Tiszta Forrás
2023. szeptember 23.   
Névnap: Tekla, Líviusz

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

~ ~ ♡ ~ ~ KEDVES GYEREKEK! ~ ~ ♡ ~ ~ Ma este a nagy német meseíró Grimm testvérek meséjét láthatjátok. A mese címe: Vasjankó. ~ ♡ ~ ˝Jön már az ismerős százlábú, deres ősz.~ ~ Sepreget, kotorász, meg-megáll, lombot ráz, kruplit ás, szüretel… ~ ~ Sóhajtoz nagyokat, s harapja , kurtírja a hosszú napokat.˝ /Kányádi Sándor: Jön az ősz/ ~ ♡ ~ Álmodjatok szépeket, jó éjszakát gyerekek! ~ ♡ ~

Jelen van

0 felhasználó
16 látogató

Látogatások

- ma: 82
- tegnap: 116
2023.01.05. 00:00 Kriszta
Hozzászólások: 0

„Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet” – Eltemették XVI. Benedek emeritus pápát

„Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet” – Eltemették XVI. Benedek emeritus pápát

 

 
Január 5-én, csütörtökön reggel, nem sokkal a szentmise kezdete előtt kivitték a Szent Péter-bazilikából és a szabadtéri oltár elé helyezték a XVI. Benedek emeritus pápa földi maradványait tartalmazó koporsót. A temetési szertartást – amelyre ötvenezres tömeg gyűlt össze – Ferenc pápa vezette, ő mondott homíliát, Giovanni Battista Re bíboros, a Bíborosi Kollégium dékánja mutatta be a szentmisét.

 

 

 

 

COOPERATORES VERITATIS

 

 

Az elmúlt három napban mintegy 200 ezren rótták le kegyeletüket, imádkoztak az emeritus pápa koporsója előtt. A temetésre már a korai óráktól kezdve érkeztek a hívek a Szent Péter térre ezen a szokatlanul ködös reggelen. A templom előtti téren egybegyűlt hívek rózsafüzért imádkoztak XVI. Benedek koporsójánál, miközben folyamatosan érkeztek a koncelebráló bíborosok, érsekek, püspökök, papok, pátriárkák a bazilikából a pápai oltár két oldalán elhelyezett székekhez. Vörös bársonnyal borított emelvényen állt Joseph Ratzinger koporsója, amelyre

Georg Gänswein érsek, az emeritus pápa különleges titkára – aki a Memores Domini női testvériség nővéreinek és az úgynevezett pápai család más tagjainak kíséretében érkezett – elhelyezte az evangéliumoskönyvet, és térdre borulva megcsókolta a koporsót.

Az evangéliumot, amelynek olajával – amint Ferenc pápa mondta később homíliájában – egészen telve volt a lámpása, amelyről egész élete során tanúskodott. Az emeritus pápa koporsója, rajta az evangéliumoskönyvvel felidézhette bennünk azt a másik temetési szertartást, amelyen Joseph Ratzinger bíboros mondta a homíliát II. János Pál koporsója felett.

A közéleti méltóságok közül hivatalosan két ország delegációja vehetett részt XVI. Benedek temetésén: az olasz, Sergio Mattarella köztársasági elnökkel és Giorgia Meloni miniszterelnökkel,  valamint a német, Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnökkel és Olaf Scholz kancellárral.

Számos állam- és kormányfő, így Novák Katalin köztársasági elnök és Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes magánemberként vett részt a gyászszertartáson.

Az egybegyűlt tömegben fiatalok és idősek, szerzetesek és szerzetesnővérek, lelkiségi mozgalmak, a testvéregyházak tagjai is jelen voltak. 

Ferenc pápa kerekesszékben érkezett a vatikáni bazilika előtt felállított szabadtéri oltárhoz, ahol 9.30-kor elkezdődött XVI. Benedek emeritus pápa temetési miséje a Szent Péter téren, több mint 120 bíboros és 400 püspök, 3700 pap koncelebrálásával.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát Erdő Péter bíboros, prímás; Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, valamint Tóth Tamás, a testület titkára képviselte.

A szertartáson jelen volt még Kocsis Fülöp érsek-metropolita, Szocska Ábel nyíregyházi püspök, Varga Lajos váci segédpüspök, több magyar pap és zarándok.

„Istenünk, te örök rendeléseddel szolgádat, Benedeket Egyházad fejévé tetted. Add, kérünk, hogy szent Fiad, akinek földi helytartója volt, őt a mennyei dicsőségbe is befogadja. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké” – imádkozta latinul a szertartás elején, a bevonulási éneket és a Requiemet követően Ferenc pápa. A szentmise olvasmányai különböző nyelveken hangzottak el: Izajás könyvének részlete (29,16–19) spanyolul, a 23. zsoltár latinul énekelve, Péter első leveléből (1,3–9) angolul, Lukács evangéliumából (23,39–4) pedig olaszul olvastak fel.

Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet” – Ferenc pápa homíliájában Krisztus kereszten mondott utolsó szavairól, a teljes önátadásról elmélkedett, az imádságos odaadásról,

amely csendesen formálódik az útelágazásoknál és ellentmondásoknál, amelyekkel a pásztornak szembe kell néznie; a Szentlélek vigasztalása által fenntartott odaadásról. Isten hívő népe egybegyűlve elkíséri pásztorát, és az Úrra bízza az ő életét: „hogy még egyszer megmutassuk neki a szeretetet, amely nem vész el; ugyanazzal a kenettel, bölcsességgel, kifinomultsággal és odaadással akarjuk ezt tenni, mint amelyet ő tudott kiterjeszteni az évek során. Együtt akarjuk mondani: »Atyánk, kezedbe ajánljuk az ő lelkét.« Benedek, a Vőlegény hűséges barátja, legyen teljes az örömöd, amikor már végleg és mindörökre hallod az ő hangját!” – fohászkodott a Szentatya.

Homíliáját teljes terjedelmében ITT olvashatják oldalunkon.

Ferenc pápa szavai után a hívek ünnepélyes csendben imádkoztak XVI. Benedek emeritus pápáért. Az egyetemes könyörgések között németül hangzott el az érte mondott fohász: „Benedek emeritus pápáért, aki elaludt az Úrban: az örök Pásztor fogadja be a világosság és béke országába”, majd Ferenc pápáért, a népek vezetőiért, a rászorulókért és minden egybegyűlt hívőért imádkoztak. 

A felajánlás szertartását Giovanni Battista Re bíboros vezette. Az áldozati adományok felett mondott ima az elhunyt pápáért latinul hangzott el: „Urunk, Istenünk, tekints kegyesen hozzád könyörgő Egyházad adományaira, és add, hogy ennek az áldozatnak erejéből szolgád, Benedek, akit nyájad főpásztorává rendeltél, a megdicsőült pásztorok sorába eljusson. Krisztus, a mi Urunk által.”

A III. eucharisztikus ima végén ismét latinul szólt a fohász: „Emlékezzél meg szolgádról, Benedek emeritus pápáról, akit magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült Fiad halálában, részesüljön Fiad feltámadásában is.” Az áldoztatást a koncelebráló papok és a szentmisén szolgáló diakónusok, valamint a római egyházmegyei szeminaristák végezték.

A szentmise áldozati része után következett a végső ajánlás és búcsúvétel szertartása. Ferenc pápa ismét XVI. Benedek emeritus pápáért könyörgött:

Atyáink Istene Jézus Krisztus, az ő egyszülött Fia által, a Szentlélekben, aki Urunk és éltetőnk, adja meg Benedek emeritus pápának, hogy a haláltól megváltva a mennyei Jeruzsálemben zengje dicséretét, várva halandó testének feltámadását az utolsó napon.”

A Szent Péter téren búcsúzó tömeg ünnepélyes áhítattal követte a szertartást és énekelte a temetési szertartás ősi énekeit, a szentmise végén pedig XVI. Benedek nevét skandálta. A téren molinók jelezték az emeritus pápa iránti tiszteletet: „Köszönjük, Benedek”, „Azonnal szent” feliratokkal. 

A szertartáson a Sixtus-kápolna kórusa énekelt Marcos Pavan karnagy vezetésével, a vezető kórust Jafet Ramon Ortega Trillo karmester vezényelte, az orgonán Josep Solé Coll játszott.

A temetési mise végén a koporsót hordozók lassan elindultak a Szent Péter-bazilika előcsarnoka felé, hogy a temetkezési helyül szolgáló vatikáni grottákba (altemplomba) vigyék az emeritus pápa földi maradványait.

Mielőtt bevitték volna a Jó halál kapuján a bazilikába (amely kaput kizárólag az elhunyt pápák földi maradványainak belépésekor nyitják ki), Ferenc pápa állva fogadta és megáldotta a koporsót.

XVI. Benedek emeritus pápa holttestét ünnepélyes, zárt körű szertartással a Szent Péter-bazilika alatt fekvő vatikáni grottákban helyezték el, ugyanazon a helyen, ahol korábban XXIII. János és II. János Pál nyugodott boldoggá avatása előtt. A sírhely Szent VI. Pál nyughelye és a magyar kápolna (hivatalos nevén a Magyarok Nagyasszonya-kápolna) közelében található.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2023. január 9-én, hétfőn 18 órai kezdettel a budapesti Szent István-bazilikában szentmise keretében emlékezik meg az emeritus pápáról. A gyászmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros, prímás, érsek lesz.

Szerző: Thullner Zsuzsanna

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

 

 

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás