Tiszta Forrás
2023. december 03.   
Névnap: Ferenc, Olívia

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

ZSOLTÁR 79 ~ ~ ~ ~ Figyelj ránk, Izrael pásztora, aki Józsefet nyájként vezérled! ~ ~ Aki a kerubok felett trónolsz, ragyogj fel Efraim, Benjamin és Manassze előtt! ~ ~ Ébreszd fel hatalmadat és jöjj, szabadíts meg minket! ~ ~ Isten, állíts helyre minket, ragyogtasd fel arcodat és szabadok leszünk! ~ ~ Uram, seregek Istene, meddig haragszol még néped könyörgése ellenére? ~ ~ Könnyek kenyerével etetsz minket és bőséggel adod nekünk italul a könnyet. ~ ~ Civódás tárgyává tettél szomszédaink előtt, s ellenségeink gúnyolnak minket. ~ ~ Seregek Istene, állíts helyre minket, ragyogtasd fel arcodat és szabadok leszünk! ~ ~ Egyiptomból hoztad ki e szőlőtőt, nemzeteket űztél el és elültetted őt. ~ ~ Utat egyengettél előtte, elültetted gyökereit, s betöltötte a földet. ~ ~ Árnyéka elborította a hegyeket, vesszői az Isten cédrusfáit. ~ ~ Kiterjesztette indáit a tengerig, hajtásait a folyamig. ~ ~ Miért rontottad le kerítését, hogy szaggassák mind, akik elmennek mellette? ~ ~ Pusztítja az erdei vadkan és lelegeli a mezei vad. ~ ~ Seregek Istene, fordulj vissza hozzánk! ~ ~ Tekints le az égből, hogy meglásd és meglátogasd e szőlőt! ~ ~ Oltalmazd, amit jobbod ültetett, s az emberfiát, akit magadnak naggyá neveltél. ~ ~ Tűzzel égették feldúlták, vesszenek el arcod feddésétől! ~ ~ Legyen kezed jobbodnak férfián, az emberfián, akit magadnak naggyá neveltél. ~ ~ Nem távozunk el tőled, te éltetsz minket és mi segítségül hívjuk nevedet. ~ ~ Uram, seregek Istene, állíts helyre minket, ragyogtasd fel arcodat és szabadok leszünk. ~ ~ ~ ~

Jelen van

0 felhasználó
21 látogató

Látogatások

- ma: 84
- tegnap: 131
2022.04.17. 20:00 JóB
Hozzászólások: 3

95 éves XVI. Benedek pápa

 95 éves XVI. Benedek pápa

XVI. Benedek pápa  2022. április 16-án, Nagyszombaton ünnepelte 95. születésnapját.

 

Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük XVI. BENEDEK pápát 95. születésnapján. ~ ~ ♡ ~ ~   Joseph Aloisius Ratzinger bíboros, az Igazság munkatársa egész életben hűségesen hirdette Isten Igéjét, hű pásztora volt, és maradt a katolikus szentegyháznak.  ~ ~ ♡ ~ ~   Isten áldja meg és őrizze meg Krisztus példamutató szolgálóját, adjon neki erőt, egészséget, békességet!  ~ ~ ♡ ~ ~

 

Joseph Alois Ratzinger 1927. április 16-án, Nagyszombaton született a bajorországi Marktl am Innben. Hívő szülei még aznap megkereszteltették.

„Egész életemre meghatározó jelentőségű eseménynek tartom, hogy az újonnan szentelt víz első kereszteltje lehettem” – fogalmaz önéletírásában az emeritus pápa.

Gyermekkorát az osztrák határ közelében, Salzburgtól 30 kilométerre fekvő Traunsteinben töltötte. Itt kezdett latinul és görögül tanulni, s 1939-ben beiratkozott a kisszemináriumba.

A családnak a nemzetiszocialista rendszerrel szembeni ellenszenve ellenére Josephet és testvérét tizennegyedik életévük betöltése után besorozták a Hitlerjugendbe. Ratzingert tizenhat éves korában a légelhárítókhoz, először Münchenbe, később Magyarországra vezényelték. A hadseregből dezertált, rövid időre hadifogságba esett, majd 1945 júniusában bátyjával, Georggal együtt hazatért, és mindketten folytatták tanulmányaikat a papi szemináriumban. 1946 és 1951 között filozófiát és teológiát tanult a freisingi főiskolán és a Müncheni Egyetemen.

1951. június 29-én, huszonnégy éves korában – fivérével, Georggal és negyvenkét fiatallal együtt – szentelte pappá Michael von Faulhaber bíboros, München és Freising érseke, aki a Harmadik Birodalom idején a hitleri rezsim legbátrabb kritikusának számított.

Joseph Ratzinger 1953-ban Isten népe és háza Szent Ágoston egyháztanábancímű disszertációjával teológiai doktorátust szerzett, majd Szent Bonaventura történetteológiájáról írt dolgozatával habilitált.

1962 és 1965 között a kölni érsek teológiai tanácsadójaként részt vett a II. vatikáni zsinaton.

Professzori kinevezését követően a bonni, a münsteri, majd a tübingeni egyetemen tanított. Dogmatikát és dogmatörténetet tanított Freisingben, Bonnban, Münsterben, Tübingenben, Regensburgban. 1972-ben megalapította a Communio című katolikus folyóiratot. VI. Pál pápa 1977-ben München érsekévé nevezte ki, ugyanezen év júniusában bíborossá kreálta. 1981-ben II. János Pál pápa az egyházi tanítóhivatal, a Hittani Kongregáció prefektusává nevezte ki; huszonnégy éven át vezette rendkívüli szigorral az egyik legbefolyásosabb vatikáni szervezetet. Ezzel egyidejűleg a Nemzetközi Teológiai Tanács és a Pápai Biblikus Bizottság elnöke is volt.

1982-ben lemondott a müncheni érseki tisztségről, 1993-ban Velletri-Segni püspök-bíborosa lett. 2002 novemberétől pápává választásáig a bíborosi kollégium dékánja, Ostia püspök-bíborosa volt.

1986 és 1992 között ellátta a Katolikus Egyház Katekizmusát összeállító pápai bizottság elnöki teendőit, ő terjesztette II. János Pál pápa elé a több mint 900 oldalas Új Katekizmust. 2004-ben ugyancsak az ő vezetésével készült el az Új Katekizmus mindössze 150 oldalas rövidítése, az egyszerű és világos formában megfogalmazott hittani összefoglaló.

Hetvenötödik életévének betöltése után az egyházjog értelmében be kellett nyújtania lemondási kérelmét, ám II. János Pál pápa – élve a prorogatio, azaz a meghosszabbítás jogával – hivatalában tartotta egyik legfőbb tanácsadóját. Ratzinger bíborost még abban az évben megválasztották a bíborosok dékánjának, így a katolikus egyházi hierarchia második emberévé lépett elő, az egyetlen bíborossá, aki jogosult volt a pápához való állandó bejárásra, és aki felelős lett a pápaválasztás levezetéséért is.

A bíborosi testület 2005. április 19-én választotta pápává, II. János Pál utódjául. Ő a nyolcadik német pápa, és a 265. az egyházfők sorában. Pápaként a XVI. Benedek nevet vette fel: Nursiai Szent Benedek rendalapító, Európa védőszentje példáját követve, s XV. Benedek nyomdokain kívánt járni, akit a béke pápájának is hívnak. Jelmondata: „Cooperatores veritatis” (Az igazság segítőtársai).

Első enciklikáját – Deus caritas est – 2006. január 25-én mutatták be a Vatikánban. Második, Spe salvi kezdetű enciklikáját 2007. november 30-án írta alá, és még aznap nyilvánosságra hozták. 2009 júliusában jelent meg harmadik, Caritas in veritate kezdetű, szociális enciklikája. A 2013 nyarán bemutatott Lumen fidei pápai „négykezes”: ezt a hitről szóló enciklikát jórészt XVI. Benedek pápa írta, és Ferenc pápa fejezte be. 

XVI. Benedek pápai címere hasonlít az érseki megbízatása alatt használt címerre: a medve Freising város címeréből eredeztethető, a koronázott mór férfi a München-Freising-i érsekség címeréből származik; alul egy Jakab-kagyló szerepel. E kagylót viselik a zarándokok; a kagyló a regensburgi Szent Jakab-kolostor címerében található, ahol Joseph Ratzinger papként szolgált.

2013. február 11-én XVI. Benedek bejelentette, hogy lemond pápai hivataláról. Az emeritus pápa február utolsó napján elhagyta a Vatikánt, és egy időre a Castel Gandolfó-i nyári rezidencián rendezkedett be, míg befejeződött a Vatikáni kertekben található Mater Salvatoris-kolostor felújítása, ahová később beköltözött, és ahol napjainkban is visszavonultan él, imáiban hordozva az Egyházat.

Személyes ismerősei szerint kedves, félénk ember. Hat nyelven beszél, további négy nyelven olvas és ért. Képzett zongorajátékos, különösen Mozartot és Beethovent kedveli.

Forrás: Vatican News

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
#3    2022.04.18.   08:32:29   Kriszta
Élete kitölt egy évszázados önéletrajzot, személyisége mélyen formálta az egyházat és a teológiát.

„Az ̶e̶m̶e̶r̶i̶t̶u̶s̶ pápa jó hangulatban van, természetesen fizikálisan viszonylag gyenge és törékeny, de nagyon éber.”
Hangsúlyozta Georg Gänswein érsek, XVI. Benedek magántitkára.

A Mindenható Isten éltesse szeretett pápánkat és tartsa meg közöttünk még nagyon sokáig!
#2    2020.04.17.   09:06:53   Kriszta
„Ó, Örök Atyám, szeretett Fiad, Jézus Krisztus Nevében - és azokért a szenvedésekért, amelyeket azért szenvedett el, hogy megmentse a bűntől a világot - most arra kérlek, hogy védd meg Szent Helytartódat, Benedek Pápát, a Katolikus Egyház Vezetőjét, hogy ő is segítsen megvédeni gyermekeidet és Felszentelt Szolgáidat a Sátán ostorcsapásaitól és bukott angyalainak uralmától, akik a Földön körbejárva, lelkeket lopnak.

Ó, Atyám, védelmezd Pápádat, hogy gyermekeidet ezekben a vírus által fertőzött nehéz időkben, az Igaz Ösvényen vezesse, Földi Új Paradicsomod felé. Ámen.”

Isten éltesse a 93 éves Benedek pápánkat!
#1    2018.04.17.   08:08:11   Kriszta
Urunk Jézus Krisztus, aki jelen vagy az Oltáriszentségben! Imádunk és áldunk Téged szent megtestesülésedért, a véreden szerzett megváltásért, dicsőséges feltámadásodért és különösen is a Szentlélek kiárasztásáért, amellyel megalapítottad Egyházadat, a Te Titokzatos Testedet.

Köszönjük, hogy pásztorokat, atyákat rendeltél Családod fölé, és Szent Édesanyádat rendelted anyánkká, minket pedig a megszentelő kegyelem által Isten gyermekeivé tettél. Áldott légy mindörökké, most és az egész örökkévalóságon át az Atyával, akitől minden származik, és a Szentlélekkel együtt, akiben mindent megvalósítasz. Megrendült lélekkel és hálatelt szívvel mondunk köszönetet Neked, Örök Pásztor, Szentatyánkért, Benedek pápáért, akit Péter utódjává tettél, s akire nyolc esztendőn át nyájad vezetését bíztad. Hálát adunk Neked, Urunk, hogy személyében olyan pásztorral ajándékoztad meg népedet, aki hűségesen megőrizte a hitletéteményt, védelmezte azt a külső és belső támadásokkal szemben, ugyanakkor igehirdetésével a mai ember számára is elérhetővé tette.


Köszönjük, hogy tanítása és tanúságtétele által megerősítettél bennünket a Beléd vetett reménységben, s abban, amit mondottál: a pokol kapui nem vesznek erőt Egyházadon. Köszönjük, hogy megtanulhattuk tőle, hogy a szeretet és az igazság összetartozik: a szeretet az igazságban van; s az olyan szeretet, mely az igazságon kívül van, nem lehet igazi szeretet. Köszönjük, hogy szavai és áldásadó megnyilatkozásai által az élet és a szeretet kultúráját építetted a Szentlélek erejével,a gyűlölet és a halál civilizációjával szemben.

Kérünk, őrizd meg őt továbbra is, növeld éveinek számát a Te dicsőségedre és a mi lelki javunkra, hogy csendes tanúságtételével, imádságával, szavaival és írásaival továbbra is megerősítse a püspököket, a papokat és a híveket az igaz hitben. Amikor Szent Péter székét alázatosan elhagyta, mert ereje fogytán úgy érzi, hogy többé nem tud úgy szolgálni, ahogyan szeretne, Te adj erőt neki minden látható és láthatatlan ellenséggel szemben, áldd meg őt imádságos visszavonultságában és minden munkájában, s lakozzál atyai szívében, elárasztva őt azzal a békességgel, mely minden értelmet meghalad.

Ha pedig majd elérkezik végső órája, légy mellette, Urunk, Szentséges Anyáddal, védőszentjével, Szent Józseffel,Szent Péter apostollal és a többi szent apostolokkal és vértanúkkal, Szent Benedekkel és a többi szent hitvallókkal,s minden üdvözült lélekkel. Add meg neki azon az órán, hogy boldogan hallgassa a Te szavadat: „Jól van, derék és hűséges szolgám, menj be Urad örömébe!” Érte mondott hálánkat és könyörgésünket bizalommal terjesztjük színed elé, aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben, most és mindörökkön-örökké.
Ámen.

Barsi Balázs