Tiszta Forrás
2023. október 01.   
Névnap: Malvin, Teréz

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Reggeli imádság ~ ~ ~ ~ ~ A felvirradt új nap reggelén először is hozzád emelem föl elmémet és szívemet kegyes mennyei Atyám, és leborulva köszönöm meg neked azokat az adományokat, melyekben gondviselő jóságod mindez ideig részesített. Különösen pedig hálát adok neked azért a nagy kegyelmedért, hogy az elmúlt éjjel atyai szeretettel őrködtél fölöttem, megőriztél minden bajtól, és testem lelkem épségét sértetlenül megtartottad. De midőn e jótéteményeidért alázatos lélekkel köszönetet mondok, egyszersmind új kegyelmeket is kérek tőled, jóságos Istenem. Add szent malasztodat, hogy a mai napot jámborságban, lelki tisztaságban s istenfélelemben tölthessem, és szent parancsaid megtartása által szeretetedre állandóan méltó lehessek. Jézus áldott anyja, boldogságos Szűz Mária, szent őrangyalom, Istennek minden szentei és különösen te, dicső védőszentem, fogadjatok engem ma ismét hathatós pártfogástokba, imádkozzatok érettem, s óvjátok meg testemet és lelkemet minden veszedelemtől. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. ~ ~ ~ ~

Jelen van

0 felhasználó
16 látogató

Látogatások

- ma: 37
- tegnap: 103
2020.07.15. 00:00 Kriszta
Hozzászólások: 0

Nincs Európa hit és értelem nélkül

Nincs Európa hit és értelem nélkül

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az Axióma új videójában a hit, az értelem és Európa kapcsolatát keresik.
 

A videó XVI. Benedek regensburgi beszédének gondolatából indul ki, mely annak idején komoly erőszakhullámot eredményezett a világon, ugyanis a pápa II. Manuél bizánci császártól idézett, aki műveiben az iszlám erőszakos hittérítését kritizálta. XVI. Benedek ugyanakkor II. Manuél írásaiból nem ezt a részt kívánta kiemelni, hanem mely arról szól, hogy a hit és az értelem szorosabb kapcsolatban áll egymással, mint hinnénk. Filemon Norbert, az Axióma videójának előadója kifejti, Benedek szerint a hit és az értelem nem hogy összekapcsolhatatlanok, hanem pont hogy kéz a kézben járnak. Az elgondolás logikája abból indul ki, hogy a Biblia kimondja: „Isten egy értelmes lény, sőt, ő maga az értelem [...] avagy bármi ami az értelem ellen szól, az maga Isten ellen szól”.

Filemon kiemeli, hogy a keresztény „értelmes hit”-felfogástól az iszlám például jelentősen eltér, ugyanis az általuk elfogadott istenkép magába foglalja a kiszámíthatatlanságot. Még a legfőbb muszlim vallási gondolkodók is tagadták a hit és az értelem kapcsolatát. Szerintük Isten önkényesen cselekszik és kiszámíthatatlanul. A videó kiemeli, hogy Európa azért lehetett sikeres évszázadokon át, mert a hit és az értelem kapcsolatát vallotta, így a vallást összekapcsolta a görög filozófiával és a római joggal. Filemon kiemeli, hogy mindig abból következtek szörnyű katasztrófák Európában, amikor ezt a kapcsolatot elfeledték. „Amikor a hit és az értelem összehangolása sikerrel járt, létrehozták az első egyetemeket, lerakták a tudományos forradalmak alapját, felülmúlhatatlan szépséget alkottak az irodalom, a zene és az építészet területén. Európa adta a világnak a felelős szabadság, a joguralom, az alkotmányos kormányzás és az emberi jogok eszméit” – emeli ki.

A videó persze kitér arra is, mi történt akkor, amikor a hit és az értelem kapcsolatát felszámolták. Kiemelésre kerül, mi annak a következménye, ha elvetjük a hitet. A videó szerint ezzel értelmetlenné tennénk a teológiát, valamint a filozófiai értelmet, avagy egy olyan modern értelemfelfogást alkotnánk meg, amelyben a biztos tudás csakis matematikai és tapasztalati lehet. „Ezen a területen nincsen igazság, csak az én igazam és a te igazad” – fogalmaz Filemon. Ez a gondolkodásmód a videó szerint az erősek igazát eredményezi, mely zsarnoksághoz és a szabadság felszámolásához vezet. A videó készítői szerint ez a zsarnoki felfogás a relativizmus, mely jelenleg dominálja a nyugati kultúrát. „Ha Európa helyre akarja állítani valódi identitását, akkor meg kell hallania a német professzor [XVI. Benedek pápa – a szerk.] valódi üzenetét: a hitnek és az értelemnek szüksége van egymásra” – foglalja össze a videó tanulságát Filemon Norbert.

 

Forrás: 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás