Tiszta Forrás
2020. március 30.   
Névnap: Zalán

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

OLVASMÁNY: 2020-03-30 ~ ~ ~ ~ Lakott Babilonban egy férfi, akit Joakimnak hívtak. ~ ~ Helkijának Zsuzsanna nevű leányát vette feleségül, aki igen szép és istenfélő volt, mert szülei, akik igazak voltak, leányukat Mózes törvénye szerint nevelték. ~ ~ Joakim igen gazdag volt; a háza szomszédságában gyümölcsös kertje is volt, és nála jöttek össze a zsidók, mert mindnyájuknál tekintélyesebb volt. ~ ~ Abban az esztendőben két olyan vént tettek a népből bíróvá, akikre ráillett az Úr mondása: a vénektől indult ki a gonoszság Babilonból, a bíráktól, akik a népet kormányozni látszottak. ~ ~ Ezek Joakim házába mentek, és odajárultak mindazok, akiknek pörös ügyük volt. ~ ~ Mikor aztán déltájban a nép hazatért, Zsuzsanna bement sétálni férjének gyümölcsöskertjébe. ~ ~ A vének naponként látták őt, amint bement és sétált, és kívánságra gerjedtek iránta; értelmüket elfordították és szemüket lesütötték, hogy ne lássák az eget és meg ne emlékezzenek az igazságos ítéletekről. ~ ~ Történt pedig egyszer, miközben ők az alkalmas napot várták, hogy ő megint lement, éppúgy, mint azelőtt, csupán két szolgálóleányával, és fürödni akart a gyümölcsös kertben, mert hőség volt. ~ ~ Nem volt ott senki sem, csak a két vén, akik elrejtőzve lesték őt. ~ ~ Azt mondta tehát szolgálóinak: ˝Hozzatok nekem olajat és kenőcsöket, és zárjátok be a gyümölcsöskert ajtóit, hogy megfürödhessem.˝ ~ ~ Amikor a szolgálók kimentek, a két vén felkelt, odafutott és így szólt: ˝Íme, a gyümölcsöskert ajtajai be vannak zárva, senki sem lát minket, mi pedig kívánunk téged. Engedj tehát nekünk és feküdj le velünk. Ha azonban nem akarod ezt, tanúskodni fogunk ellened, hogy egy ifjú volt veled, azért küldted el magadtól a szolgálókat.˝ ~ ~ Zsuzsanna ekkor felsóhajtott, és azt mondta: ˝Szorongatás vesz körül mindenfelől, mert ha ezt megteszem, a halálomat jelenti, ha pedig nem teszem meg, nem menekülök meg a kezetekből. De jobb nekem a ti kezetekbe esnem, anélkül, hogy valamit elkövetnék, mintsem vétkeznem az Úr színe előtt.˝ ~ ~ Erre Zsuzsanna hangosan kiáltozni kezdett, mire a vének is kiáltozni kezdtek ellene, sőt az egyik odafutott a gyümölcsöskert ajtajához és kinyitotta. ~ ~ Amikor a ház szolgái meghallották a kiáltozást a gyümölcsöskertben, berohantak a hátsó ajtón, hogy megnézzék, mi az. ~ ~ Miután a vének elmondták, a szolgák igen elszégyellték magukat, mert sohasem mondott még valaki ilyesmit Zsuzsannáról. ~ ~ Mikor aztán másnap a nép elment Joakimhoz, a férjéhez, odament a két vén is, telve gonosz szándékkal Zsuzsanna ellen, hogy kivégeztessék őt. ~ ~ Azt mondták a nép előtt: ˝Küldjetek el Zsuzsannáért, Helkija leányáért, Joakim feleségéért.˝ ~ ~ Erre rögtön érte küldtek, ő pedig eljött szüleivel, fiaival és egész rokonságával együtt. ~ ~ Sírtak tehát az övéi és mindnyájan, akik ismerték őt. ~ ~ Aztán felkelt a két vén a nép között, és rátette kezét az asszony fejére. ~ ~ Erre az sírva az égre tekintett, mert szíve bizalommal volt az Úr iránt. ~ ~ A vének ezt mondták: ˝Mialatt mi egyedül sétáltunk a gyümölcsöskertben, ő bejött két szolgálóleánnyal, bezárta a gyümölcsöskert ajtóit, és elküldte magától a szolgálókat. Ekkor odament hozzá egy ifjú, aki el volt rejtőzve, és lefeküdt vele. Erre mi, akik a gyümölcsöskert szegletében voltunk, látva a gonoszságot, odarohantunk hozzájuk, és láttuk, amint együtt feküdtek. Azt ugyan nem tudtuk elfogni, mert erősebb volt mint mi, és kinyitotta az ajtót és elfutott; de őt megfogtuk. Meg is kérdeztük, hogy ki volt az az ifjú, de nem akarta nekünk megmondani. Ennek a dolognak tanúi vagyunk.˝ ~ ~ Hitt nekik a sokaság, mint a nép véneinek és bíráinak, és halálra ítélték Zsuzsannát. ~ ~ Ekkor Zsuzsanna hangosan felkiáltva így szólt:˝Örök Isten, aki látod, ami titokban történik, és tudsz mindent, mielőtt megtörténne, te tudod, hogy hamis tanúságot tettek ellenem. Íme, meg kell halnom, noha semmit sem követtem el mindabból, amit ezek gonoszul rámfogtak.˝ ~ ~ Az Úr meghallgatta a szavát. ~ ~ Amikor ugyanis kivégzésre vitték, az Úr fölkeltette egy fiatalember szent lelkét, akinek a neve Dániel volt. ~ ~ Ez hangosan így kiáltott: ˝Én mentes vagyok ennek a vérétől.˝ ~ ~ Feléje fordult erre az egész nép, és így szólt: ˝Mi az, amit mondasz?˝ ~ ~ Ekkor ő megállt közöttük és azt mondta: ˝Izrael fiai, ti ilyen oktalanul, anélkül, hogy vizsgálatot tartanátok és az igazságot megállapítanátok, elítélitek Izraelnek egyik leányát? Térjetek vissza az ítélet helyére, mert hamis tanúságot mondtak ellene!˝ ~ ~ Erre a nép sietve visszatért, a vének pedig kérték: ˝Gyere, ülj közénk és oktass minket, mert Isten megadta neked az időskor dicsőségét.˝ ~ ~ Dániel azonban azt mondta nekik: ˝Válasszátok el őket egymástól jó messzire, hadd ítéljek felettük.˝ ~ ~ Mikor elválasztották őket egymástól, odahívta közülük az egyiket és azt mondta neki: ˝Te megátalkodott vén gonosztevő! Most jött el azoknak a bűneidnek a büntetése, amiket a múltban elkövettél, amikor igazságtalan ítéleteket hoztál, elnyomtad az ártatlanokat és szabadon eresztetted a bűnösöket, noha az Úr azt mondta: ˝Az ártatlant és az igazat meg ne öld!˝ Nos tehát, ha láttad őt, mondd meg, milyen fa alatt láttad őket egymással beszélgetni?˝ ~ ~ Ő azt felelte: ˝Mézgafa alatt.˝ ~ ~ Dániel pedig azt mondta: ˝Lám, saját fejed ellen követted el a hazugságot, mert íme, Isten angyala az ő parancsára kettéhasít téged!˝ ~ ~ Aztán félreállította őt, és odahozatta a másikat és megkérdezte tőle: ˝Te Kánaánnak és nem Júdának ivadéka! A szépség elvette eszedet, és a vágy megrontotta szívedet. Így cselekedtetek Izrael leányaival, azok pedig félve szóba álltak veletek. Júda leánya azonban nem engedett gonoszságtoknak. Nos tehát, mondd meg nekem, milyen fa alatt kaptad rajta őket, amikor egymással beszélgettek?˝ Az ezt válaszolta: ˝Tölgyfa alatt.˝ ~ ~ Dániel erre azt mondta neki: ˝Valóban te is a saját fejedre hazudtál; itt van kardjával az Úr angyala, hogy kettévágjon téged és megöljön titeket!˝ ~ ~ Ekkor az egész gyülekezet nagy hangon felkiáltott. ~ ~ Áldották Istent, aki megmenti a benne bízókat. ~ ~ Aztán rárontottak a két vénre -- mert Dániel a saját szájukból rájuk bizonyította, hogy hamis tanúságot mondtak --, és úgy cselekedtek velük, ahogy ők cselekedtek gonoszságukban felebarátjuk ellen, Mózes törvénye szerint járva el: megölték őket, s az ártatlan vér megszabadult azon a napon. /Dán 13,1-9.15-17.19-30.33-62/ ~~~~ Ez az Isten igéje.

Jelen van

0 felhasználó
21 látogató

Látogatások

- ma: 51
- tegnap: 234
2018.01.01. 00:00 Pela
Hozzászólások: 0

Mi történt a magyar Egyházban 2017-ben?

Mi történt a magyar Egyházban 2017-ben?

 

 

 

Egy eseményekben gazdag év híreiből válogattunk olvasóinknak.

 

 

 

Elhunyt Olofsson Placid

Életének 101., papságának 78. évében, január 15-én, vasárnap este visszaadta lelkét Teremtőjének Olofsson Placid atya, bencés szerzetes. Több százan vettek búcsút Placid atyától, és rótták le kegyeletüket a koporsójánál január 26-án a budai ciszterci Szent Imre-templomban. A gyászszertartásra február 3-án Pannonhalmán került sor. A szertartás végén a Salve Regina elhangzása után a közösség végső búcsút vett a rendtárstól, és csendben, imádkozva kísérte utolsó útjára Placid atyát a Boldogasszony-kápolnához, a bencések nyughelyére.

Szalézi Szent Ferenc-sajtóösztöndíj 2017

Szalézi Szent Ferenc, az újságírók védőszentje ünnepéhez kapcsolódva január 19-én Veres András ünnepi szentmisét mutatott be a médiában dolgozókért a budapesti Egyetemi templomban. A püspöki konferencia jelölései alapján a püspökök testülete ebben az évben Prontvai Verának, a Mária Rádió munkatársának adományozta a Szalézi Szent Ferenc-sajtóösztöndíjat. A díjazott eddigi munkásságával tanúságot tett a keresztény értékrend követéséről és azt szakmailag igényesen képviseli a hazai tömegtájékoztatásban.

Veronai tragédia – Erdő Péter és Veres András imádságra hívott a nemzeti gyásznapon

Tizenhatan meghaltak egy magyar diákokat szállító busz olaszországi balesetében, amely január 21-én, szombatra virradó éjjel történt Verona közelében. A tragédia kapcsán Erdő Péter bíboros, prímás és Veres András győri püspök, az MKPK elnöke imádságra hívott január 23-án, a nemzeti gyásznapon.

A Szent László-év megnyitása

Február 17-én, a Szent László-emlékév megnyitása alkalmából Veres András megyéspüspök, az MKPK elnöke szentmisét mutatott be a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A Szent László-évet 2016 végén hirdette meg a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága a lovagkirály trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából.

Nyolcvanöt romapasztorációs munkatárs kapott oklevelet Esztergomban

Március 19-én, vasárnap délután Esztergomban, a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert-főszékesegyházban hálaadó szentmisét celebrált Erdő Péter bíboros, prímás, majd ezt követően a Szent Adalbert Központban átadta a „Roma lelkipásztori munkatárs segítő képzés” végzős hallgatói részére a tanúsítványokat.

Új megyéspüspök a Kaposvári Egyházmegye élén

Március 25-én Ferenc pápa Varga Lászlót, a Kaposvári Egyházmegye általános helynökét kaposvári megyéspüspökké nevezte ki. Szentelésére és beiktatására május 13-án, szombaton került sor a kaposvári székesegyházban.

Pro Ecclesia Hungariae díjban részesült Csókay Károly SJ

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Ecclesia Hungariae díjat adományozott Csókay Károly jezsuita atyának. A kitüntetést március 30-án adták át Budapesten. A díjjal a püspöki konferencia elismerését fejezte ki azért a szolgálatért, amelyet élete folyamán Csókay Károly jezsuita atya a Katolikus Egyházért végzett.

Átadták a Görögkatolikus Metropólia új hivatalát

Április 29-én átadták és megáldották a Görögkatolikus Metropólia és a Hajdúdorogi Főegyházmegye székházát Debrecenben.

Szent László-ünnep Nagyváradon

Szent László-búcsút tartottak a partiumi Nagyváradon a Szent László-évben. Győrből 450 év után hozták el a szent király fejereklyéjét a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye zarándoknapjára. Május 14-én Erdő Péter bíboros mutatta be a búcsú szentmiséjét a székesegyházban.

Papszentelések hazánkban

Június hagyományosan a papszentelések hónapja volt. Az év folyamán húsz újmisés pappal gazdagodott a Magyar Katolikus Egyház.

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus meghirdetése

A – 2020-ban Budapesten megrendezendő – Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus elnöksége és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia május 20-án körlevelet adott ki, melyet június 18-án, úrnapján minden vasárnapi szentmisén felolvastak templomainkban.

Imára, megbocsátásra és összefogásra hívott Veres András püspök Csíksomlyón

Az idei csíksomlyói búcsúi szentmisét június 3-án mutatták be. A főcelebráns Miguel Maury Buendía, a Vatikán bukaresti nagykövete, Románia apostoli nunciusa volt, a szentbeszédet Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mondta.

Új megyéspüspök a Szombathelyi Egyházmegye élén

Ferenc pápa június 18-án Székely Jánost, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökét a Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspökévé nevezte ki, áthelyezve őt Febiana címzetes püspöki székéből és segédpüspöki hivatalából. A beiktatási szertartásra július 8-án szombaton délelőtt került sor a szombathelyi székesegyházban.

Szent Lászlóra emlékeztek a szabolcsi nemzeti zsinat helyszínén

Több ezer zarándok vett részt a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Szent László-évben rendezett központi ünnepségén Szabolcs községben, az I. László király által 1092-ben összehívott nemzeti zsinat helyszínén június 24-én. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Erdő Péter bíboros, prímás volt.

Győrött tartották a Katolikus Társadalmi Napokat (KATTÁRS)

Június 25-én vette kezdetét az idei Katolikus Társadalmi Napok (KATTÁRS) a győri Dunakapu téren. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) által szervezett rendezvény ez évi mottója: „A családban megélt szeretet öröme az Egyháznak is öröme” (Amoris laetitia); a KATTÁRS idei központi gondolata a család témája volt. A Szent László-évet is ünneplő rendezvény programját kerekasztal-beszélgetések, előadások, koncertek, játékok és konferenciák alkották, sport, ifjúsági, gyerek- és interaktív programokkal kiegészítve.

Szent Lászlót ünnepelték Győrben

Győrben, a Dunakapu téren búcsús zarándokok sokasága jelenlétében ünnepelték Szent Lászlót  liturgikus emléknapján, június 27-én. A szentmisét Erdő Péter bíboros, prímás mutatta be. A Szent László-hermával haladó körmenet a Dunakapu tértől a Káptalandombig átfogta az egész belvárost.

Szent László katonai zarándoklatot rendeztek Somogyvárra

Június 27-én katonai zarándoklatot rendeztek a somogyvári nemzeti emlékhelyen. A mise főcelebránsa Bíró László tábori püspök volt, a prédikációt Varga László kaposvári püspök mondta.

Hálaadó szentmisét mutattak be Ferenc pápáért Budapesten

Ferenc pápa megválasztásának negyedik évfordulója alkalmából Szent Péter és Pál apostolok főünnepén, június 29-én hálaadó szentmisét mutatott be Alberto Bottari de Castello érsek, apostoli nuncius a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival a budapesti Szent István-bazilikában.

Elhunyt Szendi József nyugalmazott veszprémi érsek

Szendi József nyugalmazott veszprémi érsek július 23-án a veszprémi kórházban, életének 96. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Július 31-én engesztelő szentmisét mutattak be az elhunyt lelki üdvéért a Szent Mihály-bazilikában, majd örök nyugalomra helyezték a székesegyház altemplomában.

Pro Ecclesia Hungariae díjat kapott Dobai Sándor

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Ecclesia Hungariae díjat adományozott Dobai Sándor atyának. A kitüntetést a testület nevében Somorjai Ádám OSB adta át július 23-án Kónyban. A díjjal a püspöki konferencia elismerését fejezi ki azért a szolgálatért, amelyet élete folyamán Dobai Sándor atya a Katolikus Egyházért végzett.

Országos gyűjtés az üldözött közel-keleti keresztények megsegítésére

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ismerve sok keresztény közösség helyzetét, júniusi ülésén úgy döntött, hogy az üldözött közel-keleti keresztények megsegítésére online adománygyűjtést hirdet. Veres András, az MKPK elnöke december hónap közepén elmondta, megközelítőleg kilencvenmillió forint gyűlt össze.

Megtérésre és megújulásra hívott Veres András Budapesten államalapító szent királyunk ünnepén

Erdő Péter bíboros, prímás mutatott be szentmisét augusztus 20-án, államalapító Szent István királyunk ünnepén Budapesten, a Szent István-bazilika előtti zsúfolásig megtelt téren. A szentmise szónoka Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt.

Szent István Rend díjban részesült Erdő Péter bíboros

Áder János köztársasági elnök Erdő Péter bíboros-prímásnak és Vásáry Tamás zongoraművésznek adta át a Szent István Rend díjat augusztus 20-án Budapesten, a Sándor-palotában.

Pro Cultura Christiana díjban részesült Szekeres Erzsébet

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Cultura Christiana díjat adományozott Szekeres Erzsébet képzőművésznek. A kitüntetést a testület nevében Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke adta át Vácott szeptember 5-én, a testület őszi ülésének első napján. A díjjal a püspöki konferencia elismerését fejezi ki azért a szolgálatért, amelyet munkásága folyamán Szekeres Erzsébet a keresztény kultúra továbbadásáért végzett.

Pro Ecclesia Hungariae díjat kapott Jaschkó Balázs SJ

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Ecclesia Hungariae díjat adományozott Jaschkó Balázs jezsuita atyának. A kitüntetést a testület nevében Miklósházy Attila SJ, a külföldön élő magyarok nyugalmazott püspöke adta át a kanadai Pickeringben. A díjjal a püspöki konferencia elismerését fejezi ki azért a szolgálatért, amelyet élete folyamán Jaschkó Balázs atya a Katolikus Egyházért végzett.

Húszéves jubileumát ünnepelte a Katolikus Pedagógiai Intézet

Létrejöttének huszadik évfordulóját ünnepelte a Katolikus Pedagógiai Intézet (KaPI). Ebből az alkalomból október 6-án, a Szent István-bazilikában mutattak be hálaadó szentmisét, délután gálaműsorra került sor a Nemzeti Színházban.

A fatimai jelenések 100. évfordulójának ünnepe október 13-án

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia október 13-án, pénteken – az utolsó jelenés évfordulóján – országos zarándoklatot szervezett a soroksári Fatimai Szűzanya tiszteletére épült Szent István király-plébániatemplomhoz. A templom előtti téren tartott szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros volt. Az ünnep másnapján, október 14-én, a Mária-jelenések évfordulójának alkalmából rendezett konferencián vehettek részt az érdeklődők. 

Katolikus Kulturális Hetek rendezvénysorozat

Október 1. és 31. között került megrendezésre a Katolikus Kulturális Hetek rendezvénysorozat. A rendezvénnyel, amelynek idei mottója: „Szent László nyomában”, a püspöki konferencia a lovagkirályra fordította a figyelmet. Ehhez kapcsolódóan az egyházmegyék szervezésében sokféle eseménybe kapcsolódhatnak be az érdeklődők.

Boldoggá avatják Brenner Jánost

Ferenc pápa november 8-án kihallgatáson fogadta Angelo Amato bíborost, a Szentek Ügyeinek Kongregációja prefektusát, akit meghatalmazott nyolc dekrétum közzétételére, melyekben két vértanúság, valamint hat Isten szolgája hősies erényeinek elismerése szerepel. A két vértanú közül az egyik a magyar Brenner János rábakethelyi káplán (született 1931. december 27-én), aki a hit védelmében, az Oltáriszentséget védelmezve halt meg 1957. december 15-én. Boldoggá avatására 2018. május 1-jén kerül sor Szombathelyen.

Szinódusi kérdőív a fiatalokhoz

Fiatalok, hit, hivatástisztázás – ez a három kulcsszó áll a 2018 őszén esedékes püspöki szinódus munkájának középpontjában. A szinódusra való felkészülés hazai előkészületek egyik fontos lépéseként a http://szia.katolikus.hu oldalról november eleje óta már magyarul is elérhető a Vatikán által közreadott átfogó ifjúsági felmérés kérdőíve. A 16–29 éves fiatalok válaszait 2018. január 15-ig várják a szervezők.

Kisfalusi M. Klavéria kapta a Szent Erzsébet rózsája díjat

Tizennyolcadik alkalommal adta át a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Szent Erzsébet rózsája díjat. A kitüntetésre javasoltak közül ebben az évben Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök ajánlása alapján a testület tagjai Kisfalusi M. Klavériát választották ki. A díjat Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke adta át november 17-én, pénteken Budapesten, a Szent Margit Gimnázium dísztermében.

Elhunyt Konkoly István nyugalmazott szombathelyi megyéspüspök

A Szombathelyi Egyházmegye szomorú szívvel, de a feltámadásba vetett hittel közölte, hogy Konkoly István nyugalmazott szombathelyi megyéspüspök szentségekkel megerősítve 2017. november 20-án délután hazatért az atyai házba. Konkoly István lelki üdvéért az engesztelő koncelebrációs gyászmisét november 29-én, szerdán mutatták be a szombathelyi székesegyházban. Holttestét a gyászmise után a székesegyházi kriptában helyezték örök nyugalomra.

Magyar főpásztorok ad limina látogatása Rómában

A magyar főpásztorok november 20. és 24. között ad limina látogatásra érkeztek Rómába. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) tagjai november 20-án  kétórás beszélgetésen vettek részt a Szentatyával.

Közösen támogatják Közép-Kelet-Európa püspöki konferenciái a Libanoni Karitászt

A cseh, horvát, lengyel, szlovák és magyar püspöki konferenciák képviselői december 4-én, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) székházában tartott sajtótájékoztatón bejelentették, hogy közösen kívánják támogatni a Libanoni Karitász áldozatkész munkáját. A tájékoztató végén a püspöki konferenciák képviselői aláírták és átadták azt a dokumentumot, amely szerint összesen négyszázötvenezer euró értékben támogatják a Libanoni Karitászt.

Állami kitüntetésben részesült Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius

A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést adományozta Áder János köztársasági elnök Alberto Bottari de Castello apostoli nunciusnak Magyarországon végzett diplomáciai missziója elismeréseként. A kitüntetést Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes adta át december 4-én, hétfőn az Országházban. A Szentszék nagykövete 2011-ben megkezdett diplomáciai szolgálatának befejeztével december hónapban elhagyta budapesti állomáshelyét.

Hálaadással zárult a Szent László-év

Erdő Péter bíboros, prímás mutatott be hálaadó szentmisét a Szent László-év zárása alkalmából a budapesti Szent István-bazilikában december 10-én.

Lezárult a Brenner János-emlékév

Vesperással és ünnepi szentmisével ért véget december 15–16-án a Brenner János-emlékév a Szombathelyi Egyházmegyében. Az emlékévet Császár István egyházmegyei kormányzó december 17-én, a szombathelyi Szent Kvirin-templomban nyitotta meg. Az ünnep és készület azonban folytatódik: jövőre május 1-jén Szombathelyen boldoggá avatják a hatvan évvel ezelőtt vértanú halált halt lelkipásztort.

Fotó: Lambert Attila, Merényi Zita, MTI, egyházmegyei sajtószolgálatok

Magyar Kurír

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás