Tiszta Forrás
2021. január 19.   
Névnap: Sára, Márta

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

ANGELUS ~ ~ † ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen.

Jelen van

0 felhasználó
12 látogató

Látogatások

- ma: 137
- tegnap: 224
2020.02.18. 00:00 Kriszta
Hozzászólások: 0

A napi Evangélium margójára

A napi Evangélium margójára

Még mindig nem értitek?

Mk 8.1-21
Azokban a napokban ismét nagy népsokaság vette körül. Nem volt mit enniük, ezért magához szólította tanítványait.

"Sajnálom a tömeget - mondta -, mivel már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük.
Ha étlen engedem el őket, kidőlnek az úton, hisz többen közülük messziről jöttek."
Tanítványai ezt válaszolták: "Honnan vehetnénk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy mind jóllakjanak?"
Megkérdezte tőlük: "Hány kenyeretek van?" "Hét" - válaszolták.


Erre megparancsolta a népnek, hogy telepedjék le a földre. Majd fogta a hét kenyeret, hálát adott, megtörte és odaadta tanítványainak, hogy osszák szét. Szét is osztották a nép közt.
Egy kevés haluk is volt. Ezeket is megáldotta, s meghagyta, hogy osszák ki.
Ettek és jól is laktak, aztán fölszedték a maradékot: hét kosárral lett.
Lehettek vagy négyezren. Ezután hazaküldte őket, maga pedig tanítványaival bárkába szállt, és Dalmanuta környékére ment.
Farizeusok mentek hozzá, vitatkozni kezdtek vele, és égi jelet kértek tőle, hogy próbára tegyék.
Lelke mélyéből felsóhajtott: "Miért akar jelet ez a nemzedék? - mondta. Bizony mondom, ez a nemzedék nem kap semmiféle jelet."
Otthagyta őket, ismét hajóba szállt és átkelt a túlsó partra.
Elfelejtettek kenyeret vinni magukkal, és a bárkában nem volt több kenyerük, csak egy.
Jézus a lelkükre kötötte: "Vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok és Heródes kovászától!"
Egymás között arról beszélgettek, hogy nincs kenyerük.
Jézus észrevette és így szólt: "Mit tanakodtatok azon, hogy nincs kenyeretek? Még most sem értitek? Nem fogjátok fel? Még mindig érzéketlen a szívetek?
Van szemetek és nem láttok, van fületek és nem hallotok? Nem emlékeztek rá, hogy amikor öt kenyeret megtörtem ötezer embernek, hány tele kosár maradékot szedtetek össze?" "Tizenkettőt" - felelték.
"S mikor a hetet a négyezernek, hány kosár lett tele a maradékkal, amit összeszedtetek?" "Hét" - mondták.
Erre újra kérdezte: "Még mindig nem értitek?"

 

A napi evangélium a jól ismert, több helyen is előforduló kenyérszaporításról szól. Jézus látszólag itt csak egy emberbaráti gesztust tesz. Megsajnálja a tömeget, akik már napok óta követik őt. Akkoriban még nem volt minden településen élelmiszerbolt, pláza meg pláne nem. Az a kevés elemózsia, amit magukkal vittek a Jézust kitartóan követő emberek, hamar elfogyott.

A tömeg akkori mértékkel mérve óriási. Ebben az igeszakaszban négyezer emberről van szó. A kenyérszaporítást leíró másik igehely ötezer embert említ. Az ötezer ember megfelelt akkoriban egy nagyobb város lakosságának.

Jézus mondotta a küldetésére való felkészülés idején a pusztai magányában, a negyven napos böjtölése idején a kísértőnek: „nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, mely Isten szájából származik.” Nem változtatta a köveket kenyérré, pedig megtehette volna.

Az őt hallgató, a prófétai szóra éhező embereken viszont megesett a szíve. Megtehette volna,- hiszen hatalma volt rá,- hogy terített asztalt készítsen az éhező tömegnek, mint ahogyan azt a zsoltár szövege mondja az Istenben hívő embereknek, elővételezve a mennyek országát („Az Úr az én Pásztorom, nem szűkölködöm…”).

Mégsem teríti meg az asztalt. A tanítványait bízza meg azzal, hogy enni adjanak az éhezőknek. A kenyérszaporításról szóló történet egy másik változatában az mondja tanítványainak: „ti adjatok nekik enni!”

A tanítványok megrökönyödése, és reagálása teljesen természetes. Öt kenyér, és két hal. „Mi ez ennyi embernek?” Mondhatnánk semmi. Mit akart Jézus?

Lehet, hogy szegények vagyunk. Lehet, hogy szerények a lehetőségeink. Lehet, hogy gyengének érezzük magunkat. Lehet, hogy csak kevés kenyerünk van, és még kevesebb halunk.

Jézus azt mondja ebben az Igében: nem számít, hogy kevés a kenyered, nem számít, hogy kevés halad van. Tedd meg, ami tőled telik, a többit én hozzáteszem.

Ha csak öt kenyered van, és két halad, akkor is indulj el. Add oda, amid van. Ha kevés, én megszaporítom.  Ha csak egy búzaszemed van, az sem baj. Ne rejtsd el, hanem vesd el. Én megöntözöm a földet, amibe a magot vetetted. A Nap sugaraival melengetem, érlelem. Az elvetett mag harminc, hatvan, sőt százszoros termést hoz majd.

Ne aggodalmaskodjatok, hogy mit esztek. „Én vagyok az Élet kenyere”. Nemcsak a testi, hanem a lelki táplálékotok is. „Aki ebből a kenyérből eszik, örökké élni fog”.

Értitek?

A.D.2015.02.14.©JóB

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás