Tiszta Forrás
2022. május 28.   
Névnap: Emil, Csanád

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

VIRGINIS MARIAE, PATRONAE HUNGARIAE, ORA PRO NOBIS! ~ ~ ♡ ♡ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen. ○ ○ ○ Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk! ○ ○ ○ Éhínségtől, járványtól, tűzvésztől és háborútól ments meg, Uram, minket! ○ ○ ○

Jelen van

0 felhasználó
29 látogató

Látogatások

- ma: 97
- tegnap: 212
2020.03.19. 00:00 Kriszta
Hozzászólások: 1

Szent József napi köszöntö

 

Neved napján hozzád imádkozom:

 

Jóságos Szent József!

 

 

Oltalmazd  Tiszta- Lapunkat kis közösségünket:
segíts, hogy Istennek mindenkor tetszésére legyünk.
Te mindent kérhetsz számunkra, hiszen Jézusnak nevelőatyja vagy.
Esdj ki mindnyájunknak igazi istenfélelmet, élő hitet,
hűséget, világos és tiszta lelkiismeretet,
természetes alázatosságot, nagy szeretetet 

Isten és minden felebarátunk iránt.
 
Könyörögj érettünk, hogy egyre tökéletesebben éljünk,
a bizalom útján haladjunk és soha el ne lanyhuljunk.
Járj közben értünk, hogy Isten minket is szentekké tehessen!
Védelmezz bennünket, hordozd testi-lelki ügyeinket,
ajánlj mindnyájunkat Jézus és Mária Szívének.
 
Amen.
 
 

Szent József ima

 

 
Szent József légy házunk ura, kis családunk patrónusa.
Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket.
Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat.
Küzdelmekben légy segélyünk, erényekben példaképünk.
Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit.
Zárd ki mindazt ami káros, ami üdvünkre hátrányos.
Engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást.
Ajánlj minket Jézusodnak, szeplőtelen Szűz Arádnak, hogy
családunk kisded háza Názáretnek legyen mása. Amen.
 
 
 
József név jelentés

 

Héber eredetű bibliai név. Jelentése Isten tegyen a most született gyermekekhez. Jahve gyarapítson. Magyarországon a XVIII. századtól kezdve a leggyakoribb férfi nevek közé tartozott. Ehhez hozzájárult Szent József akkoriban megnövekedett tisztelete, amely a XIX. század második felében tetőzött, amikor is IX.Pius pápa a római katolikus egyház védőszentjének nyílvánitotta őt. Az 1970 évektől veszít a népszerüségéből, de még igen gyakori. Szokásokban a három nap közül azért is a leggazdagabb József napja, mert a kis Jézus gondviselőjének, a názáreti ácsmesternek, Józsefnek az ünnepe is . Ezen a napon engedik ki a méheket, ekkor kezdődik a szántás, s ekkor érkeznek a fecskék is. Erre utal a gyermekmondóka szövege is :"Fecskét látok, szeplőt hányok !" Egyes magyarlakta területeken úgy tartja a néphít, hogy ezen a napon mindenkinek meg kell fürödnie és tiszta fehérneműt kell vennie. Az Alföldön úgy vélik, hogy ha József napon szívárvány látható, s annak szép sárga sávja van, az jó búzatermést ígér.

 
 

Népmüvészet hagyományok

József napján megszünik a szél

 
 

A kedves csúfoló szerint:

Jóska, poloska,

fölmászott a toronyba, megkérdezte hány óra.

Fél tizenkettő,

szamár mind a kettő.

 

 A három jeles nap közül szokásokban és hiedelmekben a leggazdagabb József napja.Szent József Jézus nevelőapja. Méltán tartják sok országban ekkor az apák napját.

 

Na, most figyeljünk: a Nap a mitológiában  maga  az apa vagyis a  József napja - a tavaszi napéjegyenlőség - a meleg nem véletlenül került szinte egy helyre.

A bukovinai magyarok körében  a tavasz első napja, munkatilalommal. Szlavóniában úgy tartották, hogy József-napkor mindenkinek meg kell fürdenie és tiszta fehérneműt vennie, na legalább ekkor!  E nap az iparosok ünnepe, Szent József érthetően főként a famunkások védőszentje.  Az iparosok céhes zászlóikkal vonultak a templomba.

József Magyarországon  mindig a leggyakoribb férfinevek közé tartozott.  A népszerűséget  fokozta, hogy a XIX. század második felében  a római katolikus egyház védőszentjének " kiáltották ki" Szent Józsefet.  A Drávaszögben az ünnepeiteket a pincéjükben keresték fel, és ott folyt a névnapozás.

A József napi köszöntők egy rövid változata  az alábbi:

József a neved napján a boroskancsót érd el

Amig a halál a torkodra nem térdel!

 

Egy másik:

A hagyomány szerint a madarak megszólalnak ezen a napon, mert "Szent József kiosztotta nekik a sípot".

Ezen a napon érkeznek a fecskék, s ilyenkor mondogatták a gyermekek:

Fecskét látok, szeplőt hányok!

Ennek jelentése van ám: a magyar néphitben a fecske  meg a pacsirta  „isten madara". A fecske viszi el a lányok tavaszi szeplőit, ha elmondják neki a „Fecskét látok, szeplőt hányok" szövegű mondókát. Aki a fészkét leveri, annak családjából meghal valaki. A hiedelem szerint is a pacsirta segítette Jézus menekülését, ezért áldotta meg az Isten.

Népi megfigyelés, hogy:

 

Időjárás- és termés jóslás is fűződik József napjához, sőt haláljóslás is. Az Ipoly menti falvakban a József napi rossz azt jelenti, hogy sokan halnak meg az évben. Alföldön úgy vélik, ha szivárvány látható, a széles sárga sáv jó búzatermést, a széles piros sáv pedig bő bortermést ígér.  A Mura-vidéken úgy  vélik: "amilyen az idő József-napkor, olyan lesz Péter Pál  napján és szénahordáskor".

Úgy tartják, hogy :

József-nap után kalapáccsal se lehet visszaverni a füvet: március 19-e után már feltartóztathatatlanul megindul a fű növése, mert  itt a tavasz.

József kedvessége, jó év kezessége.

József-napkor már az özvegyasszony ekéje is kinn van a földeken, azaz  a jó gazda már ennek előtte megkezdte a tavaszi munkáját.

Ha József napján derül, hőség hozzánk beül.

Ha József napján fúj a szél, sok tűz lesz.

Sándor, József a szegény ember ellensége: a  böjti szelek sok kárt tettek régen, nagyon sokszor letépték a falusi házak tetejét.

Amilyen az idő József-napkor, olyan várható 40 napig.

 József napja a méhek kieresztésének is megszabott ideje. Algyőn a gazda a következő szavak kíséretében engedte ki a méheket:

Atya, Fiú, Szentlélek Isten nevibe induljatok, rakodjatok, mindön mézet behordjatok!

meg.jpg

Néhol úgy tartják, hogy  József napkor kell elkezdeni a szántást, mert akkor jó termés várható.

Az Ipoly menti falvakban József naptól mezítláb jártak a gyermekek!

 

Tánczos Erzsébet írása

Forrás:

http://www.forrasfolyoirat.hu/0105/feher.html

http://tunoido.freeblog.hu/files/fű

http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kepek/eletmod/em081pg93115

http://www.hirextra.hu/data/leadpic/200629

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boldog névnapot Föszerkesztö úr!
 
 
Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
#1    2020.03.19.   07:12:43   JóB
Köszönöm Krisztinának és szerkesztő társaimnak a weboldalon végzett áldozatos munkáját.

Áldja meg az Úr a szerkesztőket és kedves olvasókat!

Hiszem azt, hogy az elvetett mag jó földbe hull, és százszoros termést hoz!


Isten teremtményei vagyunk: Ő éltet bennünket, és Ő szentel fel minket az örök életre, ha mindvégig kitartunk mellette.