Tiszta Forrás
2022. május 23.   
Névnap: Dezső, Vilmos

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

VIRGINIS MARIAE, PATRONAE HUNGARIAE, ORA PRO NOBIS! ~ ~ ♡ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen. ○ ○ ○ Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk! ○ ○ ○ Éhínségtől, járványtól, tűzvésztől és háborútól ments meg, Uram, minket! ○ ○ ○

Jelen van

0 felhasználó
19 látogató

Látogatások

- ma: 104
- tegnap: 157
2022.04.02. 00:00 Kriszta
Hozzászólások: 0

Fontos, hogy tudd !

Fontos, hogy tudd !

 

 

 

 

 

 

 

 

"Az hoz helyes döntést, aki a természetességet, a normalitást választja."

Interjú.

 

 

Veres András

 

Bízom abban, hogy nemcsak a keresztények, hanem az összes jóérzésű ember átérzi a felelősségét 
 
 
„Mivel segítheti az Egyház a családokat ezen az úton?

Elsősorban azzal, hogy rendületlenül hirdeti a házasság és a család szentségét. Ugyanakkor a legkülönfélébb életkorú gyermekekkel találkozunk a pasztorációban, és beszélhetünk nekik az Egyház erkölcsi értékrendjéről a nemiség, a párkapcsolat vonatkozásában vagy a gazdasági, a társadalmi élet kérdéseivel kapcsolatban is. Az Egyház társadalmi tanításából megismerhetjük azt is, hogy milyen társadalmat szeretnénk felépíteni mi, hívő emberek. Sokféle lehetőségünk van arra, hogy szóljunk az emberekhez. Meg kell teremtenünk ezeket a fórumokat, és jól kell használnunk őket. Viszont elsősorban a személyes találkozások által tudunk hatni, például a lelkivezetésben vagy kisebb csoportok megbeszélésein, amikor – főként az említett kérdésekben – túlléphetünk az általánosságokon, konkrét kérdésekre válaszolva.

Alkalmas helyszín lehet erre a plébánia is?

Természetesen. Terepe ennek a hitoktatás, valamint a szentségkiszolgáltatáson kívüli számos más alkalom is. Nem elegendő tehát az iskolai hitoktatás, hanem jelentős szerepe van a plébániai katekézisnek. Az iskolában kötelezően választandó a hittan vagy az etika, és sokan a hittant választják, ott is, ahol a családban nem élnek vallásos módon. Feléjük is az Egyház missziójának felelősségével fordulunk. A hívő embernek, legyen gyerek vagy felnőtt, szüksége van arra, hogy egy közösséghez tartozónak érezhesse magát. Ahogyan Ferenc pápa fogalmaz – szeretem ezt a képet –: a plébánia legyen a családok családja, a közösségek közössége. A felnőttek segíthetik a fiatalokat a házasságra való felkészítésben is. Ezen a téren nagy lemaradásaink vannak, hiszen a kommunista időkben a kisközösségek lelki kísérése üldözött tevékenység volt, de napjainkban egyre több a lehetőség a közösségépítésre. Igaz, a papok száma napjainkban erősen csökkent, de úgy gondolom, mivel az Egyház az elkötelezett hívők közössége – tehát a papoké éppúgy, mint a világiaké –, közösen, összefogva kell megvalósítanunk a Krisztustól kapott küldetést.

A püspökök arra buzdítanak a körlevélben, hogy a jövőéért érzett felelősséggel vegyünk részt a közelgő népszavazáson és országgyűlési választáson. Mi a felelős keresztény magatartás a közéletnek ezen a területén?

Mindkettő nagyon meghatározó a jövőt illetően. Ha a népszavazásra bocsátott kérdésekről van szó, azt látjuk, hogy Nyugat-Európa, illetve a világ egy másik része nagyon nem keresztény módon gondolkodik ezekről. Bízom abban, hogy nemcsak a keresztények, hanem általában a jóérzésű emberek átérzik a felelősségüket, és tudják, hogy a jövő építése érdekében meg kell nyilatkozniuk ebben az ügyben. Az hoz helyes döntést, aki a természetességet, a normalitást választja. Az országgyűlési választással kapcsolatban a körlevélben arra utaltunk, hogy minden keresztény ember a jövőért érzett felelősséggel cselekedjen, mert amikor szavazunk, akkor érték és értéktelenség, nagyobb és kisebb érték között választunk. Keresztény nagykorúságunk felelősségével a nagyobb érték mellett kell döntenünk, és a kisebb értéket, illetve az értéktelenséget el kell utasítanunk. Erre a felelős választásra egy nagykorú keresztény képes eljutni tapasztalatai és felismerései alapján. A krisztusi értékrend segít ebben.”

Nyitókép:  Internet

Forrás :

 

 

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALLGASS A SZÍVEDRE !

 

„Keresztény szellemű embernek olyan pártra kell szavaznia, amelynek tanítása nem áll lényegileg szemben az emberi-keresztény tanítással, értékekkel”,

„Olyan pártra nem szavazhatunk, amely a családi-emberi értékeket alapjaiban tagadja”

„Lényegi bizonyosságunk, hogy a határokon túlra kényszerített magyarok ugyanolyan testvéreink, mint a hazaiak, sőt hátrányos helyzetük következtében nagyobb támogatásra szorulnak. "

"Amely párt támogatja a határon túlra kényszerült magyar testvéreinket, arra kell emberként és keresztényként szavaznunk”

*

Dr. Tomka Ferenc

Magyar szociológus, egyháztörténész, pap, egyetemi tanár

 

AZ Ö JÖVÖJÜKRÖL IS DÖNTÜNK !

 

EL A KEZEKKEL A GYEREKEINTÖL !

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás