljes kép. Izajás próféta így ír róla jövendöléseiben: „Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az ő vállára kerül az uralom. Így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége!”

Az idők beteljesedésekor valóban megszületett, a földre érkezett Júdeában az Isten Fia. Az angyalok éneke hangzik a betlehemi istálló fölött: „Dicsőség a magasságban Istennek, békesség a földön a jószándékú embereknek!” Valóban megtapasztalhatta azóta minden hívő, hogy Jézus a Krisztus, aki képes kiengesztelni minket Istennel és egymással. Hogy ez megvalósuljon, annak viszont van egy feltétele: bűnbánatot kell tartanunk. Nemcsak Istentől, de az emberektől is bocsánatot kell kérnünk, ha ez szükséges: „Amikor fölajánlod adományodat az oltáron, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott az adományodat az oltár előtt, és először menj, békülj ki testvéreddel, s csak akkor menj és ajánld fel adományodat” (Mt 5,23-24).

Kedves Testvérek! Valljuk be, hogy minden ember célja, legfőbb vágya: boldogan és békében élni. Azok, akik Isten segítségével már eljutottak ide, őrizzék ezt a lelki kincset az Úr Jézus által megadott úton-módon: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl a keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét énértem, megtalálja azt” (Mt 16,24-25).

A békességre eljutó jószándékú embereknek ezután már feladatuk, hogy továbbadják a békességet. Ezt gyakorolta Jézus is a köszöntésével („Shalom!”, vagyis „Békesség nektek!”). Ezt kell nekünk is gyakorolnunk: békességet építeni, Isten áldását kérni (áldás, békesség).

Ne felejtsük el, hogy mi rontja el a békénket. Jakab apostol azt írja, hogy a bennünk viaskodó bűnös vágyak miatt kezdődik a veszekedés, verekedés (vö. Jak 4,1-2). Ne keressük a hibát másokban, inkább először magunkban. Fedezzük fel tehát mindazokat a negatív vágyakat, indulatokat, haragvásokat, gyűlölködéseket, melyeket meg kell tagadnunk, és amelyektől meg kell szabadulnunk. Jézus segít ebben. Az Atyához szóló legfőbb imánkat (Miatyánk) is csak így tudjuk őszintén mondani, ha még az ellenünk vétkezőnek is megbocsátunk.

A Megváltó Jézus most is, karácsony után is folytonosan meg akar születni a szívünkben, hogy felismerhessük bűneinket és megszabadulhassunk tőlük, kiengesztelődjünk Istennel és embertársainkkal; hogy a bennünk növekvő szeretet legyőzhesse a bennünk lappangó gyűlöletet, s így megszülessen bennünk és egyre több embertársunkban a béke. A béke, mely így kicsiben, bennünk kezdődik, s utána terjedhet ki az egész országra, az egész világra. Ha viszont bennünk nem születik meg, az országban, a világban sem tud megvalósulni. Kérjük tehát a megszülető Béke Fejedelmét: „Uram, adj nekünk békét, add nekünk a Te békédet!”

Majnek Antal munkácsi római katolikus megyéspüspök

Forrás: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Híreink „Magyar Kurír” forrásmegjelöléssel szabadon felhasználhatók.

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás