Tiszta Forrás
2022. május 28.   
Névnap: Emil, Csanád

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

VIRGINIS MARIAE, PATRONAE HUNGARIAE, ORA PRO NOBIS! ~ ~ ♡ ♡ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen. ○ ○ ○ Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk! ○ ○ ○ Éhínségtől, járványtól, tűzvésztől és háborútól ments meg, Uram, minket! ○ ○ ○

Jelen van

0 felhasználó
25 látogató

Látogatások

- ma: 92
- tegnap: 212
2021.07.27. 18:00 JóB
Hozzászólások: 0

Az LMBTQ-lobbi emberei terroristák – Osztie Zoltán a Vasárnapnak

Az LMBTQ-lobbi emberei terroristák – Osztie Zoltán a Vasárnapnak

Dr. Osztie Zoltán teológiatanár, katolikus pap, a budapesti Belvárosi Plébániatemplom plébánosa egyértelmű választ adott arra a kérdésünkre, hogy mi az egyház hivatalos álláspontja és tanítása a más nemi orientációkkal és az azt tudatosan választó emberekkel kapcsolatban. Szerinte a pedofilellenes törvény a gyermekeket védi a pedofíliával szemben, és nem a homoszexuálisok jogairól szól. A normálistól eltérő, választott nemi orientációt a lelkipásztor az egyház tanítására alapozva bűnnek nevezi. Ebből következően a gyermekeket érzékenyítő LMBTQ-lobbit terrorizmusnak tartja. Egyebek mellett reflektált Ferenc pápa személyes hangvételű levelére, amelyet a napokban James Martin jezsuitának küldött, kifejezve támogatását a más nemi orientációjú emberek irányában végzett egyházi szolgálat iránt.

 

– Vannak, akik úgy vélik, a pedofilellenes törvény szándékosan összemossa a pedofíliát a homoszexualitással, hogy ezzel az LMBTQ „szexuális kisebbségek jogait szűkíthesse”. Katolikus papként mi erről a véleménye?

– Fontos, hogy figyelmesen olvassuk el a törvényt. Ez a szabályozás a gyermekeket védi a pedofíliával szemben, nem pedig a különböző nemi orientációjú emberek jogait korlátozza. Ezért téves vélekedés összemosni a pedofíliát a homoszexualitással az idézett törvényre hivatkozva.

– És a homoszexuálisok jogai? Mintha a felháborodók emiatt aggódnának inkább…

– Tényleg az lenne a legfontosabb kérdés ma a világban, hogy mi történik a homoszexuálisok jogaival?

Nem az kellene, hogy fontosabb legyen az emberiség számára, hogy miért nem tudnak a szegény fiatalok elköteleződni egymás mellett egy életen át?

Valakik ránk kényszerítenek egy olyan témát, amely messze nem kulcskérdése az életünknek. Se az emberiségnek, se a magyar társadalomnak, de még az egyháznak sem. Szándékosan csináltak ebből a témából központi gondolatot, és ezzel kapcsolatban folyamatosan védekeznünk kell. Mi dolgunk van ezzel az egésszel? Biztosan meghúzódik a háttérben az az alattomos szándék, amely az egyházat tönkre akarja tenni a pedofília állandó hangsúlyozásával, miközben már olyan hangokat is hallani a világból, amelyek azt akarják, hogy már egy tizenkét éves gyerekkel is hadd lehessen szexuális kapcsolatot létesíteni, legálisan. Ez nem gyermekrontás?

– Az LMBTQ-mozgalom gyerekeket célzó érzékenyítését ebben a kontextusban hogyan értékeli? Az nem „gyermekrontás”?

– Hát dehogyisnem! Ez az LMBTQ-lobbi egyértelműen megrontja a kicsi, egyébként egészséges fejlődésben lévő gyermekeket. Ők megtehetik ezt, mi pedig nem mondhatunk nemet erre a folyamatra? Hollandiában már négyéves kortól érzékenyítik a gyermekeket a különböző nemi orientáció elfogadására. Általában nagyon büszkék vagyunk a pszichológiára, mint a modern tudomány egyik fellegvárára. A modern pszichológia egyértelműen állítja, hogy egy négyéves, de még egy alsó tagozatos gyerek sem érti, mit jelent a nemiség. Miért kényszerítik ezt rájuk idő előtt? Az LMBTQ-lobbi emberei terroristák. Erőszakot tesznek a gyermekeken.

– Mi a hivatalos egyházi álláspont a homoszexualitás elfogadásának kérdésében?

– Az egyház ugyanúgy viselkedik, ahogyan Jézus: megkülönbözteti a bűnt és a bűnöst. A bűnt elítéli, a bűnöst nem, akit segít, felemel, gyógyít. Azonban nem mondhatunk mást:

a már tudatosan választott és propagált homoszexuális irányultság bűn. Súlyos bűn.

Nem csak azért, mert a keresztény ideológia, vallás, hit és erkölcs így ítéli meg, hanem mert az ember természete mást diktál. Ezt is összemossák ma. Itt egyáltalán nem genetikáról van szó.

 

– Ez azt jelentené, hogy a homoszexualitás választása is már a választás erkölcsi megítélés alá kell hogy essen, nem csak az abban létrejövő nemi találkozás formái?

– Fontos leszögeznünk, hogy erkölcsileg nemcsak akkor vétkezik az ember, amikor a természetestől eltérő, választott nemi irányultságának testi formáit megéli, hanem már azt megelőzően is. Az efféle nemi orientációknak a puszta választása is már erkölcsi bűn, hiszen önként és szabadon mond az ember igent egy olyan életformára, amely nem egyezik sem a természeti törvényekkel, sem Isten elgondolásával.

És mivel pontosan tudjuk, hogy az efféle nemi elhajlások oka nem vezethető vissza genetikai betegségekre, illetve öröklött tulajdonságokra, ezért a normálistól különböző nemi életformák tudatos választása során a személyes felelősség nem zárható ki.

– Vagyis keresztényként arra sem legyinthetünk toleránsan, ha valaki a választott nemi orientációját otthon, a „négy fal között” éli meg, mindenféle utcára vonulás nélkül, mint amilyen a Pride? Hiszen látszólag nem ártanak azzal senkinek – mondhatnánk.

– Mivel ez egy tudatos, teljes felelősséggel meghozott döntés következménye, ezért ez a négy fal között is súlyos bűn, amely önmagában ártó hatású. XVI. Benedek emeritus pápa szerint korunk tragédiájának egyik fő oka az, hogy

soha még ilyen tömegek nem mentek szembe a teremtett világ rendjével.

– Mégis többen úgy értékelik a jelenlegi egyházfő, Ferenc pápa LMBTQ-emberekkel kapcsolatos megnyilatkozásait – akár a napokban James Martin jezsuitának küldött személyes hangvételű levelét, amelyben kifejezte támogatását a más nemi orientációjú emberek egyházi szolgálata iránt –, mintha a Vatikán tanítása megváltozott volna ebben a kérdésben. Történt bármiféle módosulás az egyházi tanítás ezen területén?

– A Szentatyának fontos foglalkoznia azokkal az irányokkal, amelyek a világban megjelentek, és fontos kérdésekké váltak – még ha nem is mi tettük ezeket az érdeklődés középpontjába. Az egyház és a pápa továbbra sem mond mást, mint korábban. Nekünk küldetésünk van mindenkihez. Azok felé is, akik tévelyegnek, vagy éppenséggel a kárhozat útján járnak. Nyilván ezt üdvözli Ferenc pápa is. Köszönetet mond azoknak, akik foglalkoznak a megtévedt emberekkel, hiszen hozzájuk is szól az egyház küldetése.

 

Nagyon fontos megkülönböztetnünk a homoszexualitás melletti tudatos döntést és a homoszexuális embereket. Ha valaki ezt az életformát tudatosan választja, az bűn. Mindenkinek joga van meghozni a maga erkölcsi döntését a saját életére vonatkozóan, hiszen ebben szabadsága van minden embernek a döntés vonatkozásában. Ám a választás iránya mindenképpen megítélendő, amit feladatunk is megfogalmazni. Az LMBTQ-lobbi érzékenyítése megrontja a gyermekeket. Méghozzá erőszakkal, ami terrorizmus.

 

Forrás:  Vasárnap/Gável András

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás