Tiszta Forrás
2021. szeptember 18.   
Névnap: Diána, József

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

NAPI EVANGÉLIUM: 2021-09-18 ~ ~ ~ ~ Mikor pedig nagy tömeg gyűlt egybe, és a városokból özönlöttek hozzá, a következő példabeszédet mondta: ˝Kiment a magvető magot vetni. Amint vetett, az egyik mag az útfélre esett. Ezt azután eltaposták, és az ég madarai felszedegették. ~ ~ A másik sziklára esett. Ez kikelt, de aztán elszáradt, mert nem volt nedvessége. ~ ~ Egy másik a tövisek közé esett. A tövisek is felnőttek vele, és elfojtották. ~ ~ De más szemek a jó földbe estek. Kikeltek és százszoros termést hoztak.˝ ~ ~ Amikor ezt elmondta, felkiáltott: ˝Akinek van füle a hallásra, hallja meg!˝ ~ ~ Tanítványai később megkérdezték őt, hogy mit jelent ez a példabeszéd. ~ ~ Ő ezt mondta nekik: ˝Nektek adatott, hogy megismerjétek Isten országának titkait, másoknak csak példabeszédekben, hogy nézvén ne lássanak, és hallván ne értsenek. ~ ~ Ez tehát a példabeszéd: A mag Isten igéje. Az útfélre hullott magok azok, akik hallgatják, de azután eljön az ördög, és kiveszi az igét szívükből, nehogy higgyenek és üdvözüljenek. ~ ~ A kősziklára hullott magok azok, akik, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nincs gyökerük; egy ideig hisznek, a kísértés idején azonban elpártolnak. ~ ~ A tövisek közé hullott magok azok, akik hallgatják, de az élet gondjai, gazdagsága és gyönyörűségei később elfojtják bennük az igét, és gyümölcsöt nem teremnek. ~ ~ Amelyik pedig jó földbe esett, azokat jelenti, akik tiszta és jó szívvel hallgatják az igét, megtartják, és gyümölcsöt hoznak állhatatosan.˝ /Lk 8,4-15/ ~ ~ ~ ~ Ezek az evangélium igéi.

Jelen van

0 felhasználó
16 látogató

Látogatások

- ma: 112
- tegnap: 360
2021.03.28. 00:00 Kriszta
Hozzászólások: 0

Örömünnep a virágvasárnap

Örömünnep a virágvasárnap
 
 
 
 
 
Vasárnap Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékezünk, amikor Messiásként imádta a tömeg.
 
 

 

A ferences lelkiségben különleges jelentőséget kap a virágvasárnap.

A rend alapítóját, Assisi Szent Ferencet rendkívüli módon megigézte Istennek az az alázata, ami a virágvasárnapi eseményekben is kifejeződött – tudtuk meg Orosz Lóránt atyától, a megyénkbeli zarándokok körében is igen népszerű, ferences nemzeti kegyhelyünk, Mátraverebély-Szentkút igazgatójától.

– A ránk következő virágvasárnappal kezdetét veszi a húsvéti ünnepkör, de egészen nagycsütörtökig még a nagyböjt időszakában maradunk, bár vasárnapra a római katolikus hagyomány szerint nem vonatkozik a hústilalom. Ezt követően kezdődik el ténylegesen a húsvét ünnepe

Nem földi király

A virágvasárnap Krisztus húsvéti feltámadását vetíti előre, ezért örömünnep.

– A húsvétit megelőző vasárnap latin neve a Dominica Palmarum, magyarul pálmaágak vasárnapja. Ez arra utal, hogy a korabeli események szerint a jeruzsálemiek kivonultak a városból Jézus elé, pálmaágakat lengettek, hozsannát énekeltek és a ruháikat leterítették előtte az útra. Később a virágvasárnapi tömeg kívánta Krisztus halálát nagypénteken. Az evangéliumokból tudjuk, hogy a zsidó emberek ténylegesen királlyá akarták tenni őt, mert abban bíztak, hogy megszabadítja őket a római uralom alól. Ő ezt Poncius Pilátus előtt visszautasította és hangsúlyozta, hogy „Az én országom nem ebből a világból való.” (Jn.18,36). A szamárcsikón való bevonulás is ezt a szelíd, alázatos isteni hatalmat szimbolizálja és visszautal Izaiás egy próféciájára is – magyarázta a kegyhelyigazgató.

Barkával köszöntik

A virágvasárnapi szertartás egyik legfontosabb eleme a barkaszentelés.

– A mérsékelt égövön nem jellemző a pálma, ezért nálunk ilyenkor barkaágakat gyűjtenek. A barka a fűzfa virágzata, ami tavasszal nagyon hamar előbújik. A szentmise elején ünnepélyes formában megszenteljük a begyűjtött barkaágakat. Majd a virágvasárnapi körmenet során ezekkel próbáljuk a jézusi bevonulást felidézni, úgy, hogy a hívek a barkákkal integetnek. Régebben szamarat is szerepeltettünk az ünnepi alkalmon. Akárcsak húsvétkor, virágvasárnapon is a liturgia része a passió éneklése. A megszentelt barkaágakat pedig később elégetjük, és az ebből készült hamut használjuk fel jövőre a nagyböjt kezdetét jelölő hamvazószerdai szertartáson – ismertette Orosz Lóránt atya.

Győz a halál fölött

A koronavírus-járvány  átalakítja az ünnep megszokott rendjét.

– Jelenleg nincs nyilvános szentmisére lehetőség, ezért zárt ajtók mögött tartjuk a barkaszentelést. A megszentelt barkaágakat később osztjuk majd ki a hívők körében. Sajnos elmarad a szertartás körmenet része. A passiót pedig felolvassuk, mivel nem tudunk énekeseket fogadni. Az emberek a templom előtti térről hangszórón keresztül, vagy online követhetik a virágvasárnapi szertartást. Azt az üzenetet szeretnénk ebben az évben átadni, hogy a feltámadás most sem marad el, ezért a nehézségek ellenére is van mit ünnepelnünk. Jézus Krisztus úr a rossz, a betegség és a halál fölött. Nekünk csak arra van szükségünk, hogy megerősítsük a belé vetett bizalmunkat és hitünket – hangsúlyozta a pap.

 

(A képen: A mérsékelt égövön nem jellemző a pálma, ezért nálunk ilyenkor barkaágakat szentelnek)

 

Forrás: Boon

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás