Tiszta Forrás
2023. november 28.   
Névnap: Stefánia, Jakab

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Jelen van

0 felhasználó
13 látogató

Látogatások

- ma: 109
- tegnap: 142
2020.12.25. 00:00 Kriszta
Hozzászólások: 0

A betlehemi jászol titka

A betlehemi jászol titka

 

Karácsonykor a Megváltó földi születését ünnepeljük. A bibliai hagyomány szerint a galileai Betlehemben látta meg a napvilágot, a város határában fekvő, a pásztorok által istállónak használt sziklaüregben, hogy „mindenki számára üdvösséget hozzon, aki engedi, hogy lelkében a kegyelem által megszülethessék". Közismert, hogy az evangéliumok szerint Jézus jászolban született, de az talán kevésbé egyértelmű, hogy ez miért fontos és mit is jelent.

 

„Akkoron csillag gyúlt az égre és rásugárzott a vidékre, és Betlehem fölött megállván, egy rongyos istálló homályán tündöklött már a Glória: ott ingecskében, szép fehérben, feküdt a jászol szent ölében, az Isten egyszülött Fia..."
(Kiss József: Karácsonyi ének)

Lukács evangéliuma ír róla a legrészletesebben

A karácsonyi énekekből és történetekből nem hiányozhat a Betlehem szó, ami egyrészt magát a galileai várost jelenti, amely az evangéliumok és a korabeli források, valamint a hagyomány szerint a Dávid királyi házából született Jézus születési helye, másrészt azt a jászolt is szimbolizálja, ahol az újszülött Jézus bölcsője volt.

A betlehemi jászol csodája máig él. Forrás: Pinterest

Maga a betlehem szó jelentése másként hangzik a különböző nyelvekben: héberül a kenyér-, míg arabul a hús házaként fordíthatjuk.Az evangélisták, Máté, Márk, Lukács és János   részletesen megemlékeznek Jézus életéről és tanításáról. A négy újszövetségi szentírást Krisztus után a 4. század végén, a 382-es római zsinaton elkezdett, és a 414-ben megtartott karthágói szinódussal befejezett kanonizáció nyomán fogadták el, mint egyedüli hiteles, Istentől sugalmazott forrást.

 
Abban mind a négy újszövetségi szentírás, valamint a korabeli források is megegyeznek, hogy a Megváltó a galileai Betlehemben látta meg a napvilágot. Kép A születés (The Nativity Story) című filmből, 2006, Oscar Isaac és Keisha Castle-Hughes
 

Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Kviriniusz volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott,
hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely" – írja Lukács evangéliumának második fejezete, aki a legrészletesebben ír Jézus születéséről.

Lukács mellett az első újszövetségi szentírás, Máté evangéliuma szintén megemlíti a betlehemi jászlat. Pál a korintusiaknak címzett, második levelében úgy fogalmazott, miszerint a betlehemi jászol segít megértenünk Karácsony titkát, mert az isteni Fiú alázatáról és irgalmas jóságáról beszél, aki noha gazdag volt, szegénnyé lett.

A jászol misztériuma

Maga a jászol kifejezés a latin „munducare" szóból származik, ami tükörfordításban azt jelenti, hogy „enni". A jászol vagy a kiságy hagyományos értelemben fából vagy kőből készült etetővályú vagy etetődoboz, amelyben szénát tárolnak a nagyobb haszonállatok számára.

A Szentírás szerint amikor Mária és József Betlehembe érkeztek és nem kaptak helyet a fogadóban, kénytelenek voltak máshol szállást találni. és csak a várso határában, egy istállóként használt sziklaüregben leltek nyugalomra az állatok mellett.

Amikor Jézus megszületett, Mária  - bölcső híján - a szénával bélelt jászolba fektette bepólyált gyermekét, Jézust.

Jézus a jászolban, megszületése után. Forrás: Wikimedia Commons

Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban" – írja Lukács evangéliuma Jézus születéséről.

Lelki táplálékot is szimbolizál

A keresztény hitben Jézus jászlának van egy egy mélyebb, spirituális értelme is.

A négy evangélista közül Lukács ír legrészletesebben Jézus megszületéséről. Forrás: Wikimedia Commons
 

Amíg az állatok a valós élelemért mennek a jászolhoz, addig az emberek lelki táplálékért járulhatnak a szénán fekvő Jézus elé" – nyilatkozta a jászol szimbolikájáról Michael Van Sloun atya a Minneapolis-i Szent Bertalan Katolikus Egyház lelkésze a The CatholicSpirit online portálnak. – Jézusnak végtelen lehetősége van adni és bármikor közeledhetünk hozzá, mert soha nem maradunk éhesek; Jézus szava sokkal több, mint az étel, mert képes megmenteni lelkünket."

Ebbinghaus Vilmos: Krisztus születése. A Klasszikus Aranybiblia illusztrációja (1897). Forrás: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/KonyvekKonyve-a-konyvek-konyve-2/az-ujszovetseg-EF0/jezus-gyermek-es-ifjukora-EF1/jezus-szuletese-F12/
 

Hozzátette: „a jászol annak a jele, hogy Jézus táplálékot jelent számunkra és a pásztorok először lakomázhattak, ám most rajtunk a sor: az első karácsonykor született Jézus táplálék a lelkünk számára.Lukács evangéliuma világosan fogalmaz e szimbolikával kapcsolatban, mely szerint „a karácsony örömet és békét hoz mindazoknak, akik a betlehemi pásztorokhoz hasonlóan meghallgatják az angyal szavát, ez lesz a jel: találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket."

Máig érvényes Assisi Szent Ferenc üzenete

A hagyomány szerint az első betlehemi jászlat Assisi Szent Ferenc állította fel egy itáliai sziklaüregben. A ferences rend megalapítója 1222 karácsonyán járt Betlehemben, és amit ott látott, olyan nagy hatással volt rá, hogy hazatérve a pápához fordult engedélyért, hogy "betlehemet" építhessen.

Szent Ferenc pápai engedéllyel 1223. november 29-én állította fel a jászolt az Assisi melletti, Greccio falujában. Itt élt ugyanis egy szent ember, Messier Giovanni Velitta, akit különös tisztelet övezett.

Assisi Szent Ferenc (Jusepe de Ribera festménye) Forrás: Wikimedia Commons

Ha arra vágysz, hogy együtt ünnepeljük az idei karácsonyt Greccioban, akkor menj gyorsan és készítsd elő, amit mondok neked, mert szeretném feleleveníteni annak a kisgyermeknek az emlékét, aki Betlehemben született, ahol a jászolban feküdt a széna és szamarak között – ezt üzente Szent Ferenc még karácsony előtt a szentéletű férfinak. 

Amikor Assisi Szent Ferenc megérkezett, a jászol  már készen állt, a helybéliek hoztak szénát, ökröt és szamarat, majd értesítették a pásztorokat is, hogy hitelesen elevenítsék fel a szent éjszaka emlékét.

Greccio, ahol a világ első betlehemi jászla található. Forrás: Betlehem-city
 
 
Forrás: Origo

 

 

 

 

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás